Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förvandling. Holländareplatsen var tidigare en plats som folk undvek på kvällarna. Nu är den ett pittoreskt och upplyst torg med kvarterspark, italiensk mat och uteservering, skriver Emmyly Bönfors och Mikael Yüksel (C).

Gör Gamlestaden till nationell förebild

Med inspiration från New York har Gamlestaden lyckats vända utvecklingen från brottstyngd och otrygg stadsdel till raka motsatsen. Vi vill göra det möjligt för fler stadsdelar att upprepa den resan, skriver Emmyly Bönfors och Mikail Yüksel (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Centerpartiet vill att Göteborg ska vara en levande storstad dygnet runt med ett rikt gatuliv. Men tyvärr har rädslan för att vara ute kvällstid ökat kraftigt. Det är främst i socialt utsatta områden som otryggheten ökar. Det är inte ovanligt att kaféer, restauranger, närbutiker och andra små verksamheter utsätts för organiserad brottslighet. De senaste tiden har matbutiker fått anställa egna väktare då polisen inte hinner komma i tid. När närbutiker och näringsidkarna försvinner, försvinner också de krafter som motverkar otryggheten i en stadsdel.

För att bryta den kriminalitet som är roten till otryggheten krävs en rad åtgärder. Centerpartiet presenterade nyligen ett fempunktsprogram med inspiration från New York, en stad där man jobbat effektivt för att göra gatorna säkra igen. Ett av förslagen handlar om hur man med hjälp av stadsplanering och BID-samarbeten (Business Improvement Districts) kan skapa trygghet och förebygga kriminalitet.

Etablerad metod

BID är en etablerad metod där privat och offentlig sektor samverkar i stadsutveckling inom ett avgränsat område. I praktiken går fastighetsägare, handlare, näringsliv och ideella aktörer ihop i en icke-vinstdrivande organisation, för att tillsammans finansiera platsutveckling i området. Kommunen är med och stöttar. I New York finns över 70 sådana områden.

I dag finns en BID-samverkan i Gamlestaden som bygger på frivillighet mellan ett femtiotal fastighetsägare, SKF, kyrkan och en rad andra organisationer. För några år sedan var Gamlestaden präglad av vanskötsel av de offentliga miljöerna. Stadsdelen var kraftigt överrepresenterad i anmälda brott, inte minst vad gäller antalet anmälda personrån. En minoritet av invånarna uppgav i början av 2000-talet att de kände sig trygga när de gick ut ensamma. Barnfamiljer flyttade ut från stadsdelen. Nu flyttar de tillbaka.

Vi är övertygade om att stadsdelar såsom Biskopsgården, Bergsjön och Angered på sikt kan göra samma resa som Gamlestaden gjort de senaste åren

Resultatet av BID-samverkan har varit enastående. Holländareplatsen var tidigare en plats som folk undvek på kvällarna. Nu är det ett pittoreskt och upplyst torg med kvarterspark, italiensk mat och uteservering. Förutom upprustning av fastigheter och gatumiljö har fler områdesväktare och borttagande av gratis boendeparkering haft positiva effekter på stadsmiljön. Förändringarna har möjliggjorts inom ramen för BID-samverkan och flera av initiativen har kommit från närboende.

Numera uppger en majoritet att de känner sig trygga när de går ut ensamma. Antalet anmälda brott har minskat med cirka 30 procent på 15 år. De anmälda personrånen har sedan början av 2010-talet minskat med över 50 procent. (Källa: Slutrapport: Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt, Rapport Gamlestaden 2016 BRÅ).

Fler kan upprepa framgången

Centerpartiet vill möjliggöra fler BID-områden i Göteborg. Initiativet måste komma från dem som verkar i området. Men vi tror att kommunen kan göra mycket mer för att möjliggöra sådana initiativ. Vi är övertygade om att stadsdelar såsom Biskopsgården, Bergsjön och Angered på sikt kan göra samma resa som Gamlestaden gjort de senaste åren.

Inom vänsterrörelsen finns en reflexmässig kritik mot projekt där fastighetsägarna är med och tar ansvar för platsutvecklingen. Partier såsom Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ skriker ofta skällsordet ”gentrifiering” (begrepp inom stadsplanering som betecknar en social statushöjning av ett område) när utsatta stadsdelar utvecklas och blir mer attraktiva. Kritiken går ut på att utvecklingen riskerar att slå ut de svaga i samhället när bostadspriser höjs.

Vi tror tvärtom att det i grunden är något positivt för alla invånare, inte minst för dem i socialt utanförskap, när närområden upplevs mer attraktiva och fler vill flytta till en stadsdel. Fastighetsägarna är tillsammans med lokala näringsidkare och civilsamhället väsentliga aktörer för att göra det möjligt. Om en effekt blir något högre priser för vissa bostäder finns bättre sätt att stötta personer som lever på marginalen, än att bromsa stadsutvecklingen.

Centerpartiet vill nationellt satsa 70 miljoner per år för att utökade insatser i stadsplaneringen för att skapa tryggare miljöer. I Göteborg kommer vi att verka för en kommunal handlingsplan som anger hur aktörer i fler stadsdelar kan skapa egna BID-områden och en särskild budget för detta.

Huruvida ett område präglas av blomstrande restauranger och varierad stadsmiljö eller ödsliga gator och förfallna hus har faktiskt större betydelse för tryggheten än många andra åtgärder. Det har också andra positiva effekter förutom att motverka kriminalitet, såsom ökad trivsel och livskvalitet. Låt Gamlestaden bli en lokal och nationell förebild. Alla stadsdelar i Göteborg förtjänar framtidstro.

Emmyly Bönfors (C)

ordförande Centerpartiet i Göteborg,

kommunkandidat

Mikael Yüksel (C)

Centerpartiet i Göteborg

riksdagskandidat