Förtäta med förnuft – inte så brutalt som i Toredammen

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Toredammsområdet i Älvsborg tillkom under 1990-talet som en sista del av Miljonprogrammet. Efter en lång process med berörda parter skapades till sist en acceptabel bebyggelse i större delen av området. Omkring 580 lägenheter byggdes, varav i dag cirka 325 tillhör Skandia Fastigheter. Ett grönområde reserverades i området och i byggnadsnämnden var man överens om att det därmed var färdigbyggt. Gällande plan är fullt utnyttjad och markägaren Skandia saknar i dag ytterligare byggrätt.

Skenade i väg

2013 ville Skandia ändå utöka lägenhetsbeståndet vid Stengetsgatans 115 lägenheter med 60-80 nya bostäder. Kommunen gav tillstånd att pröva på- och nybyggnader i en ny detaljplan. Men dessvärre tappade man snart sinnet för proportioner. Projekteringen skenade i väg. Det blev 100, sedan 180 och i dag är det 240 nya lägenheter man vill pressa in. Samtidigt kräver S, MP och V att stora hus av ”stadskaraktär” (5-6 våningar) som markering skall placeras längs trottoarerna i villabebyggelsen. Tätt och högt skall det nämligen vara enligt lobbyorganisationen Yimby. Arkitektur och utseende tas det mindre, eller snarare ingen alls, notis om i planförslaget. Husen får se ut hur som helst.

ANNONS

En stor del av grönområdet offras för en förskola, som därigenom får en högst olämplig plats med omfattande biltrafik mellan huskropparna vid Stengetsgatan. Till saken hör att en mer lämplig plats med god tillgång till kollektivtrafik redan finns att tillgå i området.

Ohämmad förtätning

Det område som Skandia nu vill exploatera ytterligare har blandad arkitektur. Den äldsta bebyggelsen har över 100 år på nacken. Det aktuella planförslaget är hänsynslöst mot såväl kringboende småhusägare som befintliga hyresgäster i Skandias fastigheter. En del av stadsdelen Älvsborgs själ är hotad.

En annan faktor som talar emot en ohämmad förtätning är trafiksituationen. Den är redan hårt ansträngd. Förutom Toredammsområdet planeras nämligen ytterligare cirka 400 nya lägenheter och ett stort kontor in i närområdet. Allt ska samsas med den växande trafiken från Saltholmsterminalen. Hur de boende ska få plats med sina bilar är en gåta.

Alla göteborgare vill inte bo i täta cityliknande områden, något som den styrande politiska majoriteten i vår stad vill framtvinga. Vi vill faktiskt bo i småhusområden. Vi vill slippa flytta till kranskommuner som innebär långa pendlingsresor in till arbetsplatserna i Göteborg. Ta inte bort den valfriheten. Vi som bor i Göteborgs alltför få småhusområden värnar om denna boendeform. Låt oss behålla valfriheten, fördriv oss inte härifrån.

ANNONS

Inte till varje pris

Älvsborgs egnahemsförening har följt planläggningen för Toredammsområdet och verkligen försökt påverka den i rimliga banor, men stressade stadsplanerare och vinststyrda försäkringsbolag är tyvärr dåliga lyssnare.

Vi säger verkligen inte nej till all förtätning. Vi är väl medvetna om att det måste byggas fler hyreslägenheter i Göteborg. Men inte till vilket pris som helst.

2015 presenterade Älvsborgs egnahemsförening ett alternativförslag. 70 nya lägenheter förankrades bland egnahemsägare och hyresgäster hos Skandia. I ett nytt skede höjde vi budet med stor tvekan till max 130 lägenheter. Skandia och Stadsbyggnadskontoret svarade med att nästan fördubbla den siffran. I det nu utställda förslaget handlar det alltså om 240 nya lägenheter i påbyggnader och de nya höghus som planeras längs Långedragsvägen, Hästeviksgatan och Stengetsgatan.

Bristande lyhördhet

Byggherrar påstår ofta att göteborgare fördröjer byggprojekt genom att vara ”besvärliga”, så är inte fallet. Orsaken till de motsättningar som ofta uppstår när nya byggplaner presenteras i redan utbyggda områden är snarare brist på lyhördhet. Toredamm är ett sådant område. Det talas om medinflytande, men i realiteten är det bara tomt prat.

Det måste till en modernare attityd till verkligt medinflytande för medborgarna. Det gäller hela Göteborgs framtid och utveckling.

Vi uppmanar därför Göteborgs förtroendevalda politiker i alla läger att samarbeta för en ansvarsfull förtätning av vår stad. Vi ska vara rädda om vår stadsmiljö och inte upprepa alla misstag som gjorts tidigare i historien.

ANNONS

Bengt Boman

ordförande Älvsborgs Egnahemsförening

ANNONS