Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill också främja en kultur där det är önskvärt att plugga och göra sitt bästa i skolan, skriver debattören. Bild: Stefan Berg, Anna Tärnhuvud
Vi vill också främja en kultur där det är önskvärt att plugga och göra sitt bästa i skolan, skriver debattören. Bild: Stefan Berg, Anna Tärnhuvud

Göteborg har råd att hylla 300 elever i Börshuset

Ett stipendium och en ceremoni med utdelning i Börshuset. Sett till grundskolenämndens totala budget är 750 000 kronor en liten kostnad för att belöna 300 elevers lyckade studieinsatser, skriver Axel Darvik (L), ordförande för grundskolenämnden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

24/3 Stipendier till toppstudenter räddar inte Göteborgs skolor

0,1 promille av grundskolenämndens budget för att uppmärksamma elever som gjort stora framsteg är en billig kostnad för att uppmuntra fokus på studierna.

I sin debattartikel ägnar HP Tran huvuddelen av texten åt att polemisera mot friskolor. Liberalernas uppfattning är väl känd, att friskolor är värdefulla inslag i det göteborgska skollandskapet men på en punkt går det att ge Tran rätt. Det finns tendenser till betygsinflation och nu under pandemin när de nationella proven har ställts in ökar risken. Det är värt en framtida uppföljning.

Intitution att respektera

För mig och Liberalerna är det dock en självklarhet att skolan ska vara en institution att respektera, med bildningsideal och tydliga normer. Det är ingen hemlighet att vi står för en skolkultur med ordning och reda i skolan, att vi vill skapa arbetsro för både lärare och elever. Vårt förslag om stipendier till elever som utmärkt sig särskilt är därför helt naturligt. Vi vill att skolan ska vara stimulerande och glädjefylld för eleverna.

Att en del lärare kritiska till förslaget förvånar. Kanske beror det på att när frågan har debatterats har det gjorts med missvisande uppgifter. Såhär ligger det till:

På grundskolenämndens möte i mars lade Liberalerna och Moderaterna fram ett förslag som hade följande centrala ingredienser. På var och en av Göteborgs cirka 80 högstadieskolor (kommunala och fristående) skulle fyra elever i årskurs 9 särskilt uppmärksammas. I den ena kategorin, bestående av två elever var tanken att de som på vårterminen i årskurs 8 uppnått det högsta meritvärdet (betygsmedelvärde) skulle få ett stipendium på 2000 kronor. I den andra kategorin, också här två elever, var idén att de två elever som gjort de största framstegen också skulle belönas med 2000 kronor.

Alla 17 ämnen som finns i läroplanen för grundskolan skulle vara lika viktiga. De ca 300 elever som fått ett stipendium skulle sedan bjudas in till en ceremoni i Börshuset i anslutning till Nobelveckan. Vår förhoppning var att vi på något sätt kunde fått en nobelpristagare att närvara med ett kortare inspel fysiskt eller på länk. Kostnaden hade landat på 750 000 kronor. Budgeten för grundskolenämnden är på knappt 9 miljarder. Denna kostnad utgör alltså mindre än 0,1 promille av de totala kostnaderna. Vårt förslag röstades ned av oppositionen.

Bakgrunden är att vi vill uppmärksamma många av de fantastiska skolprestationer som görs av elever varje dag. En uppmuntran, inspiration och sporre för att visa att det lönar sig att anstränga sig. Vi vill också främja en kultur där det är önskvärt att plugga och göra sitt bästa i skolan. Genom att ha en kategori där det är själva förflyttningen i studieresultat som är i fokus ville vi också ge möjlighet för elever som kanske lyft sig från icke godkänt till godkänt i flera ämnen med budskapet att vi ser dem och uppskattar deras ambitioner. Vi vet att millimeterrättvisa är svår att uppnå men signalen är viktig.

Kommentarerna vi har fått från elever är övervägande positiva. Det är framförallt för deras skull vi går vidare med förslaget nästa år.

Vi från Alliansen tror fortfarande att vårt förslag är helt rätt och kommer att återkomma med förslag på ett stipendium med tillhörande ceremoni i framtiden.

Kommentarerna vi har fått från elever är övervägande positiva. Det är framförallt för deras skull vi går vidare med förslaget.

Axel Darvik (L), ordförande för grundskolenämnden