Vi på Kungälvs sjukhus menar att beslutet om att slå ihop de fyra klinikerna är felaktigt, farligt och förödande, inte bara för sjukhusen utan även för befolkningen i de respektive upptagningsområdena, skriver debattörerna.
Vi på Kungälvs sjukhus menar att beslutet om att slå ihop de fyra klinikerna är felaktigt, farligt och förödande, inte bara för sjukhusen utan även för befolkningen i de respektive upptagningsområdena, skriver debattörerna. Bild: Västra Götalandsregionen

Förstör inte välfungerande sjukhus med en oprövad besparingsåtgärd

Den nyskapade organisationen Sjukhusen i Väster vill slå ihop Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus under en gemensam ledning med förhoppningen om att spara pengar. Vi menar att planen är förödande för klinikerna. De som ytterst drabbas av detta illa genomtänkta beslut är patienterna, skriver bland andra Lars Bohlin, Kungälvs sjukhus.

ANNONS

Det har nyligen beslutats att de fyra medicinklinikerna i den nyskapade organisationen Sjukhusen i Väster (SIV), alltså Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus samt Frölunda Specialistsjukhus, skall slås samman till en enhet med gemensam ledning. Diffusa och dåligt underbyggda förhoppningar om minskade kostnader ställs mot orimligheten i att klumpa ihop fyra kliniker helt utan gemensamma beröringspunkter. Man vill också göra gällande från förvaltningsledningen att en sammanslagning av klinikerna skulle ”stärka det nära ledarskapet”.

Vi menar tvärtom att beslutet är felaktigt, farligt och kan vara förödande för de fyra klinikerna och därigenom även för befolkningen i de respektive upptagningsområdena.

Saknar lokal anknytning

SIV bildades den 1 januari 2019 genom en manöver i Västra Götalandsregionens administrativa korridorer, utan att de respektive lokala yrkesföreträdarna hade tillfrågats. De fyra sjukhusen i SIV har således sedan en tid en gemensam styrelse och ledning i form av en förvaltningsdirektör och två vice förvaltningsdirektörer. En ny ledningsstruktur för de fyra sjukhusen har också successivt införts under året. Denna ledningsstruktur saknar i stor utsträckning lokal anknytning, är oprövad och för oss anställda på många vis oklar.

ANNONS

De fyra sjukhusen i SIV har historiskt sett haft få beröringspunkter och samarbetar inte i någon betydande utsträckning

De fyra sjukhusen i SIV har historiskt sett haft få beröringspunkter och samarbetar inte i någon betydande utsträckning. De är olika både vad gäller verksamheter, storlek och vilket geografiskt upptagningsområde de betjänar. Frölunda Specialistsjukhus och Angereds Närsjukhus är båda femdagarssjukhus i första hand för Göteborgspatienter, med företrädesvis öppenvårdsverksamhet i form av mottagning och kirurgi under vardagar.

Upptagningsområdena för de två akutsjukhusen, Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett, är geografiskt långt åtskilda. Det finns sedan decennier lokala traditioner samt kontaktvägar för samarbete som är olika för de fyra sjukhusen. Alingsås lasarett samverkar förutom med Sahlgrenska universitetssjukhuset i stor utsträckning med Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, medan Kungälvs sjukhus så gott som uteslutande har etablerade samarbeten med specialistfunktioner inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ingen bevisad effekt

Det nu aktuella beslutet innebär att de olika specialistklinikerna på respektive sjukhus (medicin, kirurgi, ortopedi, operation/intensivvård med flera) slås ihop till storkliniker. I och med detta ersätts de lokala verksamhetscheferna på respektive sjukhus av chefer med områdesansvar en nivå högre upp i organisationen.

Det har inte presenterats ekonomiska kalkyler som på rimligt vis klargör hur beslutet skulle resultera i besparingar

Det har inte presenterats ekonomiska kalkyler som på rimligt vis klargör hur beslutet skulle resultera i besparingar, särskilt då ju skapandet av fler administrativa nivåer helt naturligt kommer att öka den totala administrationen och därmed dränera kärnverksamheten på ekonomiska resurser. Enligt vår mening finns det heller inget tidigare exempel på någon motsvarande sammanslagning som varit framgångsrik och sparat pengar samtidigt som den effektiviserat och förbättrat kvaliteten på vården med bibehållen lokal kultur och tradition.

ANNONS

Riskerar att rasera verksamhet

Begreppet patientnära vård är centralt inom sjukvården i dag. Vi skall bedriva vård tillsammans med patienterna utifrån den enskilda patientens behov och förutsättningar. Patientnära vård kan dock svårligen bedrivas utan en lokal och verksamhetsnära ledning. Att skapa en gemensam medicinklinik på de fyra sjukhusen skulle riskera att rasera nuvarande väl fungerande enheter och skada den lokala traditionen och kulturen av lokal tillhörighet.

En chef för en sådan storklinik skulle omöjligen kunna vara delaktig och närvarande lokalt, precis lika lite som den nytillträdde förvaltningsdirektören har visat sig vara närvarande på Kungälvs sjukhus. Att i den nya organisationen utlova ”stärkt nära ledarskap” ter sig närmast skrattretande, då de med ledande positioner ju kommer att fjärmas från verksamheternas arbetstagare. Detta kommer i stället att resultera i ökande grad av alienation och minskad tilltro till organisationen.

Vi ser inte någon anledning att nedmontera våra etablerade, välfungerande lokala och regionala samarbeten till förmån för obeprövade, långväga och praktiskt svårgenomförbara sådana

På Kungälvs sjukhus behöver medicinkliniken i första hand ha ett fortsatt nära samarbete med de övriga klinikerna på det egna sjukhuset, eftersom det är här majoriteten av våra patientflöden sker. Vi måste naturligtvis också fortsätta vårda och utveckla samarbetet med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vi ser inte någon anledning att nedmontera våra etablerade, välfungerande lokala och regionala samarbeten till förmån för obeprövade, långväga och praktiskt svårgenomförbara sådana.

Enligt vår mening är den goda stämningen, de goda relationerna och de korta beslutsvägarna på Kungälvs sjukhus viktiga förklaringar till vår väl fungerande verksamhet och höga produktivitet. Dessa är anledningarna till att vi har sökt oss till och stannat kvar på Kungälvs sjukhus. I det aktuella beslutet om sammanslagningar saknas förståelse för hur viktiga dessa faktorer är.

ANNONS

Vi förordar därför att de planerade sammanslagningarna inte genomförs.

Samtliga läkare på medicinkliniken, Kungälvs sjukhus:

Khadija Abdulkarim

Karin Ahlstedt

Anna Alestig

Charlotte Anderman

Kevin Ansari

Simon Askland

Mohammed Azeez

Charlotte Björklund

Lars Bohlin

Peter Forsberg

Matilda Frisk Torell

Emanuela Gavric

Jenny Gunnarsson

Inger Gustavsson

Ingemo Israelsson

Emil Jaddini

Börje Jonefjäll

Georgios Mavroudis

Amin Montagui

Ibrahim Nerwey

Lars Olsson

Camilla Rönneke

Hanna Schiöler

Tomas Schultz

Delér Shakely

Ellen Skåreby

Martin Stenson

Henrik Stålsmeden

Peter Sundberg

Eric von Sydow

Annica Yxhage Strandeus

Sultan Zarin

Johan Nordvall

Mirza Novo

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS