Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Martin Wannholt, kommunalråd Göteborgs kommunstyrelse

Göteborg behöver riktiga bostäder – inte baracker

Göteborgs rödgröna ledning kör bostadsbyggande i diket. Tack vare rödgrönt önsketänkande om bland annat ett bilfritt Göteborg. Dessutom planerar de ett nytt Meros camping i Lilleby för flyktingar. Men än finns tid att tänka om, skriver kommunalrådet Martin Wannholt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Martin Wannholt, kommunalråd
Göteborgs kommunstyrelse

Det har snart gått ett år sedan de rödgrönas hemliga och totalt misslyckade projekt med utspridda flyktingmoduler startade. Jag röstade emot förslaget alla de tre gånger vi hade omröstning i frågan i kommunstyrelsen. Och jag lade yrkande om hur vi i stället kan bygga än fler permanenta bostäder. De rödgröna, i symbios med tjänstemän med samma rödgröna agenda, tog fram temporära förslag som främst var till för att provocera, inte för att de utvalda platserna skulle vara lämpliga boenden. Därför föll platserna bort på ”egna meriter” en efter en under processens gång. Liksom flera höga tjänstemän i staden också föll bort och fick lämna sina poster.

Nu har båda instanserna i miljödomstolen underkänt tillfälliga bygglov för temporära bostäder. De fåtal förslag till platser som fortfarande är kvar, kommer nu också falla på grund av domstolsprocessen. De rödgröna har dock överklagat till Högsta domstolen, med en förväntad liggtid och utredningstid om minst två år. Oavsett domstolsutslag kan det därmed inte byggas några importerade flyktingmoduler med tillfälliga bygglov före valet 2018. Men de rödgröna i Göteborg synes helt tondöva gentemot domstolsutslagen och har nu ändå ansökt om tillfälligt bygglov vid ett av de ursprungliga 12 förslagen – Askimsviken. De vet att ett överklagande leder till omedelbar inhibering av beslutet (ingen byggnation), men de rödgröna kommunalråden är så ideologiskt blockerade att en resultatlös provokation ändå känns viktig för dem.

En ny Meros Camping

Askimsviken är ju också det område där de rödgröna i strid med gällande översiktsplan gett ett av kommunens egna bolag stora byggrätter, mitt i ett av de få kvarvarande grönområden som möter havet i Göteborg. Detaljplanen ligger överklagad. Planen bryter mot översiktsplanen, som anger område för grön- och rekreationsytor där det nu ska byggas. Samma område där staden efter lång tid lyckades reda ut tragiken vid Meros Camping. Visa av den erfarenheten kunde man ju tro att även de rödgröna i Göteborg kunde besinna sig. Men nej. Nu planerar de rödgröna kommunalråden att låta fastighetsnämnden teckna avtal om drygt 20 miljoner kronor per år för hela Lilleby Camping i Torslanda. Med 80 stycken ”villavagnar” och 200 boendeplatser.

Likheterna är slående; kustnära natur, dyrt projekt och en extrem stigmatisering. Undertecknad kommer yrka på avslag för detta projekt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Allianspartierna med flera kommer därmed att kunna avgöra Lillebys nära framtid. Flyktingtrycket till Sverige har minskat, fler boendealternativ blir lediga och prislappen sjunker snabbt. Prognoser revideras ned kontinuerligt. Vidare kan såväl allmännyttan som privata värdar ta fram fler lägenheter till kommunen – om vi ger morötter och garantier. Det blir billigare än Lilleby Camping och naturligtvis bättre för nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Permanenta bostäder stoppas

Trafikverket har att bevaka riksintressen för transport när staden växer. Nu har konflikterna mellan stadens utbyggnadsplaner och Trafikverkets roll slagit rekord i hotade bostadsplaner. Jubileumssatsningen hotas, expansion i sydvästra Göteborg har stoppats. Torslanda locket på. Närmare en fjärdedel av stadens planerade bostäder i detaljplan stöter på patrull hos Trafikverket.

Vems är felet? Ja, nästan uteslutande ligger felet hos Göteborgs stad och dess rödgröna ledning. Många detaljplaner bygger på rödgrönt önsketänkande om ett bilfritt Göteborg (utan alternativa färdmedel), medan Trafikverket måste landa i verkligheten och se människors faktiska transportbehov och dess konsekvenser. En majoritet av göteborgarna begriper också att en kul linbana till jubileet 2021 och en meningslös Västlänk inte löser stadens transportbehov.

Så ökar vi byggtakten

Låt oss därför göra följande för att snabbare utöka produktionen av permanenta bostäder i Göteborg:

1. Fastighetskontoret bör uppmanas söka bygglov för flerbostadshus på icke detaljplanelagd kommunal mark samt föra diskussioner med ägarna till privat dito och uppmana dem att göra likadant.

2. Fastighetskontoret bör ta fram ett tiotal områden för småhus, och arrendera ut marken som kolonitomter direkt, under det att detaljplaneprocessen har sin gång. Det finns många med lägre inkomster, inklusive studenter, som skulle kunna börja sitt bostadsägande med ett litet småhus. Längre fram kan tomten friköpas och huset byggas ut av de som vill.

3. Gator måste byggas ut och nya anläggas för att lyfta bort Trafikverkets alla ”stopp” över så många bostäder och detaljplaner i Göteborg. Vi måste våga använda exploateringsintäkter till utbyggnad av ny kollektivtrafik.

4. Byggherrarna måste själva tillåtas bygga ut vägnät enligt detaljplanerna, då Trafikkontoret ger dyr och långsam utbyggnad.

5. Sätt tydliga start- och slutdatum för alla detaljplaner som beställs, inklusive revidering av redan startade. Dagens startplan (tidigare produktionsplan) försvårar prioritering av resurser, transparens och uppföljning.

6. Stötta barn- och ungdomar mot trångboddheten. Även om de rödgröna byts ut i valet 2018 eller om de redan nu ansträngde sig för att släppa fram ett ökat bostadsbyggande, kommer trångboddhet vara ett problem under lång tid framöver. Här måste det gå att öppna våra skolor med professionell bemanning under kvällar och helger. Läxläsning, extra undervisning, sport- och fritidsaktiviteter samt bra mat borde vara en del av innehållet.

Jag har tidigare lagt yrkande i kommunstyrelsen för fler permanenta bostäder och ett växande Göteborg, nu gör jag det igen enligt ovan.

Martin Wannholt

kommunalråd

Göteborgs kommunstyrelse