Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Runt Centralen och den nya bron behövs väsentligt fler boende än planerat, skriver Yimby.

Fyll området runt Centralen med liv!

DEBATT: De få bostäder som planeras runt Centralstationen kommer inte förmå att skapa gator och torg som är levande dygnet runt. Det behövs en jämnare fördelning mellan bostäder och arbetsplatser för en levande innerstad, skriver Johannes Westlund och Patrik Höstmad, Yimby.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stadskärna skall utvidgas och framöver väntar en rad mycket spännande projekt. På ritbordet ligger bland annat Frihamnen, Hisingsbron, Västlänken, RegionCity, nedsänkning av Götaleden och hela Gullbergsvass. Äntligen kan Göteborg få en sammanhängande innerstad av anständig storlek.

När man tittar närmre på planerna dämpas emellertid entusiasmen högst betänkligt. Är det verkligen en levande innerstad likt den populära Linnéstaden som vi kommer att få? Det finns dessvärre skäl att tvivla.

Strategiskt viktigt

Området vid Centralstationen och Hisingsbron är strategiskt viktigt som länken mellan delarna. Utgångsläget är Nordstan vars kommers stänger klockan 20, ett kontoriserat Lilla Bommen som släcks ner klockan 18 och ett Gullbergsvass som är ett industriområde för lång tid framöver. Här planeras det nu för upp mot 16 000 nya arbetstillfällen, men samtidigt endast 2 000 bostäder.

Den här arbetsplatstunga strukturen är ett Central Business District (CBD) och bygger på den gamla principen med inpendling av arbetskraft utifrån. Erfarenheter visar att den i hög grad sker med bil. Efter arbetstid försvinner folklivet med bilströmmen och stadsdelen blir i stället en tom och otrygg barriär. För att förvärra saken planeras två stora torgytor runt hållplatserna trots att stora torg, som Drottningtorget, ligger nära. De få tillkommande bostäderna kommer inte förmå att skapa gator och torg som är levande dygnet runt.

Detta är relevant när man tittar på stadens planer på att expandera stadskärnan, både ut över älven till Frihamnen och ut över Gullbergsvass. Om de nya stadsdelarna i kopplingspunkten möts av ett urbant vakuum så får vi ingen egentlig utvidgning av innerstaden. Förvisso får vi en geografiskt sammanhängande stadsmassa, men delarna kommer inte att kommunicera med varandra genom gående och cyklande människor vid alla tider på dygnet. I praktiken riskerar stadsdelarna under kvällar och nätter att upplevas som isolerade öar.

Nedsläckta och öde

Hur skulle sträckan mellan Brunnsparken och Frihamnen upplevas om expansionen av ett CBD med stora torgytor fortgår? Hur kommer det kännas att röra sig ute kvällstid på väg hem från en vän eller efter nattlivet? Nedsläckta, öde stadsdelar skapar inte en trygg stad. Mixas däremot bostäder in får vi automatiskt mer rörelse och nattögon ner på gatorna.

Enligt UN-habitats principer för hållbar stadsutveckling bör mellan 40 procent och 60 procent av totala golvytan vara vikt för verksamheter, boendetätheten bör vara minst 150 invånare per hektar och mindre än 10 procent av kvarteren bör vara monofunktionella. Detta kommer inte att uppfyllas.

Med en jämnare fördelning mellan bostäder och arbetsplatser kan transportbehovet minskas och trafikinfrastruktur utnyttjas effektivare då trafikströmmarna går från enkelriktade till mer dubbelriktade. Med den föreslagna planeringen kommer Västlänkens tåg och Götaledens filer vara överfulla i ena riktningen och lågt utnyttjade i den andra vid rusningstiderna. Med fler bostäder i området blir det också fler som får möjligheten att välja fem minuters promenad till arbetsplatsen framför 45 minuters resa med fordon.

Arbetsplatserna ger lunchgäster till restaurangerna men med många boende i området finns även ett lokalt underlag för middagsgäster på kvällen. Det innebär bättre affärsvillkor och effektivare utnyttjande av lokalyta.

Väsentligt fler boende

Runt Centralen och den nya bron behövs väsentligt fler boende än planerat, och de överdimensionerade torgen behöver minskas så att bebyggelse med boende kan ansluta till hållplatserna. Området bör planeras för att bli den attraktiva och levande innerstad som snart sagt alla pratar om, men som aldrig tycks bli av.

Det är hög tid för stadsbyggnadskontoret att styra upp ur de gamla hjulspåren på CBD-leden och våga ratta in mot den levande stadsgatan. Om vi bara vågar kan Göteborgs kärna bli hur bra som helst!

Johannes Westlund

Yimby Göteborg

Patrik Höstmad

Yimby Göteborg