Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Redan i dag används aulan under namnet Mötesplats Lundby som konsertarena och har haft en rad utsålda konserter med världsstjärnor, skriver David Nilsson, socionom. Bild: Privat, Mia Höglund
Redan i dag används aulan under namnet Mötesplats Lundby som konsertarena och har haft en rad utsålda konserter med världsstjärnor, skriver David Nilsson, socionom. Bild: Privat, Mia Höglund

Gör om det gamla gymnasiet till ett kulturellt centrum

Göteborg kallas ibland för en av Europas mest segregerade städer. Trots bred politisk uppslutning i program, planer och visioner för en mer jämlik stad omsätts väldigt lite till konkret handling. Nu är det dags för förändring. En bit på vägen kan vara att skapa en medborgardriven mötesplats och kulturcentrum i Gamla Lundby gymnasium, skriver David Nilsson, socionom.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Segregationen är inget unikt för Göteborg utan verkar snarare känneteckna den samtida staden, såväl i Sverige, Europa som i övriga världen.

Dock är den sällan så tydligt uppdelad och utspridd på geografiskt åtskilda öar som i vår stad, från bostadsyta och rikedom ute vid havet i väster till trångboddhet och fattigdom vid sjön på berget i öster. Sällan, mycket sällan, möts invånarna från dessa öar i stadens rum. Kanske någon gång i kön till Flumeride eller i ögonvrån i trängseln utanför NK.

Trots bred politisk uppslutning i program, planer och visioner för en mer jämlik stad omsätts väldigt lite till konkret handling

Än mer sällan möts de för att skapa, dela och se varandra. Trots bred politisk uppslutning i program, planer och visioner för en mer jämlik stad omsätts väldigt lite till konkret handling som ser, bemyndigar och gör invånarna till aktiva skapande aktörer. Varför inte skapa en medborgardriven mötesplats och kulturcentrum i brytpunkten mellan olika socioekonomiska områden såsom på centrala Hisingen, exempelvis i Gamla Lundby gymnasium?

I Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026 lyfts behovet av att i samverkan med civilsamhället skapa mötesplatser och sammanhang där olika delar av befolkningen möter varandra för att på så sätt stärka tilliten, banden i befolkningen och tryggheten i stort då det antas främja den sociala hållbarheten och sammanhållningen i staden.

Satsa på möten mellan stadsdelar

Under 2019 har såväl social resursnämnd som SDN Östra Göteborg ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med aktörer från civilsamhället, i Hjällbo respektive Bergsjön. Om man verkligen vill stärka mötet mellan olika delar av befolkningen bör mötesplatser i socioekonomiskt svaga områden kompletteras med mötesplatser i brytpunkter mellan olika socioekonomiska områden.

I Lundby pågår många positiva processer parallellt och området kring Rambergsvallen, numera Bravida Arena, och Lundbybadet är centrala mötesplatser för olika befolkningsgrupper; studenter, entreprenörer, innovatörer, unga, gamla, inrikesfödda, utrikesfödda, kvinnor och män. Här finns också tillgänglighetsanpassade skollokaler med stor legitimitet som mötesplats i samhället men där man inte ”stör” ordinarie skolundervisning, nämligen Gamla Lundby gymnasium.

Skulle fylla ett tomrum

Denna byggnad utgör med sitt strategiska läge i brytpunkten mellan olika socioekonomiska områden närheten till kollektivtrafik och etablerade mötesplatser ett väldigt bra alternativ för att omvandla program, planer och visioner till konkret handling genom att skapa en medborgardriven mötesplats och kulturcentrum.

Gamla Lundby gymnasium skulle relativt enkelt och billigt kunna omvandlas till en mötesplats och kulturcentrum för föreningslivet och det fria kulturlivet. Redan i dag används aulan under namnet Mötesplats Lundby som konsertarena och har haft en rad utsålda konserter med världsstjärnor.

Göteborg saknar konsertlokaler med kapacitet för runt 900 besökare och om skolmatsalen görs om till en enkel restaurang skulle den bli riktigt attraktiv för många arrangörer som i dag har svårt att hitta lämpliga lokaler. Restaurangen skulle kunna drivas som ett socialt företag, för inkludering och etablering.

De ljusa och luftiga klassrummen skulle enkelt kunna omvandlas till konstnärsateljéer, teaterstudios, replokaler och möteslokaler

De ljusa och luftiga klassrummen skulle enkelt kunna omvandlas till konstnärsateljéer, teaterstudios, replokaler och möteslokaler samt avstyckas för kontorsplatser åt föreningar eller entreprenörer i uppstartsfas. Man skulle i lokalerna även kunna inrymma ett enkelt hostel med sovsalar och rikta sig mot studenter, veckopendlare och tillfälliga arbetare i det expansiva Lindholmen-området.

En mötesplats för alla

Fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga skulle då också pågå parallellt, så även läxhjälp och studiestöd för såväl barn som för vuxenstuderande.

Om detta förarbetas väl och involverar centrala aktörer från lokalsamhället, kulturlivet, civilsamhället och föreningslivet skulle Gamla Lundby gymnasium kunna bli en verklig mötesplats där hipsterskägg i rutiga skjortor känner sig lika välkomna som hijabis med hennatatueringar och där barn blir sedda, uppmuntrade och utmanade. Huvudmannaskapet skulle kunna vara genom en övergripande paraplyförening med en rad aktörer under sig eller ett IOP.

Frågan kring att göra Gamla Lundby gymnasium till en medborgardriven mötesplats och kulturcentrum är alltför tilltalande för att inte gå vidare med

Frågan kring att göra Gamla Lundby gymnasium till en medborgardriven mötesplats och kulturcentrum är alltför tilltalande för att inte gå vidare med, såväl utifrån stadens politiska intentioner kring en jämlik stad som utifrån invånarnas behov av tillgängliga mötesplatser för det fria kulturlivet, exempelvis aktualiserat genom debatten kring Truckstop Alaska.

Tidpunkten är också lämplig då man för närvarande inte har en tydlig riktning för hur lokalerna ska användas framöver.

Vågar politiken? Vågar vi mötas?

David Nilsson, socionom och verksamhetsutvecklare inom sociala frågor