Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Håkan Lösnitz (SD).
Håkan Lösnitz (SD).

Fullt av fel om Lundby sjukhus

Då var det dags igen, så sent som den 31 maj ondgjorde sig Håkan Linnarsson (S) och Ann-Christine Andersson (S) i GT över Capio Lundby Närsjukhus och att de inte bryr sig om sina patienter, utan endast är ute efter vinster. Jag replikerade då, liksom nu, med att det återigen finns grava felaktigheter i deras påståenden, skriver Håkan Lösnitz (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik, Lundby sjukhus, 4/9

Håkan Linnarsson (S) och Ann-Christine Andersson (S) skriver att det finns en politisk enighet om att vi skall ha en sexmånaders karenstid för personal från Västra Götalandsregionen innan de kan bli anställda hos en privatvårdgivare som VGR har avtal med.

Detta är fel, det finns inga politiska beslut om detta överhuvudtaget, det är helt enkelt en påhittad klausul utformad av en tjänsteperson.

Tyvärr blandar många ihop denna ”orimliga karens” med karensen för bemanningsföretag.

Vidare skriver ovannämnda att det borgerliga styret tillsammans med SD har röstat fram ett nytt underlag för anbud på Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnds möte den 29 augusti. Detta är korrekt men definitiv inte efter villkor som är helt anpassade efter Capio. Varför skulle vi i ett upphandlingsunderlag anpassa oss efter ett företag? Vi vill naturligtvis skapa ett underlag som är optimalt för alla parter och som ger oss så många anbud som möjligt. Det är från början själva poängen med LOU.

Har redan prövats rättsligt

För att visa orimligheten i Håkan Linnarsson och Ann-Christine Anderssons påstående så är sexmånaderskarensen i det förra underlaget något som inte skulle ha större inverkan på Capio. De har redan cirka180 anställda. Om någon annan vårdgivare skulle lägga anbud så skulle de däremot ha mycket svårt att hitta personal om de inte kunde rekrytera någon i ”karantän” från VGR. Det skapar en dålig konkurrenssituation som renderar i få eller inga anbud, vilket nu också blivit utfallet.

Den här typen av karens har prövats rättsligt tidigare och fått avslag i arbetsdomstolen. Vi har som ett bra exempel, försvarsmakten som försökte stoppa sina piloter från att gå över till SAS, men det sa AD nej till.

Tyvärr blandar många ihop denna ”orimliga karens” med karensen för bemanningsföretag. Där har VGR i sin sista upphandling till och med gått från sex till tolv månaders karens innan en person kan komma tillbaka som inhyrd personal till samma vårdinrättning där de tidigare arbetat.

Detta är bra och ett steg i rätt riktning för att bli av med de höga kostnaderna för hyrpersonal.

Upphandling enda alternativet

Avslutningsvis och det sista felet. S skriver att efter Capios nej gick en anbudsförfrågan ut. Det stämmer inte, då det nuvarande kontraktet med Capio inte gick att förlänga mer och en upphandling var det enda alternativet. Capio har helt enkelt haft synpunkter på vissa detaljer i underlaget utöver den omtalade karensklausulen och då gällde det också själva sjukhusbyggnaden. Denna byggnad ägs av Göteborgs stad och är i mycket dåligt skick. Vad händer om vården inte mer kan drivas i denna byggnad? Vem står för nya lokaler, vem betalar för evakuering med mera.

Nu skall tjänstemännen ta fram ett nytt underlag som vi skall granska och godkänna i HSN Göteborg då ingen vill att invånarna på Hisingen skall stå utan sitt sjukhus den 1 januari 2021.

Håkan Lösnitz (SD)

regionråd, VGR

ledamot i Ägarutskottet VGR

ledamot HSN GBG