Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Framgångsrikt koncept får fler nyanlända i arbete

Att etableringstiden för nyanlända nu krymper kraftigt är oerhört positivt. Arbetsförmedlingens sätt att arbeta är en viktig del i detta men även arbetsgivarna som i högre utsträckning ser till de sökandes kompetens i stället för vad som saknas, skriver Linda Ilmrud och Valmir Jusufi, Arbetsförmedlingen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste statistiken från SCB visar att antal personer som lever på bidrag eller ersättning har minskat kraftig under de senaste året, det är den lägsta siffran sedan början av 90-talet. Vi ser stora förbättringar under de senaste halvåret, statistik från SCB som pratar om etablerade i arbetsmarknaden visar att det går åt rätt håll och att etableringstiden för de nyanlända nästan har halverats från 8-9 år till 4-5 år och den goda trenden försätter.

Vi ser att enskilda personer går ut i arbete efter några månaders inskrivning på Arbetsförmedlingen. Positiva siffror där så många som nästan hälften går ut i arbete eller studier efter drygt två års arbetslöshet. De framgångsfaktorer som vi ser i arbetet är:

  • Att arbeta mer systematiskt och konkret utifrån arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Vi agerar som expertmyndighet genom att bygga fler samarbeten och fler möjligheter som det digitala samt skapa en långsiktighet. Vi är branschindelade för att hjälpa både arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra.

Fokuserar på kompetensen

  • En annan faktor som spelar in är att arbetsmarknaden är god och detta i kombination med att många arbetsgivare ser till sökandes kompetens i stället för vad som saknas. Detta är ett effektivt sätt för arbetsgivare att anpassa sin personal efter just det specifika arbetet och behov. Arbetsförmedlingen blir den nyanländes nätverk i jobbsökande det vill säga socialt kapital som i det här sammanhanget betyder att bygga nätverk som länkar ihop och tar vara på kompetensen och matchar utifrån arbetsmarknadens behov.
  • Medarbetarskap och ledarskap gör skillnad och utan våra medarbetare som varje dag träffar arbetssökande och arbetsgivare skulle vi inte lyckats med dessa goda resultat som gör stor skillnad för många individer. Detta är kopplat till den förnyelseresa som vi på Arbetsförmedlingen tillsammans genomför.

Framgångsrika jobbspår

  • Vi ser att jobbspår utifrån lokala kompetensförsörjningsbehovet i samarbete med lokala arbetsgivare är ett framgångsrikt koncept för att nyanlända ska komma ut i jobb och på så sätt minska kompetensbristen. Sammanfattningsvis, 18 jobbspår tillsammans med våra 6 kommuner efter DUA-konceptet. I stora drag handlar det om att förkorta arbetslöshetstiden inom branscher med ett stort behov av arbetskraft.

Exempel på jobbspår som vi satsar på är vård och omsorg, restaurang, industri och för kortutbildade. Vi anser att samverkan framöver får en ännu större betydelse och detta satsar vi stort på tillsammans med våra kommuner Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga och Borgholm.

Vi ser att de formella kraven vid rekryteringar behöver vara flexibla då de mjuka kompetenserna får allt större betydelse

Det finns ett fortsatt behov av reguljära utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar, dock ser vi gärna att vi tillsammans med arbetsgivare skapar rekryteringsutbildningar efter arbetsgivarens behov. Dock finns det en del utmaningar som uppstår, det behövs mer flexibla utbildningsinsatser som går i linje med arbetsmarknadens behov i ett allt mer digitaliserat samhälle, men även att erbjuda individanpassade utbildningar. Ett förslag på lösning är att öka attraktionskraften för yrkesutbildningar kopplat till arbetsmarknadens behov, detta kan underlätta övergången mellan skola och arbete.

Flexibla krav

Vi ser också att de formella kraven vid rekryteringar behöver vara flexibla då de mjuka kompetenserna får allt större betydelse. Det blir allt vanligare vid rekryteringar att skapa nya tjänster som kompletterar annan personal och här samarbetar vi tillsammans med våra kommuner inom branscher som vård och skola som ger ett mervärde för både unga och gamla och även för individen som kommer ut i arbete.

Att Arbetsförmedlingen fyller en viktig samhällsfunktion är det ingen tvekan om och vår framtida tillväxt har stor betydelse för hur vi tillsammans löser kompetensförsörjningsbehovet och ser till att öka samhällsnyttan.

Linda Ilmrud

sektionschef Arbetsförmedlingen

Valmir Jusufi

sektionschef Arbetsförmedlingen