Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborg behöver bli en miljonstad

Göteborg kan ta en position i Europa som ett centrum för innovation och teknik. Men då behövs ett breddat näringsliv för att Göteborg ska växa ytterligare, utvecklas och klara konkurrensen mot andra regioner. Vi vill göra Göteborg till en miljonstad, skriver bland andra Liberalerna i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kunskapsekonomin ställer nya krav på världens städer. De städer som lyckas attrahera människor och ta vara på förmågan hos sin befolkning blir vinnare, de andra blir förlorare. Kunskapsintensiva tjänsteföretag behöver specialisera sig, helst ska de vara bäst i världen inom sin nisch. Det kräver att det finns kompetens i regionen och ett underlag av kunder och samarbetspartners som också utvecklas. Om människorna med kompetens växer i antal så blir det lättare för företagen att växa. Under de senaste fem åren har befolkningen i Västsverige i åldern 15-64 år ökat med ynka 1,1 procent. Jämförelsevis var befolkningstillväxten i storstadsregioner som Oslo, Stockholm, Stuttgart, Hamburg, London och München över fyra procent.

Siktet bör vara att Göteborg växer mot att bli en miljonstad för att fortsättningsvis kunna försvara sin position som ett centrum för innovation, modern industri och teknik. För att lyckas med en sådan ambition krävs satsningar på flera områden:

1. Entreprenörskap

Det behövs fler nya teknikbolag inom bland annat IT, AI och den digitala nöjesindustrin. Tillväxttakten i dessa nya företag är stark och ger positiva effekter även för befintliga företag. Liberalerna har drivit på för entreprenörskapskvarter i Gamlestaden, men det behöver göras mycket mer för att underlätta för att nya företag ska växa. Det är brist på attraktiva kontor, företag i välfärdssektorn motarbetas och det är svårt att rekrytera rätt kompetens. BRG rapporterar att de har en lång kö av företag som vill etablera sig i Göteborg men bristande grundvillkor gör att de avvaktar. Ytterst är det fråga om politisk inställning och prioritering. Vårt mål är att Göteborg ska bli en av Europas bästa städer för entreprenörer.

2. Bostäder

För att Göteborg ska kunna växa måste unga och nyinflyttade får chansen att komma in på bostadsmarknaden. Liberalerna vill se en plan för att bygga 150 000 bostäder de kommande tio åren. Det är den nivån som krävs för att Göteborg ska behålla sin position i landet och stärka attraktionskraften. Kön på stadsbyggnadskontoret är orimligt lång och ekonomiskt önsketänkande har gjort att flera planer drabbats av svidande förluster eller stannat upp. Vi vill lägga över ett större ansvar på byggbolagen att själva ta fram fungerande detaljplaner för att snabba på byggprocessen och säkra genomförbarheten.

Nu byggs det Västsvenska Paketet för fullt och visst är det stökigt runt centralen men alternativet vore mycket värre. Vi har väntat länge nog på nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Marieholmstunneln, Hisingsbron och Västlänken är nödvändiga för Göteborgs tillväxt men långt ifrån tillräckliga. Det behövs framtidsinriktade politiker med höga byggambitioner så att Göteborgs utspridda stadsdelar kan läka samman och möjliggöra ett hållbart resande.

3. Integration

Integrationen av våra nya göteborgare är den största utmaning för att vi ska nå framgång. Alla måste anstränga sig för att fler ska bli en del av samhället. Det finns mängder av uppgifter som behöver utföras i vår stad och ingen som kan arbeta bör gå sysslolös. Det finns flera exempel på att praktikplatser för nyanlända varit mycket effektiva för att få in en fot på arbetsmarknaden och därefter ett riktigt jobb. Om vi snabbt får in nyanlända i riktiga jobb rycker vi också undan mattan för många konflikter och sociala problem. Framtiden ligger särskilt hos de unga och därför måste utvecklingen i skolan vända snabbt. Det kräver bra lärare, ökad ordning i skolan, renovering av lokaler och att flit hos eleverna belönas.

Det finns politiska krafter som inte gillar att Göteborg växer och utvecklas. De tycker att det blir för stökigt när det byggs eller så drömmer de om en svunnen tid. För dem som inte gillar en stad som utvecklas så finns det gott om andra städer som går i motsatt riktning. Liberalerna vill att Göteborg ska växa och att göteborgarna ska bli vinnare – då måste vi våga sikta högt.

Axel Darvik (L)

företagare och ordförande Liberalernas valmanifestgrupp

Helene Odenjung (L)

kommunalråd

Ann Catrin Fogelgren (L)

vice ordf byggnadsnämnden

Mariah ben Salem Dynehäll (L)

entreprenör och ersättare kommunfullmäktige