Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I dagens politiska läge som kännetecknas av splittring och låsningar borde den uttalade enigheten i klimatfrågan ge våra politiker en välkommen chans att visa gemensamt ledarskap, skriver Håkan Lindgren, Dan Baeckström och Lena Nilsson, Naturskyddsföreningen.
I dagens politiska läge som kännetecknas av splittring och låsningar borde den uttalade enigheten i klimatfrågan ge våra politiker en välkommen chans att visa gemensamt ledarskap, skriver Håkan Lindgren, Dan Baeckström och Lena Nilsson, Naturskyddsföreningen.

Gör verkstad av klimatmålen

Den uttalade enigheten i klimatfrågan borde ge våra politiker en välkommen chans att visa gemensamt ledarskap för att snabbt uppfylla målet med ett fossilfritt Göteborg, skriver Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Inför valet i år utförde Naturskyddsföreningen i Göteborg en enkät bland stadens politiska partier för att jämföra ambitionerna inom den lokala klimatpolitiken. Frågorna var baserade på kommunens egen utredning Fossilfritt Göteborg – vad krävs? som listar en lång rad åtgärdsförslag för att vi lokalt ska leva upp till det internationella klimatavtalet som Sverige skrev på i Paris 2015.

Svaren på vår enkät tyder på en överraskande bred samstämmighet mellan huvuddelen av partierna om att kraftfulla åtgärder måste genomföras. Till exempel stöder alla partierna att Göteborgs fjärrvärme, en av stadens mest klimatbelastande verksamheter, skall bli fossilfri. Andra åtgärder med brett stöd är:

* Energibesparingar i Göteborgs kommunala fastigheter.

* Klimatkrav i kommunala upphandlingar.

* Avveckla fossila investeringar i stadens tillgångar.

* Regler för klimatsmart byggande.

* Storsatsning på kollektivtrafiken i linje med utredningen Målbild koll 2035 som skulle ge en kapacitetsökning med 75 procent.

Den senaste tiden har alarmklockorna ringt allt ilsknare, både från forskarvärlden, med FN:s klimatpanels senaste rapport och från naturen själv

Vi i Naturskyddsföreningen i Göteborg finner det mycket glädjande att klimatambitionerna verkar ligga på en så hög nivå bland partierna. Men trots detta, och trots tidigare bred uppslutning kring styrdokument som kommunens klimatstrategiska program och det regionala Klimat2030-initiativet så har glappet mellan de uttalade målen och de uppnådda resultaten hittills varit brett som Kattegatt. För att konstatera det behöver man inte gå längre än till kommunens egen uppföljning av de lokala miljömålen från i fjol, där det blir underkänt på samtliga punkter på klimatområdet.

Tidigare åtgärder inte tillräckliga

Det gäller alltså att kavla upp ärmarna och erkänna att tidigare åtgärder inte alls varit tillräckliga, och att det är bråttom. Den senaste tiden har alarmklockorna ringt allt ilsknare, både från forskarvärlden, med FN:s klimatpanels senaste rapport och från naturen själv, med torkan och skogsbränderna här i Sverige som ett näraliggande exempel.

I dagens politiska läge som kännetecknas av splittring och låsningar borde den uttalade enigheten i klimatfrågan ge våra politiker en välkommen chans att visa gemensamt ledarskap för att snabbt uppfylla målet med ett fossilfritt Göteborg. Vi i Naturskyddsföreningen i Göteborg kommer noggrant att bevaka hur stadens beslutsfattare hanterar denna fråga. och kräver att man samlar sig kring ett program för effektiva genomförbara miljöåtgärder för de närmaste månaderna och åren.

Håkan Lindgren

Dan Baeckström

Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg

Lena Nilsson

ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg