Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lars Holmin (M), ordförande Västtrafik AB och Axel Josefson (M), 2:e vice ordförande i trafiknämnden och ledamot i Västtrafik AB

Gör det billigare att resa under lågtrafik

Vi vill att Västtrafiks biljettpris sänks med upp till 30 procent under lågtrafik för alla resenärer. Då får vi färre resenärer i högtrafik och sprider ut resandet över dygnet, skriver Lars Holmin (M) och Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Allt fler vill resa kollektivt. Det tycker vi är riktigt bra. Men när kapaciteten ska byggas ut skapas det också problem som gör att kollektivtrafiken inte utnyttjas maximalt. Mellan åren 2000 – 2015 ökade resandet med kollektivtrafik med cirka två procent per år medan kostnaderna ökade med åtta procent per år. Den främsta orsaken är att kollektivtrafiken måste dimensioneras utifrån en kraftig topp under högtrafik – konsekvensen blir att fordon under övrig tid går halvtomma.

Ohållbar utveckling

Samtidigt är alla partier överens om att kollektivtrafikresandet ska öka, ett mål som slagits fast i kollektivtrafikprogrammet Koll2020 där målet anges att all ökning av trafik ska ske i kollektivtrafiken och att biltrafiken ska ligga kvar på samma nivå som i dag. I förlängningen blir det därför en ohållbar utveckling om kostnaderna utvecklas fyra gånger så snabbt som resandet om vi samtidigt ska ha råd att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken för ett ökat kollektivtrafikresande.

För att komma till rätta med det problemet föreslår därför vi moderater att biljettpriset hos Västtrafik ska kunna sänkas med upp till 30 procent under lågtrafik för alla resenärer. Genom sänkta biljettpriser i lågtrafik vill vi få fler resenärer att välja att resa utanför högtrafik och på så sätt sprida ut resandet mer över dygnet. Därigenom kan utnyttjandet öka utan att det kostar extra pengar.

Slipper trängas

De som åker i rusningstrafik kan alltså fortsätta åka till samma pris, de som kan förlägga sin resa till andra tider än rusningstrafik får ett lägre pris. Alla får fördelen att slippa trängas på fordonen samtidigt som befintliga fordon utnyttjas bättre och kollektivtrafikresandet därmed kan öka. Det gör också att kostnadsökningarna inte behöver fortsätta i samma takt som de senaste åren, trots att kollektivtrafikresandet ökar.

Särskilt viktigt att minska trängseln kommer det att bli de kommande åren på platser som redan nu är känsliga för störningar, såsom Polhemsplatsen, Brunnsparken och Korsvägen. Här kommer flera stora byggprojekt påverka framkomligheten varför möjligheten att öka trafiken i högtrafik är begränsad.

Lockar fler bilister

Genom mindre trängsel ökar också komforten på resan. Just ökad komfort, tillsammans med korta restider och punktlighet brukar vara de faktorer resenärer lyfter fram när de ska ange skäl till varför man kan tänka sig gå över från bil till att resa med kollektivtrafiken.

Högtrafik sker under en begränsad del av dygnet (7–9 samt 15–17) men det är då en majoritet av resenärerna åker och hela kollektivtrafiksystemet måste dimensioneras utifrån detta behov. Kan man få några att åka lite tidigare eller lite senare till eller från jobb eller studier och få de som inte arbetar eller studerar att göra sina resor utanför rusningstid kan alltså kollektivtrafiken utnyttjas mycket bättre än i dag.

Stärker ekonomin

Det är viktigt eftersom det är nästan dubbelt så dyrt att utveckla kollektivtrafik under högtrafik som under andra tider på dygnet. Sätts detta också i relation till att biljettintäkterna knappt täcker hälften av kostnaden så blir trafiken under högtrafik mycket kostsam. Ett lägre biljettpris innebär naturligtvis ett intäktsbortfall men kostnadsbesparingen blir mycket större vilket kommer att stärka Västtrafiks ekonomi och öka möjligheten att utveckla kollektivtrafiken.

Differentierade biljettpriser tillämpas i dag ibland annat Uppsala, Berlin och London med stor framgång för att sprida ut resandet med kollektivtrafik. I Göteborg har vi under ett antal år haft pensionärskorten som ger liknande effekt. Nu är det dags att även alla andra resenärer får möjligheten att anpassa sitt resande.

Lars Holmin (M)

ordförande Västtrafik AB

Axel Josefson (M)

2:e vice ordförande i trafiknämnden och ledamot i Västtrafik AB