Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen.
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen.

Framtidens vård måste bedrivas på helt nya sätt

Det finns flera tunga skäl till att testa nya metoder att bedriva vård på. En sak är nämligen säker, vi kan inte fortsätta arbeta som vi gör i dag. Därför har sjukhusdirektörerna mitt fulla stöd att testa, pröva och ifrågasätta det vi gör i dag, vilket även omfattar vilka arbetsuppgifter varje medarbetare utför, skriver Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götalandsregionen står inför ett vägval. Vi kan välja att arbeta som vi gjort tidigare eller välja att utveckla organisationen med nya arbetssätt och metoder. Just nu pågår på mitt uppdrag program, projekt eller försök på våra förvaltningar för att titta framåt och se hur vi löser sjukvårdens strukturella problem. Skälen är enkla.

1. Vi står inför en framtid där befolkningen blir allt äldre och får större vårdbehov.

2. Kostnaderna ökar kraftigt för den allt mer avancerade vård vi ger.

3. Vi står inför en arbetskraftsbrist där antalet anställda inte kommer att öka.

4. Vi står inför en ekonomisk utveckling, som inte kommer att innehålla, relativt sett, mer pengar till vår gemensamma välfärd sett till behoven.

Vi vet att vi inte kan arbeta i framtiden som vi gör i dag. Om vi gör det blir både medarbetare och patienter förlorare.

Vi vet att vi inte kan arbeta i framtiden som vi gör i dag. Om vi gör det blir både medarbetare och patienter förlorare. Vi behöver därför i grunden förändra hur vård bedrivs och på vilka sätt.

Vi måste klara tillgängligheten till vård både på kort och lång sikt. Här och nu behöver vi fler öppna vårdplatser och operationssalar. Vi ska inte ha patienter som väntar på vård. Vi ska klara vårdgarantin. Vi ska genomföra förändringarna för att nå dit med hög kvalitet och patientsäkerhet. Samtidigt behöver vi i grunden förändra hur vi ser på arbete och ansvar. Dagens och morgondagens problem behöver adresseras samtidigt.

Sjukhusdirektörerna har mitt fulla stöd att testa, pröva och ifrågasätta det som vi gör i dag inklusive vilka arbetsuppgifter varje medarbetare utför. Jag vet att vi behöver flera olika yrkesgrupper med en allt högre grad av specialisering. Vårdens medarbetare ska syssla med det som de är absolut bäst på utifrån sin utbildning, kompetens och erfarenhet.

Vare sig det gäller städning, omvårdnad, läkemedel och andra behandlingar så är det arbetsuppgifter som ska utföras av specialister på dessa områden. Ingen yrkesgrupp behöver känna sig orolig för att inte behövas, däremot kommer varje profession att behöva fundera över vilka arbetsuppgifter som verkligen ingår i uppgiften. Det är det vi kallar för rätt använd kompetens.

Vi kommer att driva dessa frågor, dels för att de ger effekt, dels för att det är enda sättet att klara vårt samhällsuppdrag. Jag ser gärna att de fackliga organisationerna deltar i denna utveckling.

Vi kommer att driva dessa frågor, dels för att de ger effekt, dels för att det är enda sättet att klara vårt samhällsuppdrag. Jag ser gärna att de fackliga organisationerna deltar i denna utveckling genom en konstruktiv dialog om möjligheterna. Samverkan är mycket viktigt kring frågor om vad olika yrkesgrupper ska fokusera på. Hur blir vi säkra på att vi använder den kompetens vi har på rätt sätt? Vad kan avlastas genom digitaliseringen? Vad kan utföras på nya sätt?

De viktigaste utgångspunkterna är bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi tror och vet att vi kan förbättra arbetsmiljön på lång sikt med nya arbetssätt och med digitaliseringens möjligheter. Men under tiden, på kort sikt, måste vi våga prova nya sätt att arbeta och bemanna eftersom det bland annat saknas tillräckligt med sjuksköterskor. Vi gör detta för att kunna utvärdera och ständigt lära nytt.

Vi behöver också påminna oss om vilken politisk inriktning våra förtroendevalda gett oss. Det förändringsarbete som vi har påbörjat måste fortsätta. Västra Götalandsregionens politiker har gett oss uppdraget att modernisera och ställa om hälso- och sjukvården i grunden. Vi ska göra det för att kunna erbjuda invånarna en modern, trygg, nära och tillgänglig sjukvård och medarbetarna en bra arbetsplats.

Vi ställer om och förändrar för att invånarna ska kunna känna fortsatt förtroende för hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Vi ställer om och förändrar för att invånarna ska kunna känna fortsatt förtroende för hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Behöver man vård ofta ska den finnas nära. Behöver man specialiserad vård ska den utföras på sjukhus eller via nya arbetssätt och digitala lösningar i den nära vården eller hemma.

Som regiondirektör är jag tydlig med mina förväntningar. Det handlar inte om besparingar. Det handlar om att använda de resurser vi har på ett klokt sätt. Vi kan inte använda pengar vi inte har eller medarbetare som inte finns. Vi måste tänka nytt och förändra våra strukturer och arbetssätt.

Ann-Sofi Lodin

regiondirektör, Västra Götalandsregionen