Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunerna måste sluta skylla på regionen och regionen måste sluta att vältra över problemen på kommunerna, skriver Maj-Britt Elmvik, apotekare specialiserad på äldres medicinska behandling. Bild: Yvonne Åsell / SvD / TT
Kommunerna måste sluta skylla på regionen och regionen måste sluta att vältra över problemen på kommunerna, skriver Maj-Britt Elmvik, apotekare specialiserad på äldres medicinska behandling. Bild: Yvonne Åsell / SvD / TT

Gör något radikalt åt kvalitetsbristen i vården

Med en åldrande befolkning ökar trycket på sjukhus och kommuner. Om inget radikalt görs krävs stora skattehöjningar framöver i region och kommun, skriver Maj-Britt Elmvik, apotekare specialiserad på äldres medicinska behandling.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Varför har äldre i Västra Götalandsregionen ett mycket större vårdbehov på sjukhus än de i övriga landet? I den officiella statistikbasen Kolada framgår för år 2017 att antalet utskrivningsklara patienter från sjukhus och äldre än 65 år är dubbelt så stort i VGR än snittet för övriga landet. Med utskrivningsklar menas patienter som varit inlagd på sjukhus och väntat minst en dag på hemgång. Att många äldre skrivs ut innebär att många också läggs in på sjukhus. Fördelat per kommun så finns de 18 sämsta i landet i VGR. Alla kommuner är sämre än snittet i landet. Orsaken till det större behovet av sjukhusvård i VGR är knappast en svagare befolkning utan det lär i stället bero på kvalitetsbrister i den grundläggande vården inom VGR:s primärvård. I forskningsrapporten "Förförande jämförelser FoUiVäst Rapport 4: 2015" redovisades att 40 vårdcentraler i Västra Götaland levererade undermålig kvalitet till äldre.

VGR högsta siffror på överbeläggning

I april 2018 hade VGR bland de högsta siffrorna i landet när det gäller överbeläggningar. Överbeläggningar på sjukhusen beror främst på att många vårdplatser beläggs av patienter som skulle kunna behandlas bättre på vårdcentralerna. Dels för att onödigt många skrivs in, dels på att många måste ligga kvar i väntan på att kommunerna kan ta emot dem. Inte konstigt att sjukhusen har ständiga budgetunderskott och att personalen får slita ont.

Vad betyder det för kommunerna? Att ta hand om de utskrivningsklara är en stor belastning. Det löpande omsorgsbehovet ökar. Trycket på att bygga fler boenden för äldre ökar. Ibland rapporterar media om brist på personal ibland på pengar men sällan kvaliteten. Äldres omsorgspersonal får slita ont. Äldre och deras anhöriga far illa.

Med en åldrande befolkning ökar trycket ännu mer på sjukhus och kommuner. Om inget radikalt görs krävs stora skattehöjningar framöver i region och kommun. Nyckeln till framgång ligger i större krav på och kvalitetshöjning hos primärvården. Tyvärr hörs inget om detta från de etablerade politiska partierna eller media.

Oberoende omprövning krävs

Det behövs en oberoende omprövning av diagnos och mediciner till äldre. Det hade vi i det nya lokala partiet Regionens Framtid med som en av våra valfrågor. I stället för att först ompröva den grundläggande behandlingen skickar vårdcentralerna en rad remisser till specialister, vilket är ännu en onödig belastning på sjukhusen.

Kommunerna måste sluta skylla på regionen och regionen måste sluta att vältra över problemen på kommunerna.

Maj-Britt Elmvik

leg apotekare specialiserad på äldres medicinska behandling