Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alice Bah Kuhnke (MP), kulturminister

Fria kulturlivet är viktigt för Göteborg och Sverige

De dåliga ekonomiska villkoren för professionellt yrkesverksamma fria kulturarbetare är ett hot mot det fria kulturlivet, dess återväxt och framtid. Men i ett grönare samhälle får kulturlivet bättre villkor, skriver bland andra Alice Bah Kuhnke (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En levande och inspirerande kulturstad erbjuder mötesplatser, upplevelser, erfarenheter och nya insikter som berikar livet för de som vistas där.

Tillsammans med bibliotek, kulturskola, kulturhus och museer bildar stöd till fria kulturskapare stommen i de flesta kommuners satsningar på kulturen. Men konstnärer och kulturarbetare inom det fria kulturlivet har inkomstnivåer som är mycket låga. De dåliga ekonomiska villkoren för professionellt yrkesverksamma fria kulturarbetare är ett hot mot det fria kulturlivet, dess återväxt och framtid. Ett annat aktuellt hot är prisökningen på lokaler i Göteborg.

Förbättrat villkoren

Miljöpartiet har genom vårt regeringsarbete tagit initiativ och förbättrat villkoren för det fria kulturlivet i hela Sverige. Det statliga stödet till de fria kulturskaparna har utökats med 115 miljoner, bland annat genom ökade stipendier, högre anslag till fria grupper inom scenkonst och aktörer inom bild- och formområdet.

Miljöpartiet arbetar även för att förbättra villkoren genom att försäkringssystemen anpassas så att den sociala tryggheten för konstnärer stärks: även en konstutövare ska kunna bli sjuk, förälder och leva som pensionär. I Miljöpartiets kulturpolitiska program som presenterades i maj 2018 beskrivs vad vi prioriterar inom kulturområdet. Kulturlivet får bättre villkor i ett grönare samhälle!

I relation till folkmängd tillför både Malmö och Stockholm mer pengar till det fria kulturlivet. Därmed riskerar Göteborg att bli en mindre attraktiv kulturstad.

Regeringens satsningar kommer väl till pass för det fria kulturlivet i Göteborg som står inför växande problem. Antalet kvalificerade projektansökningar har ökat i en takt som stödbudgeten inte har matchat. I relation till folkmängd tillför både Malmö och Stockholm mer pengar till det fria kulturlivet. Därmed riskerar Göteborg att bli en mindre attraktiv kulturstad. Det skulle vara förödande om det fria kulturlivet försvagas och försvinner. MP vill föra in mer resurser i de stödsystem vi har för det fria kulturlivet så att vi även i framtiden ska kunna ha ett nyskapande och spännande fritt kulturliv i Göteborg.

Många kulturarbetare har fått orimliga hyreshöjningar som konsekvens av förändrat ägardirektiv till Higab. En lösning är i sikte men vi i Miljöpartiet delar kulturförvaltningens oro kring delar av det förslag som diskuteras. Det som främst oroar oss är att de olika hyresnivåer som diskuteras inte skulle tillämpas i ”ekonomiskt högattraktiva områden”. En sådan begränsning innebär att ateljéer och andra konstnärsdrivna verksamheter trängs ut från centrala delar av staden. Så får det inte bli! Det är viktigt att konst och kultur kan skapas och erbjudas i hela Göteborg.

Delat ansvar bäst

Vi oroas också av att idrotts- och föreningsnämnden föreslås få hela ansvaret att avgöra vilka som ska få subventionerad hyra. Vi föreslår att ansvaret delas mellan idrotts- och föreningsnämnden och kulturnämnden, alternativt att kulturnämnden får ansvar för subventioner till konstnärer.

Vi tror också att det vi vill kalla kulturnoder runtom i staden skulle gynna återväxten av såväl fria konstnärer som stadens kulturliv i stort. Här skulle det finnas lokaler som går att boka för tillfälliga repetitionsperioder, verkstäder, ateljéer, inspelningsteknik och annat som behövs för ett fritt skapande. Förebilder finns redan i Arena 29, Frilagret och Mötesplats Backaplan. Mer av sådan infrastruktur skulle ge fler tillgång till kultur och ge fler möjlighet att utveckla sin konstnärlighet.

Med våra satsningar och förslag värnar vi ett självständigt, levande och inspirerande konst- och kulturliv i Göteborg och i Sverige.

Alice Bah Kuhnke (MP)

kulturminister

Anna Sibinska (MP)

riksdagskandidat, ordförande Regionteater Väst

Lars-Olof Karlsson (MP)

ledamot i kulturnämnden

Tina Wallenius (MP)

ersättare i kulturnämnden, sammankallande i MP:s kulturnätverk

Anders T Carlsson

MP:s kulturnätverk