Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Gör hela Skansberget till park

Rickard Stark och Fredrik Nyman menar på GP Debatt 27/6 att det var ett historiskt misstag att riva landshövdingehusen på Skansberget. Vi menar att det var ett historiskt misstag att bygga dem, skriver föreningen Rädda Skansberget.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Skansberget, 29/5 & 17/6

Skälet till att det byggdes landshövdingehus på Skansberget var den stora bostadsbristen på 1890-talet. Den gjorde att man styckade av delar av statens mark på Skansberget för att bygga hus. Och husen blev hårt kritiserade från början.

Redan 1912 när Charles Felix Lindbergs donationsfond delades ut var ambitionen att avlägsna all bebyggelse från berget och förvandla hela Skansberget till ett parkområde. Att lösa in och riva landshövdingehusen lät sig dock inte göras av ekonomiska skäl och på grund av bostadsbristen. Till Göteborgs 300-årsjubileum 1923 skrev den kände göteborgsförfattaren C R A Fredberg: ”Skada bara, att Risåsbergets södra sida mot Slottsskogen rent estetiskt sett, förstörts. Här klättrar de ledsamma landshövdingehusen upp mot åsens sluttning, skymma Skansen nedifrån och förstöra utsikten uppifrån...”.

Även om man inte delar uppfattningen att landshövdingehusen var ”ledsamma” så pekar Fredberg på de krav man bör ställa på Skansen Kronans omgivning av kulturhistoriska skäl. Fästningen var klar år 1700 och ingick i Göteborgs fästningssystem, en gång ett av Europas starkaste. Skansen Kronan är ett statligt byggnadsminne sedan 1935 och tillhör det nationella kulturarvet. Den utgör tillsammans med berget ett riktmärke som syns över stora delar av staden och uppifrån fästningen har man en fantastisk utsikt åt alla håll.

Skansbergets betydelse för rekreation

Det finns också starka miljöskäl mot en bebyggelse, de är knutna till Skansbergets betydelse för rekreation och vikten av grönområden för människors hälsa. Stadsdelarna runt Skansberget är bland de mest tätt bebodda i Göteborg. En byggnation av Skanstorget gör Skansbergets rekreationsområde än viktigare. Många äldre i närområdet har svårt att ta sig till något annat grönområde och för mindre barn är avståndet till Slottsskogen allt för stort för att de skall kunna göra utflykter dit under skoldagen.

Vi föreslår att man genomför det förslag som Göteborgs kommun var helt överens om 1990-1993. Nämligen att ändra detaljplanen så att hela Skansberget utgör en sammanhängande park. Förslaget skrevs under av drygt 10 000 medborgare hösten 2004! Det skulle öka tillgängligheten och innebära att Skansberget och Skansen Kronan blir en ännu mer framträdande och attraktiv Göteborgssymbol. Låt detta bli ett av kommunens bidrag till Göteborgs stads 400-årsjubileum!

Anne Svanholm

ordförande

Hans Pagander

sekreterare

Föreningen Rädda Skansberget!