Vi har vid ett flertal tillfällen varit tydliga med att inga hyresgäster kommer att tvingas lämna sina hem i samband med en bytesaffär. Tvärtom kommer det fåtal som berörs att erbjudas likvärdiga lägenheter i samma område, eller annat om man så vill, skriver Anders Kupsu och Bo Jansson, Skandia Fastigheter.
Vi har vid ett flertal tillfällen varit tydliga med att inga hyresgäster kommer att tvingas lämna sina hem i samband med en bytesaffär. Tvärtom kommer det fåtal som berörs att erbjudas likvärdiga lägenheter i samma område, eller annat om man så vill, skriver Anders Kupsu och Bo Jansson, Skandia Fastigheter.

Frölundaborna kan känna sig trygga

De boende på Marconigatan har inget att oroa sig för. Hyresgästföreningens Kristofer Lundberg sprider både direkta osanningar och skarvar rejält med sanningen, skriver Anders Kupsu och Bo Jansson, Skandia Fastigheter.

ANNONS

Replik

Framtidens affärer, 12 - 14/6

I sin replik på socialdemokraternas debattartikel den 12 juni talar Kristofer Lundberg bland annat om ”falsk retorik”, liknelser med smutsiga affärer och om påstådda risker med privata intressenter på bostadsmarknaden. Tre områden där han själv inte bara skarvar med sanningen utan sprider uppenbara osanningar om Skandia Fastigheter.

Han inleder med att tala om hyresgästerna som ”riskerar att tvingas ut från lägenheten”. Ansvariga parter inklusive Skandia Fastigheter har vid ett flertal tillfällen varit tydliga med att inga hyresgäster kommer att tvingas lämna sina hem i samband med en bytesaffär. Tvärtom kommer det fåtal som berörs att erbjudas likvärdiga lägenheter i samma område, eller annat om man så vill.

ANNONS

Ingen kortsiktig vinstmaximering

Lundberg fortsätter med att knyta an till den tidigare Victoria Park-affären, som genomsyrades av kortsiktighet och kriminella anknytningar. Vari det skulle kunna finnas någon liknelse utelämnas dock eftersom det var något som Skandia Fastigheter inte hade någon del i. Skandia Fastigheter är en del av Skandia, som är ett svenskt ömsesidigt pensionsbolag, ägt av sina 1,2 miljoner kunder. Det finns med andra ord inga aktieägare som är ute efter kortsiktig vinstmaximering. Tvärtom är det en verksamhetsform som kräver långsiktighet.

Det är uppseendeväckande att Lundberg som företrädare för Hyresgästföreningen utmålar Skandia Fastigheter som ”ett bolag som har topprenoveringar med höjda hyror som affärsidé”. Sanningen är den att Skandia Fastigheter aldrig någonsin gör åtgärder som kan liknas vid topprenoveringar. Däremot är vi måna om att våra lägenheter ska hålla under lång tid och gör därför de renoveringsåtgärder som är absolut nödvändiga. De hyror som sätts efter sådana åtgärder sätter vi inte själva, utan det sker alltid i samarbete med den lokala Hyresgästföreningen – alltså i förhandlingar med honom själv. Vår förhoppning är att detta goda samarbete kan fortgå.

Absurda påståenden

Lundberg hävdar till och med att vi ”är öppna med att vi vill gentrifiera de områden vi tar över”. Uttalandet är absurt och det finns inga sådana exempel i någon del av Skandia Fastigheters bostadsbestånd. Bolagets lägenheter riktar sig till och bebos av människor som representerar hela samhället – även till dem utan egen försörjning som han benämner som uteslutna. Våra lägenheter hyrs också ut uteslutande via offentliga bostadsköer.

ANNONS

Slutligen är det förvånande att Lundberg och Hyresgästföreningen till synes motarbetar sina egna syften genom att ta strid mot ett byte som framförallt ska resultera i 1 500 till 2 000 nya hyreslägenheter – hem till föreningens medlemmar – varav en stor del inom allmännyttan.

Det fastighetsbyte som föreslås syftar till att förenkla genomförandet av två av staden prioriterade och omfattande fastighetsutvecklingsprojekt i Göteborg.

Anders Kupsu

vd Skandia Fastigheter

Bo Jansson

fastighetschef bostäder och köpcentrum

ANNONS