Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För lite och för långsamt. Byggherrar och fastighetsägare står i dag i kö för att få vara med och bygga Göteborg men det rödgröna styrets ineffektivitet hindrar dem att få tillgång till mark och färdiga detaljplaner, skriver debattörerna.

Göteborg lider av bristande styrning

Utbyggnaden av Göteborg står vid ett viktigt vägskäl. De rödgrönas misslyckande med att nå målen äventyrar Göteborgs möjligheter att växa. Nu behöver vi lägga ideologiska skygglappar och prestige åt sidan om vi vill uppnå de ambitioner som vi delar om ett växande Göteborg, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det blir allt mer uppenbart att det rödgröna styret inte lyckas att realisera ambitionerna för Göteborg. Målet med antalet antagna bostäder i detaljplan för 2016 kommer inte att nås och cirka 30 procent av investeringsbudgeten kommer inte att realiseras. Av de 1 500 miljonerna kommer enbart 607,7 miljoner kronor att användas i år. Till detta kan också läggas ett antal projekt som har blivit försenade och fördyrade. Kommunens totala investeringar har årligen gått minus med cirka 60 miljoner sedan 2010.

I slutändan riskerar detta att äventyra Göteborgs möjligheter att växa. Stadens ambition är att Göteborg ska växa med 150 000 invånare och 75 000 bostäder till 2035 – i reda pengar innebär det investeringar på cirka 1 000 miljarder kronor i Göteborg de kommande 20 åren. Men då krävs att staden också tillåts växa. Efter 20 år av rödgrönt vanstyre finns nu över 165 000 registrerade bostadssökande på Boplats och vakansgraden för kontor ligger under fem procent, bland det lägsta i Europa.

För klena åtgärder

För att möta de ökade ambitionerna har mer personal anställts, stora omorganisationer genomförts och nya arbetssätt införts. Tyvärr har detta inte räckt – staden klarar inte målen samtidigt som vi får signaler om att personalen går på knäna. Det krävs kraftfulla åtgärder och här lyser det rödgröna styret med sin frånvaro eller driver aktivt en politik som motverkar målen.

Vi behöver få en bättre styrning och kontroll över de projekt som drivs i staden. Tyvärr har alltför många projekt gått över budget eller inte hållit tidsramarna. Det senaste exemplet är Hisingsbron som redan innan byggstart har fått skriva upp sin budget med drygt 20 procent. I början av mandatperioden lade alliansen ett uppdrag i Trafiknämnden om att utveckla styrning och kontroll av investeringsprojekten och där genomförandet nu måste snabbas på.

Står i kö för att bygga

Byggherrar och fastighetsägare står i dag i kö för att få vara med och bygga Göteborg men det rödgröna styrets ineffektivitet hindrar dem att få tillgång till mark och färdiga detaljplaner. Men vårt förslag att tillåta byggherrarna att arbeta med detaljplaner har det rödgröna styret sagt nej till. Vi är övertygade om att vårt förslag är en viktig åtgärd för att få fler händer i byggprocessen och skulle vilja utveckla detta även till andra områden. Kan vi höja produktionskapaciteten kan vi låta kommunens personal arbeta med det mer kritiska och strategiska delarna som nu inteblir genomförda.

Staden behöver också arbeta med tydligare prioriteringar. Det finns flera projekt som vi är tveksamma till och som skulle kunna avbrytas: till exempel den generella hastighetssänkningen i Göteborg och upprustningen av Götaplatsen. Vi behöver prioritera projekt som möjliggör utbyggnaden av fler bostäder och kontor, exempelvis utbyggnaden av infrastrukturen i Sisjön och Torslanda.

Inte hållbart gå back

Det är inte heller hållbart att investeringar som staden gör ska gå back år efter år. Göteborg behöver få in alla de intäkter som går för att ha råd med att utveckla infrastruktur, parker och grönområden. Vi har i dag ett antal projekt som inte kan genomföras för att ekonomin inte går ihop. Politiken behöver ställa krav på att projekten ska gå ihop ekonomiskt innan tid och kraft läggs på planarbetet. Till detta behövs det en central samordning för hur gemensamma kostnader ska tas och vilka intäkter som varje projekt ska generera. För mycket arbete bedrivs fortfarande i parallella stuprör och kontoren har för lite insyn i varandras arbete.

Utbyggnaden av Göteborg står vid ett viktigt vägskäl och vi behöver lägga ideologiska skygglappar och prestige åt sidan om vi vill uppnå de ambitioner som vi delar om ett växande Göteborg. Att möjliggöra för staden att växa med fler bostäder och fler arbetsplatser är för oss moderater det övergripande målet.

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd

Axel Josefson (M)

vice ordförande Trafiknämnden