Enligt Social resursförvaltnings rapport är det den islamistiska våldsbejakande miljön mest förekommande i Göteborg. På bilden Haisam A-Rahman och Zan Jankovski.
Enligt Social resursförvaltnings rapport är det den islamistiska våldsbejakande miljön mest förekommande i Göteborg. På bilden Haisam A-Rahman och Zan Jankovski.

Friheten måste försvaras!

Rapporten från Social resursförvaltning om ”Lägesbilden över radikalisering och våldsbejakande extremism” är allvarlig. När det gäller den islamistiska extremismen räcker inte regeringens åtgärder. Sverige måste täppa till luckorna i terrorlagstiftningen, skriver Kristina Bergman Alme (L) och Robert Hannah (L).

ANNONS

Liberalerna ser mycket allvarligt på hur vårt öppna liberala samhälle utmanas av totalitära krafter. Attacken mot synagogan i Göteborg är ett exempel på hur den våldsbejakande miljön åter fått liv. Judar upplever återigen förföljelse, hot, hat och trakasserier. Nazister marscherar på våra gator och de hotar, hatar och hetsar. Aktiviteten hos den autonoma vänstern ökar. De avskyr vårt sätt att leva.

Har inte tagit paus

Den islamistiska våldsbejakande extremismen har inte tagit en paus bara för att IS förlorar mark och makt för sitt kalifat i Syrien och Irak. Idéerna lever kvar, det är bara resorna som har upphört. Budskapet som i dag går ut till radikala islamister är att kriget ska föras på ”hemmaplan”. Exempel på det har Sverige redan fått erfara när en ensam man genomförde det värsta terrordådet hittills på Drottninggatan i Stockholm för snart ett år sedan. I Göteborg delas material om förövaren ut som hyllningspropaganda. Enligt rapporten är det den islamistiska våldsbejakande miljön mest förekommande i Göteborg.

ANNONS

Täpp till luckorna

Hot och dödshot mot tjänstemän, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner som tjänar demokratin tillhör vardagen enligt enkätundersökningen som är en del av rapporten. 21 procent svarar att de förekommit hot, våld eller trakasserier på grund av deras yrkesroll eller engagemang. 54 procent anser att våldsbejakande extremism är ett stort eller delvis stort problem.

Regeringens åtgärder kring hemvändande IS-krigare och hur staten kan stoppa penningtransaktioner till terroriststämplade grupper räcker inte.

Sverige måste täppa till luckorna i den svenska terrorlagstiftningen och Säkerhetspolisen måste i lag ges stöd att obligatoriskt kunna kalla IS-återvändare till samtal för brottsutredning. Kommunerna måste ge mer stöd och insatser till det demokratiska arbetet och till nyckelpersoner, såväl till myndighetspersoner och företrädare för frivilligorganisationer och samfund. Sekretesslagen bör ändras så det blir möjligt för Säpo och polisen att dela information till socialtjänsten så att avgörande säkerhetsinformation inte fastnar hos en myndighet.

Våldsbejakande extremism och terrorism är ett hot mot enskilda människors liv och frihet. Det är även ett hot mot vår demokratiska samhällsmodell. Vi måste fortsätta kampen mot terrorism och för vår frihet och demokrati.

Kristina Bergman Alme (L)

ledamot Kommunfullmäktige och 2:e vice ordf Socialresurs nämnd

Robert Hannah (L)

riksdagsledamot

ANNONS