Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är bra att det blir tydligt inför valet – en röst på Socialdemokraterna är en röst för fler nätinvesteringar och skäliga avgifter medan en röst på Alliansen ger högre elnätsavgifter, skriver debattörerna.

Framtiden är ljus och elektrifierad

Vikten av att ställa om till ett hållbart samhälle har aldrig varit mer uppenbar. Samtidigt har möjligheterna aldrig varit bättre. Inte minst gäller detta den snabba elektrifieringen av fordonssektorn. Där bör Göteborg gå före, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Shahbaz Khan (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sedan några år tillbaka finns ett nationellt mål om att göra fordonsflottan fossiloberoende till 2030. Vi vill nu starta ett handfast arbete för att detta mål, med Göteborg som ledande elbilshuvudstad, ska realiseras i det lokala transportsystemet. Med grundingången att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva miljö- och klimatstäder är detta en given satsning.

Göteborgs stad äger inte alla beslut i dessa frågor. Många beslut fattas av individer, organisationer och företag samt av andra offentliga aktörer. Men vi tror att staden kan ta en så aktiv ledning i utvecklingen att de kommunala insatserna i kombination med andras ansträngningar ger resultat.

Fossiloberoende inom räckhåll

Vad som blivit tydligt under det senaste året är att fossiloberoendet, som ofta betraktats som visionärt, nu finns inom räckhåll. Teknikoptimisterna har fått rätt. Inte minst har takten i elektrifieringen höjts rejält. I och med att även biobränslen utvecklas väl finns det en trovärdig väg fram mot såväl fossiloberoende som helt fossilfritt.

Att ligga först säkrar konkurrenskraft, jobb och en dynamisk grön omställning

Vi hade kunnat sätta målet vid helt fossilfritt. Men med stadens begränsade beslutsräckvidd hade det varit för vidlyftigt. Då hade målet hamnat för långt från vad staden på egen hand kan leverera.

Göteborg redan ledande

Göteborg har redan en ledande roll på området. ElectriCity är en banbrytande testbädd för elfordon elbussarna på linje 55 och 16 fungerar utmärkt. En satsning på elbussar i Angered-Lövgärdet-Gårdsten är på gång. Västtrafik har meddelat att linje 60 ska elektrifieras. Volvo trucks lanserade i våras världens första el-lastbil i Göteborg. Volvo cars har satt ett mål om att minst hälften av försäljningen 2025 ska bestå av rena elbilar. Göteborg Energi är i full färd med en rejäl utbyggnad av laddinfrastrukturen i stan. I somras lanserades – i bred samverkan mellan staden, staten, näringslivet och akademin – en miljardsatsning på ett nytt testlabb för elfordon på Lindholmen. Att Göteborg än tydligare profilerar sig som ledande elbilshuvudstad är alltså helt naturligt.

För att nå målet till 2030 vill vi att Göteborgs stad ska jobba längs fem huvudspår:

1. Det ska i samverkan med näringslivet och akademin tas fram en konkret färdplan för att de lokala transporterna i Göteborg ska göras fossiloberoende till år 2030.

2. Staden ska, särskilt genom samverkanssatsningen ”Testbädd Göteborg”, fortsätta att utvecklas som en världsledande testarena för elfordon.

3. Stadens egna transporter ska göras 100 procent fossilfria senast till 2025. Här gäller det att ta sista steget i en utveckling som redan kommit relativt långt.

4. Laddinfrastrukturen ska fortsätta att byggas ut i högt tempo. Brist på laddmöjligheter ska inte i någon del av staden vara ett hinder.

5. De kommunala bostadsbolagen ska vara inriktade på att erbjuda elbilspooler till sina hyresgäster. Som boende i allmännyttan ska du kunna ha en enkel tillgång till elbil.

Vi är, som en del i detta helhetsgrepp, öppna för att stimulera utvecklingen genom att temporärt ge elfordon prioritet eller subventioner när det exempelvis gäller parkering eller andra sammanhang. Men vi kan inte, inom en jämlik trafikpolitik, tänka oss att stänga delar av staden för andra bilar i syfte att främja elbilar. För att kunna hantera rörelsehinder, livspussel och annat är det viktigt att alla som behöver det kan använda bil.

Det finns all anledning för Göteborg att som elhuvudstad ta ledningen i den elrevolution som nu präglar fordonssektorn. Att ligga först säkrar konkurrenskraft, jobb och en dynamisk grön omställning. Och inte minst – en bättre och mer hållbar framtid för kommande generationer.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Shahbaz Khan (S)

trafikkommunalråd