Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Gåvor avgörande för civilsamhället

Vi efterlyser en samlad politik för finansiering av civilsamhället som inte bara handlar om statens och kommunernas roll, utan också om hur vi som medborgare lättare kan vara delaktiga i finansieringen, skriver Charlotte Rydh och Per Leander, FRII.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ersta Sköndal Bräcke högskola presenterade den 30 maj en gästprofessur i filantropi, den första av sitt slag i Sverige. Detta är mycket välkommen forskning, eftersom filantropi, gåvogivande och civilsamhället med hela dess kraft och potential behöver få ett betydlig större utrymme i det offentliga samtalet och i politiken.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Civilsamhället är starkt

Civilsamhället utgör en plattform för människor att engagera sig, ta ställning och göra en insats. Enligt FRII:s rapport Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?, som släpptes i början av veckan, har 77 procent av allmänheten en positiv inställning till ideella organisationer och sex av tio uppger att de skänker pengar till en ideell organisation. Svenskarnas ideella insatser motsvarar över 300 000 helårsarbeten. Civilsamhället är starkt och har en bärkraftig tradition i Sverige.

Två statliga utredningar som båda starkt påverkar civilsamhällets förutsättningar har på kort tid presenterats. (Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning SOU 2017:38 och En omreglerad spelmarknad - SOU 2017:30) Båda marginaliserar och kringgärdar sektorn finansiellt, men också i handlingsutrymme. En tredje utredning kring statens finansiering av civilsamhället pågår, Långsiktighet i bidragsgivningen, men den behandlar enbart statliga bidrag till ideell sektor och tar inte hänsyn till allmänhetens engagemang och givande.

Viktigt för engagemanget

Gåvogivandet från privatpersoner spelar en viktig roll för att skapa delaktighet i samhället i stort. Människor skänker pengar för att de vill engagera sig och visa vad man står för.

De senaste fem åren har insamlade medel till FRII:s medlemsorganisationer ökat med mellan 9 och 17 procent årligen och 2016 motsvarade gåvorna 8,7 miljarder kronor. Det är en viljeyttring och kraftsamling i samhället som politiken bör ta hänsyn till och räkna med.

Vi efterlyser en samlad politik för finansiering av civilsamhället som inte bara handlar om statens och kommunernas roll, utan också om hur vi som medborgare lättare kan vara delaktiga i finansieringen.

Vår starka organisationskultur som växer och utvecklas i och med nya generationer är en unik tillgång för ett samhälle som vill stå starkt och rustat i både med- och motvind. Ur ett politiskt perspektiv borde medborgarnas engagemang även genom gåvor vara högintressant för att kunna föra en sammanhållen politik för civilsamhället.

Charlotte Rydh

generalsekreterare FRII

Per Leander

ordförande FRII, generalsekreterare Barncancerfonden