Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ingen censur. De nya EU-lagarna om digital upphovsrätt som nu diskuteras handlar varken fråga om censur, övervakning eller internet. Det handlar om att delningsplattformar, till exempel Google och Facebook, ges ansvar för det upphovsrättsligt skyddade material som delas där, skriver Åsa Berndtsson och Mats Lindberg.

Gå inte på Googles och Facebooks skräckpropaganda

Google och Facebook med flera utnyttjar de komplexa frågorna om upphovsrätt och sprider skräckpropaganda om ”slutet för internet”. Oschysst, anser vi, som gärna vill få del av de enorma pengar dessa jättar tjänat på att exponera våra verk, skriver Åsa Berndtsson och Mats Lindberg, Bildupphovsrätt Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Förbjudet att länka! Inga memes, gif:ar och skojiga videoklipp! Stopp för sociala medier!

Så har det låtit och många har inbillats att tro att de nya EU-lagarna om digital upphovsrätt som nu diskuteras kommer innebära slutet för internet som vi känner det i dag. Det är fel. Upphovsrättsfrågor kan upplevas som komplicerade och de som kommer att drabbas ekonomiskt av de nya lagarna – multinationella jätteföretag som Google, Amazon, Facebook och Apple – har utnyttjat denna komplexitet till att skrämmas.

Detta tycker inte vi är schysst. Våra motparter lyckades skrämma upp tillräckligt många parlamentariker för att det förslag som lades fram i juli skulle stoppas. Nu ska förslaget, något omarbetat, upp till omröstning igen den 12 september.

Enorma lobby-muskler

Vi bildskapare hoppas att förslaget går igenom, så att också vi får ta del av de enorma pengar som Google och Facebook just nu tjänar på att exponera våra verk. Samtidigt har vi redan fått känna på våra motparters enorma lobby-muskler. Men vi vill gärna bemöta några påståenden med fakta.

Lagarna gäller enbart kommersiella delningsplattformar som tjänar pengar på upphovspersonernas verk

Påstående: EU kommer att kräva censurmaskiner som övervakar internet.

Det är varken fråga om censur, övervakning eller internet. Det handlar om att kommersiella delningsplattformar med mycket upphovsrättsskyddat material, såsom Instagram och Facebook, ges ansvar för det upphovsrättsligt skyddade material som delas där. Till exempel verk av våra medlemmar. Om plattformarna inte vill teckna avtal med oss måste de såklart se till att de upphovsskyddade bilderna tas bort, något som redan gäller i dag. Hur de ska göra det beskrivs inte i förslaget. En metod skulle kunna vara med hjälp av ett igenkänningsfilter.

Påstående: Vi sa ju det! Ett censurfilter!

Nej, inget censurfilter, utan en teknik som känner igen bilder och/eller text. Dessa filter finns redan på marknaden i olika utföranden och i olika prisklasser och används i många sammanhang.

Men. Förslaget syftar till att få de kommersiella delningsplattformarna att i första hand skriva avtal med organisationer som företräder upphovspersonerna. Den typen av avtal är vardagsmat för oss och vi har den typen av avtal med till exempel kommuner, landsting, TV-kanaler och tidningar.

Påstående: Yttrandefriheten är hotad!

Bildskaparna vill att deras verk ska nå ut till så många som möjligt och välkomnar nya digitala kanaler. I förslaget har man tagit hänsyn till oron för yttrandefriheten genom att se till att de tekniska åtgärderna måste vara proportionerliga. Inga små företag eller start-ups kommer att drabbas.

Påstående: Länkskatt! Det kommer kosta pengar att dela länkar!

Lagarna gäller enbart kommersiella delningsplattformar som tjänar pengar på upphovspersonernas verk. Nya nyhetsförmedlingsaktörer, som Google News och Facebook, som återanvänder artiklar från gammelmedia ska betala en ersättning till dem. Detta för att det även i fortsättningen ska gå att finansiera kvalitetsjournalistik.

Påstående: Internetanvändare kommer att drabbas!

Tvärtom – en viktig poäng med lagförslaget är att enskilda användare av delningstjänsterna ska slippa bära ansvaret på det sätt de gör i dag. Ett ökat ansvar från delningstjänsterna kommer att leda till ökad yttrandefrihet när du och jag slipper oroa oss för att göra fel. En annan viktig princip i lagförslaget är att de som tjänar pengar, inte enskilda användare, ska betala ersättning till upphovsmännen till exempel Facebook.

Påstående: Memes kommer att försvinna! Gif:ar kommer att försvinna!

Parodier som memes och gif:ar och annat ”internet-kul” täcks av undantagsregler och det finns inget annat i förslaget som talar för att de skulle vara hotade.

Det är nu hög tid att EU hittar en lösning på hur upphovsrätt ska hanteras på internet. Våra politiker i Bryssel måste orka sätta sig in i frågan och inte låta sig skrämmas av amerikanska jätteföretag som vill sätta dagordningen. De har fram till den 12 september på sig.

Åsa Berndtsson

konstnär verksam i Kungsbacka samt ordförande i Bildupphovsrätt i Sverige

Mats Lindberg

vd Bildupphovsrätt i Sverige