Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vi delar helt debattörernas beskrivning både av fiskets vikt för Göteborg och att åtgärder bör utredas för att såväl rusta upp Fiskebäcks hamn som att ta ett samlat grepp kring fisket i Göteborg, skriver Hampus Magnusson (M).

Göteborg behöver ta ett samlat grepp om fisket

Vi delar fiskarnas beskrivning av fiskets situation och behov i Göteborg. Därför har vi lagt motioner om att utreda muddring av Fiskebäcks hamn och en strategi för fiskerinäringen i Göteborg. Det är viktigt för ett levande och hållbart fiske i Göteborg, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M). .

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Fisket, 3/5

Fiskarna Robert Ahlström, Lars-Uno Bryngeld och Kurt Claesson skriver på GP Debatt 3/5 om vikten av att värna och utveckla fiskehamnen i Fiskebäck. De efterlyser en gemensam aktionsplan mellan Göteborgs stad, fiskare, kustbevakning och andra näringsidkare för att svara upp mot bilden av Göteborg som fiskets huvudstad.

Fiskerinäringen i Fiskebäck sysselsätter i dag cirka 200 personer men, precis som fiskarna påpekar, kan inte de största båtarna nu komma in i sin egen hamn då farleden inte är tillräckligt muddrad. Några av båtarna har i stället kajplats i Frihamnen, men det är kajplatser som försvinner om några år när Frihamnen bebyggs.

Vi delar helt debattörernas beskrivning både av fiskets vikt för Göteborg och att åtgärder bör utredas för att såväl rusta upp Fiskebäcks hamn som att ta ett samlat grepp kring fisket i Göteborg.

Motion om muddring

Därför har vi lagt, och fått igenom, en motion i kommunfullmäktige om att utreda muddring av Fiskebäcks hamn. En muddring skulle både ge kajplats för fiskebåtarna som i dag ligger i Frihamnen samt möjliggöra lossning respektive servicearbeten i Göteborg som i dag i stället sker i bland annat Danmark. Det skulle skapa nya arbetstillfällen och stärka fisket i Göteborg. Vi har dessutom lagt en motion om att Göteborgs stad ska ta fram en strategi för fiskerinäringen som just syftar till att ta ett samlat grepp kring fisket och stärka Göteborg som fiskets huvudstad. Den motionen ligger i dagsläget bordlagd men vi hoppas på ett välvilligt bemötande från övriga partier.

Att ha en levande och hållbar fiskerinäring i Göteborg är viktigt både ur ett näringslivsperspektiv, men det är också en viktig del av Göteborgs stads identitet. Om vi dessutom kan skapa bättre förutsättningar för Kustbevakningen att fortsätta verka i Göteborg är det en välkommen bonus.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd

Axel Josefson (M)

ledamot kommunfullmäktige