Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nyligen drev det moderatledda styret i regionen fram en reform av zonstrukturen för kollektivtrafiken. Det finns inga tecken på att detta mer än marginellt skulle dämpa höjningen för göteborgarna. Höjningen skulle bli ett svårt slag för alla de göteborgare som har tufft att få pengarna att räcka till, skriver debattörerna. Bild: Lisa Thanner
Nyligen drev det moderatledda styret i regionen fram en reform av zonstrukturen för kollektivtrafiken. Det finns inga tecken på att detta mer än marginellt skulle dämpa höjningen för göteborgarna. Höjningen skulle bli ett svårt slag för alla de göteborgare som har tufft att få pengarna att räcka till, skriver debattörerna. Bild: Lisa Thanner

Göteborg behöver mer – inte mindre – jämlikhet

Vi vill i ett brett och offensivt arbete öka jämlikheten i staden. Det vinner alla på. Vi lovar att under 2019 göra vårt allra bästa för att, trots Alliansens negativa agenda på området, fortsätta baxa jämlikhetspolitiken i rätt riktning, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vid nyår tar Alliansen över styret av Göteborg. Med bara 29 procent av väljarnas röster och endast 24 av 81 mandat i fullmäktige blir detta styre unikt svagt. Det finns all anledning att fråga sig om, och i så fall hur länge, upplägget kan fungera.

Vi kommer att gå i aktiv och skarp opposition. I detta kommer jämlikheten att bli en mycket viktig röd tråd. I den förnyelseprocess som Göteborg nu är inne i behöver jämlikheten vara en avgörande komponent. Det är viktigt att utnyttja den pågående stadsomvandlingen till att minska klyftorna, bryta segregationen och väva ihop staden.

Tittar man på nuläget slås man av att jämlikhetsarbetet – genom att vi konsekvent satt det högst upp på dagordningen – verkligen har fått upp farten.

I våras antogs ett ambitiöst och långsiktigt program för detta arbete. Kortsiktighet och projektifiering får inte förekomma. Det är de permanenta insatserna som ger resultat.

God start i livet

Familjecentralerna har byggts ut i snabb takt. I våras öppnades en viktig central i Lövgärdet. Inriktningen är att alla barn ska få en god start i livet och att aktivt uppsökande insatser ska användas där det behövs.

Den läsfrämjande satsningen ”Staden där vi läser för våra barn” har gått från klarhet till klarhet. De tidiga läsupplevelserna gör det lättare – för alla – att lyckas senare i livet.

De mycket aktiva arbetsmarknadsåtgärderna har gjort skillnad. Genom att steg för steg erbjuda praktik, lärlingsutbildningar, vuxenutbildning och språkträning via bland annat fyra nya Kompetenscenter har arbetslösa lyfts hela vägen till egenförsörjning. Arbetslösheten har fallit på bred front – inte minst i utsatta grupper.

Jämlikhetstemat har blivit allt starkare i stadsutvecklingen. Med avstamp i pågående byggboom vill vi se 60 000 nya bostäder, varav 30 000 hyresrätter med rimliga hyror, fram till och med 2028. Genom att bygga blandat och med sammanbindande infrastruktur även i ytterstaden vill vi på allvar få bukt med segregationen.

Till detta ska bland annat läggas centrala reformförslag som vi lanserat under året och som vi kommer att fortsätta driva. Vi vill genom rejäla satsningar säkerställa att alla barn ska kunna gå på fritids – även i utsatta områden där deltagandet nu är lågt – samt stärka idrottslivet där det är som svagast – ofta i samma utsatta områden. Vi vill också, i en liten men effektiv förbättring, utöka den uppsökande verksamhet som BVC/socialtjänsten nu bedriver hos nyblivna föräldrar till att omfatta alla utsatta områden. Dessa förslag har en klockren jämlikhetsprofil.

Tittar man i stället på hur Alliansen förhåller sig till jämlikhetsarbetet blir man oroad.

Jämlikhet lyser med sin frånvaro

I den budget som de nu ska styra på lyser jämlikhetsperspektivet med sin frånvaro. De vill hårdbanta jämlikhetsarbetet genom att skära ner ”Jämlikt Göteborg” och spara dryga 50 miljoner kronor på Social resursnämnd – som är en motor för jämlikhetsinsatserna.

Alliansen vill höja priset på månadskortet i kollektivtrafiken i Göteborg med cirka 135 kronor. Nyligen drev det moderatledda styret i regionen fram en reform av zonstrukturen för kollektivtrafiken. Det finns inga tecken på att detta mer än marginellt skulle dämpa höjningen för göteborgarna. Höjningen skulle bli ett svårt slag för alla de göteborgare som har tufft att få pengarna att räcka till.

Blandade bostadsformer behövs

I stadsutvecklingen önskar Liberalerna minska andelen hyresrätter i ytterstaden till max 50 procent år 2022: något som är omöjligt utan hastig utförsäljning/ombildning. Vi ser som sagt att det behövs mer blandade boendeformer. Men detta bör främst realiseras genom mixad nybyggnation. Att så raskt och så mycket dumpa andelen hyresrätter vore orimligt och helt feltänkt i ett jämlikhetsperspektiv.

Sammantaget är bilden tydlig. För vår del är ökad jämlikhet en given förstaprioritet i byggandet av ett bättre Göteborg. Minskade klyftor är positivt för alla. Från 1 januari kommer vi därför att göra vårt yttersta för att, trots Alliansens negativa inställning, fortsätta att utveckla och stärka ett mycket lovande jämlikhetsarbete. Göteborg behöver mer – inte mindre – jämlikhet. *

Ann-Sofie Hermansson (S)

Marina Johansson (S)