Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Gunnar Anjou och Caroline Thelning har tillsammans med ett tiotal andra jobbat med Gårdalänken som de ser som ett bättre alternativ än Västlänken. Bild: Jonas Lindstedt
Gunnar Anjou och Caroline Thelning har tillsammans med ett tiotal andra jobbat med Gårdalänken som de ser som ett bättre alternativ än Västlänken. Bild: Jonas Lindstedt

Gårdalänken utvecklar Göteborg utan byggkaos

Det finns mycket som talar för att Västlänken kan stoppas i höstens val eftersom merparten av göteborgarna inte vill ha en otroligt dyr tågtunnel med liten nytta. Gårdalänken är ett bättre val. Utred denna, skriver Gunnar Anjou och Peter Muth, Gårdagruppen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi kan fortfarande stoppa Västlänken, detta ogenomtänkta politikerprojekt som påtvingats Trafikverket att utföra. Merparten av göteborgarna vill inte ha Västlänken, de förstår att den inte är ett miljöprojekt och att nyttan är liten till en otroligt stor kostnad. Detta kommer att visa sig i valet i september. De etablerade partierna Socialdemokraterna och Moderaterna kommer att tappa tusentals väljare. Mycket talar för att Martin Wannholt med Demokraterna får minst 25 procent av väljarnas röster, Sverigedemokraterna 10-12 procent och Vägvalet 6 procent, således totalt över 40 procent. Med dessa rösters hjälp kommer Västlänken att stoppas!

Till skillnad från Västlänken är Gårdalänken är en naturlig järnvägslösning från norr till söder helt i berg utan att lamslå stadens centrum under en tioårig byggtid. Vi slipper trafikkaoset vid Drottningtorget, vi skonar Göteborgs miljövärden och möjliggör en stadsutveckling med 20 000 lägenheter mitt i Göteborg. Lägg därtill att vi inom kostnadsramen för Västlänken kan bygga en magnetbana runt stan till Hisingen. Höghastighetstågen kör rakt igenom vår bergsstation och slipper vända i en säckstation. Och kommunen tjänar pengar på tomtförsäljning i Gullbergsvass.

Heltäckande lösning

Gårdalänken planeras parallellt med E6:an i berg från norra Olskroken till Almedal. En ny station för alla tåg, även för höghastighetståg, med angöringstorg för bilar, bussar och cyklister ovan motorvägen mitt på sträckan. Med en magnetbana på pelar-balksystem, planskilt från övrig trafik når man Lindholmen på 5 minuter. Dessutom planeras en planskild förarlös automatbana till Drottningtorget och Korsvägen.

Station Gårda kan byggas ut i etapper. I en första etapp finns nuvarande Centralstation kvar. Hit går lokaltåg med Göteborg som slutstation medan genomgående region- och fjärrtåg flyttar till Gårda. I en andra etapp, som kan byggas direkt eller när det är politiskt eller ekonomiskt möjligt, utökas station Gårda med ytterligare spår och blir då en komplett station. Ytterligare spår kan byggas i Gårdaberget om så behövs. Västlänken däremot kan ej byggas ut i framtiden.

Enastående stadsutveckling

Centralenområdet kan nu friställas för bostadsbebyggelse. Här finns en enastående möjlighet, kanske århundradets viktigaste stadsbyggnadsobjekt i Göteborg. Hela Gullbergsvassområdet kan rymma bostäder för 60.000 göteborgare. Stadsdelen får direktkontakt med Stampen, Svingeln och norra Gårda utan avskiljande bangård. Staden kan utformas som en vacker kvartersstad intill Göta Älv med ett genomgående parkstråk där Skansen Lejonet infogas i grönskan. Skånegatan förlängs via Odinsplatsen naturligt in i stadsdelen som via ett diagonalstråk når Drottningtorget. Med Västlänken skapas inte en sådan stadsutveckling. Byggs den har man för alltid förstört denna unika möjlighet!

Västlänken, ekonomiskt okontrollerbar, förhindrar en utbyggnad av kollektivtrafiken 20–30 år. Trafiksituationen vid Drottningtorget kvarstår med spårvagnar i snigelfart. Även förslaget Förstärkningsalternativet innebär att Drottningtorgets trafikkaos blir kvar för alltid.

Kollektivtrafiken till Hisingen utvecklas ej med Västlänken, tvärtom. Hisingen växer i rekordfart. Pengar saknas liksom planering, kanske händer något 2035?

Magnetbana runt staden

Gårdalänken kombineras med en magnetbana runt staden till Hisingen. Man färdas snabbt och tyst sju meter ovan mark och slipper alla trafikköer. Anläggningskostnaderna är mycket lägre än för jämförbara transportsystem och skulle sätta Göteborg på kartan för framsynt planering. Man slipper broöppningar. En resa från Lundby till Sahlgrenska tar sex minuter.

Just nu har vi i Göteborg en otrolig chans till framsynt järnvägstrafik- och stadsplanering över tid i olika etapper. Tänk om! Låt utreda alternativet Gårdalänken. Om ett halvår är det för sent. Vi måste stoppa Västlänken!

Vi i Gårdagruppen jobbar ihop med Göteborgs kultur- och miljöarvsförening, GKMA, för att nu överklaga mark- och miljööverdomstolens dom i Högsta domstolen. En möjlighet att den juridiska vägen nå framgång. Men vi ber dig stötta den politiska debatten för att stoppa Västlänken!

Gunnar Anjou

Gårdagruppen, arkitekt SAR

Peter Muth

Gårdagruppen, civilingenjör, projektledare