Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborg C är max utnyttjad

Företrädare för Skona Göteborg påstår att det är en myt att Göteborg C nått sitt kapacitetstak. Det är absolut ingen myt, utan en realitet. I dag måste Trafikverket säga nej till tågbolag som vill köra fler och längre tåg till Göteborg C, eftersom det inte finns något utrymme på spåren, skriver Bengt Rydhed, Trafikverket Väst.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Göteborg C, 29/6

Carina Bulic och Peter Danielsson från nätverket Skona Göteborg hävdar att Göteborg C inte haft några problem med kapacitet sedan 2007 då en rad åtgärder genomfördes. Det stämmer inte. I juni 2012 förklarades Göteborg C som överbelastad av Trafikverket och i enlighet med järnvägslagen upprättades då en kapacitetsanalys. I denna analys föreslås en rad åtgärder. Men man konstaterar samtidigt att även om dessa åtgärder genomförs, kommer bristerna i infrastrukturen att kvarstå fram till dess att Västlänken öppnar 2026.

Beräkning av kapacitet, i detta fall möjligt utnyttjande av järnvägssystemet, kan vara både lätt och svårt att förstå. Det borde vara lätt att förstå att överflyttning av trafik med pendel- och regiontåg till Västlänkens nya stationer, ger utrymme för mer trafik på dagens säckstation.

Att omsätta teoretisk kapacitet till möjlig praktisk trafikering, är mer komplext och kräver stor kunskap om hur järnvägstrafik fungerar. Därför är det förståeligt att Skona Göteborg, efter att ha tagit del av en mängd rapporter och utredningsmaterial, drar felaktiga slutsatser.

Ingen siffra vi använder oss av

Artikelförfattarna skriver även att Trafikverket påstår att antalet tåg ökar till 1175 tåg per dygn med Västlänken och att detta är en ”vilseledande sifferlek”. 1175 är ingen siffra som vi använder oss av. Däremot framgår det av rapporten Västlänken – trafikering, depåer och uppställning från 2015 att det möjliga antalet avgångar och ankomster vid Göteborgs central med Västlänken och befintlig säckstation beräknas bli totalt 1125 jämfört med dagens 675.

Att höja kapaciteten vid Göteborgs central, i navet, är en förutsättning för att framtida utbyggnader i Västsveriges järnvägsnät ska få avsedd effekt och Västlänken är det alternativ som valts för detta ändamål.

Järnvägsplanen för Västlänken vann laga kraft i förra veckan och i höst kommer Mark- och miljödomstolen att avgöra villkoren för hur Västlänken skall byggas.

Rapporterna som nämns ovan finns tillgängliga på vår webbplats: trafikverket.se/vastlanken under rubriken Debatt- och insändarsvar.

Bengt Rydhed

stf regional direktör, Trafikverket Väst