Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Auktoritär ledare. Turkiets president Recep Tayyip Erdogans utspel är på kraftig kollissionskurs med EU:s värderingar. Vi får aldrig kompromissa bort dem, skriver Cecilia Wikström (L).

Frys flyktingavtalet med Turkiet

Turkiet är inget säkert eller demokratiskt land, utan en renodlad militärstat som styrs av en auktoritär ledare som är beredd att avrätta oliktänkande och förfölja minoriteter. Det är hög tid att EU slutar låta sig utpressas av Erdogan och återtar kommandot över flyktingpolitiken. Frys migrationsavtalet, skriver Cecilia Wikström (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Cecilia Wikström, EU-parlamentariker
Cecilia Wikström, EU-parlamentariker

I vår vill Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hålla en folkomröstning kring att ge presidenten ökad makt, landets försök att bli medlem i EU och om landet bör återinföra dödsstraffet, som avskaffades ”för all framtid” år 2004 som ett led i att landet skulle kunna söka medlemskap i EU.

Utspelet från i måndags sammanföll lämpligt nog med att EU:s utrikesministrar samma dag träffades i Bryssel för att diskutera den senaste tidens oroande utveckling i just Turkiet.

Dödförklarar förhandlingarna

Vi vet alla att ett återinförande av dödsstraffet skulle dödförklara förhandlingarna om EU-medlemskap. Med all sannolikhet skulle det informella migrationsavtalet som slöts mellan EU:s medlemsländer och Turkiet i mars i år också omedelbart upphöra. Avtalet syftar till att stoppa flyktingar från att ta sig över till Europa om EU går med på att ge turkiska medborgare visumfrihet till de 26 europeiska länder som ingår i Schengen. EU:s medlemsländer förband sig också att betala tre miljarder euro till Turkiet som en del i deras strävanden att lägga över ansvaret för mottagandet av flyktingar till Turkiet.

Ett brutet avtal med Turkiet skulle kunna innebära att strömmarna av asylsökande till Europa åter skulle öka, vilket naturligtvis skulle innebära en stor påfrestning på dagens havererade europeiska asylsystem.

Renodlad militärstat

Men det råder ingen tvekan om min position. Ända sedan avtalet slöts, och ännu mer efter det misslyckade statskuppsförsöket den 15 juli i år, håller jag fast vid att avtalet aldrig borde ha slutits. Turkiet är inget säkert, demokratiskt land, utan en renodlad militärstat som styrs av en auktoritär ledare som är beredd att avrätta oliktänkande och förfölja minoriteter.

President Erdogans entusiasm över att återinföra dödsstraff i landet går tvärt emot EU:s värderingar och fördrag, som aldrig får kompromissas bort. Det är hög tid att EU slutar låta sig utpressas av Erdogan och i stället tar över kommandot. Turkiet har de senaste 16 åren aldrig stått längre ifrån EU:s grundläggande värderingar än i dag. Migrationsavtalet med Turkiet borde omedelbart frysas tills landet hittar tillbaka till och slår in på en utveckling som leder till demokrati.

EU måste sluta att utlokalisera det egna samvete till Turkiet och i stället bygga upp en europeisk strategi, som bygger på solidaritet, värdighet och medmänsklighet. I stället för att betala kopiösa summor till en auktoritär regim som till och med skjutit ihjäl flyktingar vid den turkisk-syriska gränsen och som med våld utvisat syriska flyktingar tillbaka till det brinnande inbördeskriget, är det dags för EU att vidta de konkreta åtgärder som behövs för att hantera flyktingkrisen som Europa står inför.

Förstärk eget mottagande

Pengar bör skjutas till för att förstärka vårt eget flyktingmottagande och förstärka våra europeiska mottagningscentrum, så kallade hotspots, där de asylsökande genom ett kvotsystem kan fördelas mellan medlemsländerna grundat på befolkningsmängd, BNI och andra relevanta faktorer. Så kan alla asylsökande få en rättssäker och likvärdig prövning samtidigt som alla medlemsländer tar sin del av ansvaret.

Det är dags att Europa tar sitt öde i sina egna händer, i stället för att förlita sig på att Erdogan ska tillhandahålla lösningar och ta ansvar i vårt ställe.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker