Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johan Isacson, Torslandabo, arkitekt SAR/MSA

Göteborg agerar tvärt emot sina egna miljömål

Trots uttalade mål om minskad biltrafik så agerar Göteborgs stad omvänt i praktiken när det nu planeras för en helt ny bilväg i Torslanda, skriver Johan Isacson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stad har ett uttalat mål att kollektivtrafikresorna ska fördubblas fram till år 2035. Den antagna trafikstrategin innebär att minst hela trafikökningen som genereras av nybyggen ska ske med hållbara färdmedel (gång-, cykel- och kollektivtrafik). Men trots uttalade mål om minskad biltrafik så agerar Göteborgs stad omvänt i praktiken när det nu planeras för en helt ny bilväg i Torslanda.

Tvärtemot egna strategin

Stadens egen trafikutredning har kommit fram till slutsatsen att en tvärförbindelse leder till ökad biltrafik och minskad kollektivtrafik och står alltså i konflikt med målsättningarna i trafikstrategin.

Man kan inte bygga bort biltrafiken eftersom trafikmängden tenderar att öka med ökad trafikstandard. Ett välkänt faktum som inom trafikforskning kallas inducerad trafik. För att citera ett utdrag ur Trafikverkets hemsida (publikation från Trivector Traffic):

”En mängd forskning har kvantifierat samband mellan vägutbud och efterfrågan på transporter. Variationen i storleksordning är mycket stor från att tio procent minskad restid ökar trafikarbetet med tre procent till hela 110 procent på lång sikt. Även om elasticiteten varierar stort i olika studier är slutsatsen entydlig.”

Kollektivtrafiken är av många olika skäl inget alternativ som passar in i allas vardag. Men det borde finnas potential att öka antalet bussresenärer bland oss som jobbar på Volvo eller i centrala stan.

På så sätt skulle kollektivtrafikvägen bli kortare än bilvägen, vilket skulle göra den till ett konkurrenskraftigt val gentemot bilen.

Hur ska vi då göra kollektivtrafiken mer attraktiv?

I Målbild Koll2035 beskrivs sambandet mellan restid, antalet byten etcetera för våra val av transportsätt. För Torslandas del handlar det framför allt om direktbussar och bättre cykelvägar till Volvo, där de största flaskhalsarna i trafiken är i dag.

För en växande stadsdel kommer det dock förmodligen behövas ett utbyggt kollektivtrafiknät som en ny tvärförbindelse där enbart busstrafik (och cykel) tillåts. På så sätt skulle kollektivtrafikvägen bli kortare än bilvägen, vilket skulle göra den till ett konkurrenskraftigt val gentemot bilen.

Först med den här typen av åtgärder skapar vi hållbara lösningar som kan ge möjlighet för Torslanda och övriga stan att växa.

Eftersom en ny tvärförbindelse så uppenbart står i konflikt med stadens egen trafikstrategi är det helt oförklarligt att trafiknämnden tog beslut 13/3 i år att ge trafikkontoret uppdraget att planera för en ny tvärförbindelse i Torslanda.

Johan Isacson

Torslandabo, arkitekt SAR/MSA