Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Björn Tidland (SD), civilingenjör, kommunfullmäktigeledamot Göteborg

Göteborg behöver plan för bostäder till unga

På många håll i Europa har man lyckats bygga billiga bostäder för unga. Vi måste lära oss av dessa exempel och göra likadant i Göteborg, skriver Björn Tidland (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När jag kom in i Göteborgs kommunfullmäktige tänkte jag: vad är det som är fel? Alla vet om problemet med bostadsbristen, men inget görs. Eftersom jag som ingenjör lärt mig att arbeta med problemlösning tänkte jag att det här måste gå att lösa.

SD blev inbjudna till diverse seminarier och konferenser angående bostäder och då bestämde jag mig för att lyssna in förslag och idéer hos de som arbetar i branschen för att på så sätt kunna lägga välgrundade motioner i fullmäktige.

Ökar konkurrensen

Första anhalten var Stadstriennalen 2015. Där framkom att Sverige har Europas högsta byggkostnader. Varför då inte låta de som kan bygga billigare och enklade uppföra bostäder i Göteborg? Det som krävs för detta är enklare standard på lägenheterna, samt att man ökar konkurrensen genom att släppa in entreprenörer från övriga Europa, som bevisligen klarar av att bygga till halva kostnaden.

Andra anhalten var konferensen Nyttan med allmännyttan 2016. Där framkom det att de kommunala bostadsbolagen måste ta ett större ansvar för att bygga bostäder. Bolagens fastighetsbestånd är allmänt lågt belånade, och det finns stor potential att höja lånen och på så sätt frigöra kapital för att komma igång med byggandet.

Får många dyra regler

Tredje anhalten var en inbjudan till Almega, där skriften Fem fel med bostadspolitiken presenterades. Ett av felen som presenterades var: Försiktighetsprincipen skapas av för många och dyra regler. Man kan kortfattat sammanfatta det med att om man bara är ute efter en enkel billig bostad, så finns den inte, eftersom regelverket gör det dyrt och komplicerat.

När det gäller central mark, så är marknadsvärdet relativt högt och kommunen kan utnyttja detta genom att sälja mark till höga marknadspriser. Kommunen bör i stället arrendera ut mark till en låg avgift så att man denna mark kan utnyttjas till ungdoms- eller studentlägenheter.

Fyra effektiva insatser

Åtskilliga statliga utredningar har tillsatts för att man ska kunna bygga billigare bostäder, men inget händer. SD presenterade 2016 motionen ”Program för ungdomsbostäder” i Göteborgs kommunfullmäktige. Denna refererar till olika projekt i Europa, där man faktiskt lyckats bygga billiga ungdomsbostäder. Vi måste lära oss av dessa exempel och ta efter.

SD:s lösningar är kortfattat dessa

1. Enklare standard och regler.

2. Låt de som kan bygga billigt göra det genom konkurrens från Europa.

3. Belåna upp de kommunala bolagens fastighetsbestånd och investera i nya bostäder

4. Arrendera ut kommunal mark till ungdomsbostäder och studentbostäder istället för att sälja den till marknadspris

Björn Tidland (SD)

civilingenjör, kommunfullmäktigeledamot Göteborg