Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gör miljözon av Linnégatan

Vi vill att Linnégatan ska bli en miljözon. Det är en gata där många vistas och där utsläppen är höga. Samtidigt måste bilpooler, korttidshyra av miljöbilar och pendelparkeringar underlättas, skriver Lars Tysklind (L) och Axel Darvik (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Luftkvaliteten i Göteborg och i andra svenska städer måste förbättras. Det handlar om miljö och klimat. Och det handlar om hälsa eftersom människor drabbas av partikelutsläpp och luftföroreningar från trafiken. Det behövs nu åtgärder för att minska utsläppen från bilar och transporter där fler elfordon är centralt.

Värst i centrala Göteborg

Våra städer har under lång tid byggts med bilen som grund och med det följer utsläpp. Transporter är centrala för en stad som Göteborg men nu krävs åtgärder för att minska luftföroreningar och utsläpp. De värsta luftföroreningarna är i centrala Göteborg och längs med de stora trafiklederna. Vi vill se konkreta åtgärder för renare luft för alla i Göteborg.

Vi vill införa miljözoner i flera av landets städer. Inom zonerna ska endast miljöbilar få köra och i vissa områden endast fordon utan farliga utsläpp. För Göteborgs del vill vi att Linnégatan ska bli en miljözon, det är en gata där många vistas och där utsläppen är höga.

I flera europeiska städer finns redan miljözoner. De är ibland samordnade med trängselskatt och införs vid vissa tider när utsläppen är som störst. Effekten har blivit bättre luftkvalitet och fler miljövänliga fordon samtidigt som trafiken kan fortsätta rulla.

Mer krävs för bättre luft

Men det behövs mer för att förbättra luftkvaliteten. Vi vill se miljövänliga och tillgängliga lösningar som underlättar för människor att välja bort egen bil. Bilpooler, korttidshyra av miljöbilar och pendelparkeringar måste underlättas.

Fler elbilar och olika former av laddhybrider på vägarna är positivt. De minskar buller och luftföroreningar i våra städer. Kollektivtrafiken måste bli mer eldriven och vi ser gärna fler eldrivna stadsbussar. För att människor enkelt ska kunna ladda sina elbilar behövs en fungerande laddinfrastruktur.

Att få ner utsläppen från fossila transporter är en central del av en grön liberal politik. Vi utgår från principen att förorenaren ska betala och vi vill se mer av grön skatteväxling – på riktigt. Vi vill sänka skatten på jobb och företagande samtidigt som vi höjer skatten på det som skadar miljö och klimat. Att införa miljözoner i Göteborg och andra städer är en viktig del av vår gröna politik.

Lars Tysklind (L)

riksdagsledamot och ordförande i Liberalernas arbetsgrupp för miljö och klimat

Axel Darvik (L)

kommunfullmäktigeledamot Göteborg och förste vice ordförande i miljö- och klimatnämnden