Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Framtidstro byggs med fri rörlighet och gemenskap

Den fria rörligheten blir attackerad från många håll, såväl socialister som rasister gör anspråk på att bygga murar mot omvärlden. Tyvärr märker vi att Liberalerna inte orkar hålla ställningarna. Detta behöver snarast rättas till, skriver Joar Forssell, LUF

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Del 2 av 8: Liberala ungdomsförbundet

För första gången tror inte dagens generation att deras barn kommer få det bättre i livet än vad de har haft själva. En optimistisk syn på framtiden med hopp och förväntningar har bytts till en pessimistisk – människor tror inte längre att det går åt rätt håll. Som tur är talar statistiken emot dem. Vi har det i regel bättre nu än vad vi någonsin haft, färre dör i farliga sjukdomar och fattigdomen minskar. Världen är en bättre och säkrare plats nu än vad den var för tio år sedan och allt talar för att det kommer vara ännu bättre om ytterligare tio.

Liberalismen och dess företrädares största utmaning under dessa tio år kommer att vara att förmedla allt det positiva öppenhet för med sig. Det långa perspektivet är centralt för vår ideologi. Liberalism är på flera sätt liktydigt med framtidstro och optimism och det måste vi kommunicera i valrörelsen.

Fri rörlighet för människor, varor och idéer är alla grundvalar i vår ideologi och måste försvaras mot populism och kortsiktiga infall – någonting vi tyvärr ser mer av i både vårt parti och i andra. Detta måste genast bytas ut mot en politik där hoppet är centralt och där förtroendet för individen är i centrum. Under nästa valrörelse finns viktiga strider Liberalerna behöver ta, i den här texten diskuterar vi de viktigaste av dem.

Försvara den fria rörligheten. Det är avgörande att människor ska kunna röra sig över världen och bosätta sig var de vill. Rätten att fly, eller rätten att flytta, är central i liberalismen och står över andra mer godtyckliga rättigheter som till exempel subventionerad idrott, kultur eller högskola. Liberala ungdomsförbundet har under året varit tydliga med vad vi prioriterar i fråga om invandring. Vi vill hellre montera ner en ohyggligt stor välfärdsstat till förmån för att fler ska få söka skydd i detta land.

Den fria rörligheten blir attackerad från många håll, såväl socialister som rasister gör anspråk på att bygga murar mot omvärlden. Tyvärr märker vi att Liberalerna inte orkar hålla ställningarna. Detta behöver snarast rättas till. Det går inte att kalla sig Liberal och i nästa andetag tala om andrum.

Säkerhet är en förutsättning för frihet. Det är positivt att Liberalerna försöker lyfta frågan om trygghet. Vad som däremot är beklämmande är partiets ensidiga fokus på repressiva lösningar för vad som i grunden är sociala problem. Ibland tangerar partiet en populism vi inte uppskattar – att säga att man är ett parti som tar hänsyn till forskning för att sedan gorma om längre och hårdare straff och mer övervakning är inte bara pinsamt utan också respektlöst till både väljarna och de som arbetar inom dessa områden.

Rätten till att bygga sin egen framtid. Att garantera en god grundläggande utbildning är och ska fortsätta vara en kärnfråga för partiet. Tyvärr hamnade partiet fel i fråga om lottning. Att ett postkodlotteri bestämmer huruvida du får gå på en bra skola eller på en mindre bra skola är djupt orättvist, vid situationer där skolan har färre platser än antalet som vill gå på den så är lottning det bästa alternativet allt annat lika. Fram till dess att vi kan säga att alla skolor är lika bra måste denna orättvisa åtgärdas.

Bostäder och rätten att få leva sitt liv. Att göra utbildningsresan blir inte mycket värd om du inte sen kan göra boenderesan genom att flytta hemifrån. Dessa två är intimt sammankopplade och det är avgörande att paritet har svar på hur Sverige ska komma ur den djupa kris vi är i. Här har vi en rad förslag – omfattande regelförenklingar och förenklade byggnormer, kortare planprocesser, en lånemodell för de som flyttar hemifrån för första gången och en omfattande reform av hyressystemet där hyrorna går mot de på marknaden inte bara i nybygge utan i hela beståndet.

Vårda de som står längst från arbetsmarknaden. Liberalerna är stolta försvarare av de som har haft det tuffast. LSS är bara en av de alla reformer vi varit upphovsmän till och som nu nedmonteras av sittande regering. Att garantera LSS är och ska vara en kärnfråga. Men med denna kommer också andra viktiga frågor som rör samhällets mest utsatta. Att anamma en skademinimeringsprincip i narkotikalagstiftningen är en av dem. Vi är övertygade om att det är helt avgörande att partiet gör upp med nolltoleransen och driver på för en human beroendevård. Den mycket positiva respons vi fått till våra förslag i frågan gör att vi är säkra på att det är rätt väg att gå.

Tror på framtiden

Liberalerna kan inte förlora optimismen och långsiktigheten. Kortsiktig och populistisk politik kanske vinner majoriteten men förlorar alltid striden. Gemensamt för lyckade liberala rörelser, som Emanuel Macróns En Marche i Frankrike, eller Justin Trudeaus Liberala parti i Kanada är en tro på framtiden, en kämpaglöd och en känsla av gemenskap. Liberalerna ska vara frimodiga, inte rädda. På så sätt gör vi Sverige och världen bättre.

Joar Forssell

ordförande Liberala ungdomsförbundet, LUF