Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Strävan efter blandstad i Frihamnen är bra – men ska segregationen stävjas måste byggandet i stadens alla delar få fart, skriver debattörerna.

Frihamnen löser inte segregationen

För att bygga bort segregationen räcker det inte med nybyggda områden som Frihamnen. Det behövs både större volymer av nya bostäder och lägre hyror över hela staden, skriver Anna Lönn Lundbäck och Bengt Svensson, Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi är övertygade om att de senaste årens sociala oro i Göteborg har sin grund i den segregerade staden. Segregationen tar sig uttryck i bråken i Biskopsgården, brända bilar i Bergsjön men också i form av debatten om hospice i Hovås och protester i andra områden mot nyanländas bostäder.

Vi tror inte att någon vill fortsätta så här.

Vi är övertygade om att våra politiker måste ta ett större ansvar om vi ska kunna bryta den destruktiva segregationen. Vi vet att de vill det och att de lägger ner ett stort arbete tillsammans med polisen och civilsamhället.

Men vi vill att det görs mer än så. Vi är övertygande om att vi också måste bygga bort segregationen. Det måste byggas för olika människor, på olika platser och på olika vis.

Dessvärre blir nybyggda områden inte lösningen på segregationen utan en del av den eftersom de nybyggda bostäderna blir så dyra att få har råd att bo där.

Frihamnen i Göteborg är ett exempel på ett spännande projekt för att bygga en blandstad. Här ska kontor och verksamheter samt ett antal bostäder, varav en andel med låga hyror, växa fram. Det är ett innovativt projekt som vi hoppas blir bra, kreativt och lärorikt.

Frihamnen löser dock inte de stora sociala utmaningar som staden står inför. Frihamnen bryter inte den segregation som finns i Göteborg och Frihamnen hjälper inte de stadsdelar som är i akut behov av nya bostäder.

Bostadsbyggandet måste komma upp i betydligt större volymer, men också ner i pris. Då kan pressen på producenterna öka – får de köpa mark ska de bygga. Annars ska de inte få köpa.

Vi tror också på prefabricerade hus, som Sabos kombohus. Det kan få upp volymerna och ned kostnaderna.

Billiga hyresrätter i Hovås

Där det inte har byggts – ska det byggas. Vi har många stadsdelar där trångboddheten nu breder ut sig i takt med den sociala ojämlikheten. Vi vill också att det byggs billiga hyresrätter i till exempel Hovås och ägande- och bostadsrätter i de stadsdelar som saknar sådana för att bryta segregation och bostadsbrist.Bygger vi vår stad med olika boendeformer får människor en möjlighet att välja hur de vill bo utifrån vilka behov de har.

Bostadsbyggandet är en förutsättning för att lyckas förändra, men det löser inte alla problem i en segregerad stad. Strävan efter blandstad i Frihamnen är bra – men ska segregationen stävjas måste byggandet i stadens alla delar få fart nu, innan den sociala segregationen eskalerar och skapar en totalt delad stad.

Anna Lönn Lundbäck

regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige

Bengt Svensson

regionordförande Hyresgästföreningen västra Sverige