Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Smakar bättre. Nog smakar bakelsen bättre om man vet att råvarorna kommer från en social verksamhet. Hållbarhetsarbete handlar inte bara om vad man kan göra långt borta, på hemmaplan finns oändliga möjligheter, skriver debattörerna.

Gör en insats för samhället – och tjäna på det

Företag har allt att vinna på att ta större samhällsansvar när de gör affärer. Men gamla tankemönster hindrar många från att börja göra skillnad i lokalsamhället, skriver bland andra Lars Göran Andersson, HSB Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mitt bland alla negativa nyheter pågår också en utveckling som ger hopp. Många företag världen över håller på att byta fokus – de vill inte bara göra kortsiktiga vinster utan också bidra till samhället på fler sätt.

Men svenska företag skulle kunna göra mycket mer, framför allt när det gäller affärer som gynnar hela lokalsamhället. Det blir allt mer akut i en tid av ökad social oro och polarisering.

Hittills har företagens hållbarhetsarbete mest handlat om vad de kan göra långt borta, till exempel när det gäller underleverantörer i fattiga länder. På hemmaplan har de däremot ofta nöjt sig med att sponsra det lokala fotbollslaget. Men det finns mycket mer företag kan göra även lokalt. Det kan handla om att ge praktik åt nyanlända, att aktivt rekrytera i områden med hög arbetslöshet och om att ta tydlig ställning mot rasism, homofobi och sexism.

Dessutom spelar valet av leverantörer och affärspartners stor roll. Företag kan göra en viktig insats för att bryta utanförskap genom att aktivt välja städbolag, cateringfirmor och transporttjänster som har ett socialt syfte. Det kan exempelvis vara ideella organisationer som även driver en kommersiell verksamhet eller småföretag som startat för att ge jobb åt långtidsarbetslösa.

På motsvarande sätt kan företag göra stor nytta för lokalsamhället genom att köpa närproducerat eller genom att välja att handla med företag som har ett nytt och mer miljövänligt sätt att producera en vara eller utföra en tjänst.

Ofta blir det inte dyrare för företag att välja leverantörer som också gör social eller miljömässig nytta. Tvärtom kan det ge sänkta kostnader och högre kvalitet. På köpet får de stoltare anställda och nöjdare kunder.

Nytt sätt att tänka på

Många gånger är det alltså inte kostnaden som hindrar företag från att ta större sociala och miljömässiga hänsyn när de köper varor och tjänster. Det handlar mer om att tänka på ett nytt sätt vid valet av leverantörer.

Nu finns alla förutsättningar att byta spår. För det första är det ett tydligt önskemål från kunderna, olika mätningar visar att de vill att företag tar sociala hänsyn och de vill också veta varifrån produkter kommer.

För det andra märks en ny inställning från det offentliga. Regeringen har uttalat att den vill stärka arbetsintegrerande sociala företag och har föreslagit nya regler för offentlig upphandling som skulle göra det enklare att ta sociala och miljömässiga hänsyn.

Det här spelar roll eftersom det då kan bli lättare att driva sociala företag, vilket skulle kunna betyda att det blir fler sådana som andra företag kan handla med. Hittills har Sverige utmärkt sig genom att ha förhållandevis få sociala företag jämfört med andra länder. En förklaring har ansetts vara att Sverige tolkat EU:s upphandlingsdirektiv ovanligt snävt, så att det varit svårt för små idéburna företag att delta i upphandlingar.

Gamla myter

Nu är det upp till företagen själva att ta till vara de här möjligheterna. Framför allt måste företag berätta att de finns, vad de står för och vad de gör. Fortfarande lever det kvar gamla myter om att företag som kommunicerar om hållbarhet tar en risk. Men det är de tysta företagen som riskerar att bli förbisprungna av utvecklingen.

För att lyfta fram företag som gör skillnad och berättar om det står vi tre aktörer bakom priset Nyttigaste affären. Pristagarna är alltid minst två och de har en affärsrelation som gynnar alla parter – och samhället. I fjol gick priset till Gothia Towers i Göteborg och deras leverantör Räddningsmissionen. Gästerna på Gothia Towers restaurang Upper House Dining tycker antagligen att maten smakar extra gott när de vet att grönsaker och ägg kommer från den sociala verksamheten Björlanda prästgård. Och de som arbetar där kan känna att deras jobb är uppskattat.

Samhället behöver många fler sådana initiativ. Alla blir vinnare när företag går samman för att göra nyttigare affärer.

Lars Göran Andersson

vd HSB Göteborg

Sven Bartilsson

verksamhetsledare Coompanion Göteborg

Malin Bernhardsson

kontorschef Spoon Göteborg