Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är olyckligt att erfarna poliser som jobbar med utredning och underrättelse fått stå tillbaka lönemässigt, skriver Lena Nitz. Bild: Johan Nilsson/TT, Peter Jönsson
Det är olyckligt att erfarna poliser som jobbar med utredning och underrättelse fått stå tillbaka lönemässigt, skriver Lena Nitz. Bild: Johan Nilsson/TT, Peter Jönsson

Gängen kan inte stoppas om polislöftena inte infrias

Med en ny regering på plats är det hög tid att infria löftena om fler poliser, högre löner och bättre villkor. Dessutom måste mer av polisernas tid frigöras för brottsbekämpning. Då kan vi både stoppa gängvåldet och fortsätta skydda vår demokrati, skriver Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Välkommen Morgan Johansson att återigen ta ansvar för några av de viktigaste frågorna för hela Sveriges trygghet. Var femte svensk i åldern 16–84 år uppger att de någon eller några gånger under förra året utsattes för brott, enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning.

Med teknikutvecklingen har brottsligheten tagit sig nya uttryck och former samtidigt som den över lag blivit mer gränsöverskridande, mer organiserad och komplex.

Samtidigt slukar den grova kriminaliteten alltmer av polisens resurser. Man tvingas till hårda prioriteringarna för att hinna med och i förlängningen leder det till att polisen inte alltid kommer när man larmar och att många på grund av resursbristen inte ens få sin sak prövad. Vill du på allvar vända utvecklingen krävs fler åtgärder.

Polisyrket måste bli ett framtidsyrke

Polisbristen gör det nödvändigt att både locka fler till yrket och göra mer för att fler poliser ska vilja stanna kvar. En tidigare undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet visar att drygt var tredje polis gör något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Mer än hälften anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att stanna kvar i polisyrket. Samtidigt står platser tomma på polisutbildningen.

LÄS MER: Polisen i Stockholm ansträngd – behöver hjälp från Göteborg

För att vända utvecklingen måste polisyrket bli ett framtidsyrke för fler, ett yrke där löner och villkor motsvarar komplexiteten, ansvaret och riskerna. Dessutom krävs en förlängd grundutbildning som både rustar bättre för det alltmer komplexa polisyrket och öppnar vägar till de vidareutbildningar som kommer att vara helt nödvändiga om svensk polis ska hänga med i förändringar i såväl samhälle som brottslighet.

Risk att utredare och analytiker lämnar

Vi måste också mer effektivt ta tillvara på den polisiära kompetens vi har här och nu. Svenska poliser lägger i dag så mycket tid på administration att det motsvarar nästan 1 900 poliser per år mätt i årsarbetskrafter. Här finns en enorm potential att frigöra polisspecifik kompetens – en möjlighet Polismyndigheten hittills sagt nej till.

LÄS MER: Min kollega blev mördad på öppen gata – nu räcker det

En annan sak som är oerhört viktig att ha i åtanke är att polisbristen är generell. Därför är det olyckligt att erfarna poliser som jobbar med utredning och underrättelse fått stå tillbaka lönemässigt när Polismyndigheten gjort sin ensidiga fördelning av de politiskt tillskjutna pengarna för höjda polislöner.

För att värna demokratiska värden som trygghet, säkerhet och yttrandefrihet måste allt ifrån mängdbrottslighet till grov brottslighet bekämpas.

Många polisiära utredare och analytiker uppger att de gör något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Vi har inte råd att förlora fler poliser, men nu riskerar vi att tappa oumbärlig erfarenhet och kompetens.

Låt poliser vara poliser

Lönesatsningen behövs, men med fel fördelning riskerar vi att tappa fler utredare, analytiker och poliser inom underrättelseverksamheten. Det har vi inte råd med om vi ska kunna krossa gängen!

Våra medskick i korthet:

• Säkra resurstillskotten till Polismyndigheten. Om satsningar på höjda polislöner ska få verklig effekt och leda till en uppvärdering av hela polisyrket behöver de politiska tillskotten för högre polislöner fortsätta över tid.

• Förläng polisutbildningen. En förlängning med en termin skulle öka polisers kunskaper och färdigheter så att de står ännu bättre rustade för dagens och framtidens brottslighet. Förlängningen öppnar också dörrarna till fortsatta studier på akademisk nivå och därmed ökar det markant möjligheterna att utvecklas i yrket. Därmed blir också polisutbildningen attraktiv för fler unga vuxna. Vinsten blir dubbel: Vi får fler poliser och poliser blir bättre rustade att möta framtidens utmaningar.

• Låt poliser vara poliser. Poliser bör göra det de är utbildade för: förebygga, ingripa och utreda brott. De ska inte lägga en stor del av arbetsdagen åt administration. Som inrikesminister bör du snarast ge Polismyndigheten ett uppdrag att se över hur befintlig polisiär resurs kan frigöras till kärnuppdraget.

Polisen är ytterst demokratins försvarare. För att värna demokratiska värden som trygghet, säkerhet och yttrandefrihet måste allt ifrån mängdbrottslighet till grov brottslighet bekämpas på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Polisen är också försvarare av de demokratiska systemen och varje människas grundlagsskyddade rättigheter.

Att infria polislöftena är därför ett arbete i hela samhällets intresse.

Lena Nitz, ordförande Polisförbundet

LÄS MER: Så ska den nya regeringen styra landet

LÄS MER: Nog med tårar – polisen måste återvända till utsatta områden