Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Robert Hannah (L), riksdagsledamot

Fyra riksdagsbeslut som får Göteborg att växa

Göteborg avgör inte helt sin egen framtid. Många beslut som berör staden och regionen kan bara riksdagen fatta. Fyra satsningar är särskilt angelägna för att Göteborg ska utvecklas, skriver Robert Hannah (L) och Maria Nilsson (L)

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vår stad måste från nationell nivå ges de rätta verktygen för att kunna stärka stadens näringsliv och konkurrera med de två andra storregionerna. I många år har fokus varit alltför stort på Stockholm och Skåne. Det är dags att rikspolitiken nu satsar mer på Göteborgsregionen. Vi anser att dessa fyra satsningar behöver göras.

1. Prioritera spårbunden trafik till Göteborg.

Det måste bli lättare och mer miljövänligt att jobbpendla och resa till Göteborg. De två viktigaste trafikfrågorna för Göteborg är järnväg till Landvetter och Borås samt dubbelspår i tågtrafiken till Oslo. Dessa sträckor kännetecknas i dag av att det är dem miljöovänliga alternativen som är snabbare och billigare. Även om sträckan Borås – Göteborg är utpekad som en brist är ingen av dessa satsningar med i Trafikverkets plan för 2018-2029.

2. Göteborgs hamn måste fungera.

Vår hamn i Göteborg är den enda i Sverige där de allra största oceangående fartygen kan gå i hamn. Men fartygen blir större och farleden till hamnen behöver därför fördjupas med fyra meter. Att ha en fungerande infrastruktur för att enkelt kunna exportera och importera varor ut och in i landet är av största vikt.

Företagen drabbas hårt när hamnen i Göteborg har ständiga avbrott och strejker. Regeringens totalvändning till att vilja utreda frågan om konflikträtt om det redan finns kollektiv är välkommen. Strejker och andra stridsåtgärder måste stå i rimligt förhållande till vad man vill uppnå. Vi behöver begränsa möjligheten till stridsåtgärder som orsakar alltför stora kostnader för motparten och tredje man.

3. Flytta fler myndigheter till Göteborg.

En rapport från statskontoret visar att Västra Götaland har en lägre andel statliga arbetstillfällen jämfört med övriga storstadslän, till och med färre än Norrlandslänen. Regeringen har påstått sig bedriva en politik för att flytta ut myndigheter från Stockholm till orter där statliga myndighetsjobb är kraftigt underrepresenterade. Göteborg har i relation till sin storlek och den kompetens som finns i staden en ytterst få myndigheter. Regeringens förslag att flytta Myndigheten för kulturanalys till Göteborg med tolv tjänster är närmast ett hån. 12 arbetstillfällen är knappast ett rättvist tillskott av myndighetsjobb till Göteborg.

Menar regeringen allvar bör Kemikalieinspektionen flyttas från dess nuvarande placering i Stockholm till Göteborg. Det skulle innebära ett lyft både för staden och för myndigheten. Omplaceringen hade inte bara bidragit till Göteborgs arbetsmarknad utan också till en större kompetensbas och tillgång till kvalificerade kringtjänster som finns i Göteborg.

4. Stärk göteborgarnas möjlighet att påverka sina riksdagspolitiker.

Det är ett demokratiskt problem att göteborgarna i en representativ demokrati har så lite kontakt med sina 17 lokala riksdagsledamöter. Medierna i Göteborg, vilket även inkluderar GP, varken följer upp eller granskar ledamöternas arbete i någon större utsträckning. Samtidigt har ledamöterna inte heller några medel till att verka på hemmaplan. Det finns i dag varken ansvarsutkrävande eller bra möjligheter att verka på hemmaplan. Vi anser att ledamotsstödet ska utformas för att underlätta för enskilda riksdagsledamöter att kommunicera med medborgare. En möjlighet är att knyta stödet till ledamöternas lokala verksamhet. Till exempel genom lokala kanslier för ledamöterna i Göteborg dit medborgare kan vända sig.

Genom att använda den potential som redan finns i staden kan vi utveckla Göteborg. Men då krävs det att Göteborg får de rätta förutsättningar från nationell nivå genom satsningar på näringsliv, trafik, fler myndigheter och stärkt demokrati genom mer närvarande riksdagsledamöter. Så utvecklar vi Göteborg.

Robert Hannah (L)

riksdagsledamot

Maria Nilsson (L)

riksdagskandidat