Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Forskningen om rasism reduceras

Vi är glada att samtalet om den viktiga satsningen på rasismforskning som just nu genomförs i Sverige har tagit fart på allvar. En rad frågor kvarstår emellertid, skriver bland andra lektor Zahra Bayati, Göteborgs universitet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Forskning om rasism, 14/6 och 16/6

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering samlade 2004-2006 över 100 forskare som producerade 13 forskningsrapporter om rasism och strukturell diskriminering. Därefter har en omfattande mängd forskning tillkommit. Hur kommer det sig då att regeringen inte använder all denna forskning som underlag när man år 2014 slutligen bestämmer sig för att inrätta ett Nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism?

Reducerar forskningen

I stället låter man ett kommunalt projekt som inte grundar sig i vetenskaplig forskning utgöra grunden för satsningen. Detta projekt utgår från ett arbete mot ungdomars extremistiska handlingar och använder sig dessutom av begrepp som tolerans, vilket är mycket kritiserat inom rasismforskningen. Det som från början var en satsning på ett nationellt forskningscentrum har reducerats till att uppfylla behovet av att förvalta och utveckla praktiska erfarenheter från ett specifikt pedagogiskt och socialt arbete. Varför?

Vi frågar oss också hur det gick till när GU:s ledning utsåg den arbetsgrupp som skall planera och utveckla denna verksamhet. Vilka vetenskapliga meriter var utslagsgivande? Vi anser att osäkerheten kring denna process riskerar att utmynna i en förtroendekris för förmågan att ta ansvar för utvecklandet av rasismforskningen som fält.

Viktigt undergräva dessa mekanismer

Och slutligen till frågan om representation som ingen verkar vilja ta i på ett seriöst sätt: om vi utgår ifrån att rasismen finns, och att vissa grupper blir privilegierade i denna ordning och därigenom synliga och upplockade till vissa poster, medan andra exkluderas och till och med ifrågasätts i sin kompetens, blir det viktigt att aktivt undergräva dessa ojämlikhetsskapande mekanismer i upprättandet av ett nationellt centrum mot rasism. Att man därtill går miste om de erfarenheter och den kunskap som exkluderas i dessa processer leder till brister i spetskompetensen på området.

Frågan ligger till grund för ett viktigt samtal som pågår i akademin runtom i världen, och det samtalet behöver föras även här. Sverige är inget undantag.

Zahra Bayati

lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet

Adrián Groglopo

lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Lena Martinsson

professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Lena Sawyer

docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Therese Svensson

doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Sara Ahlstedt

doktorand på REMESO vid Linköpings universitet

Erika Alm

lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Daphne Arbouz

doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet

Chloé Avril

lektor i engelska vid Göteborgs universitet

Julia Bahner

doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Linda Berg

lektor i genusvetenskap vid Umeå universitet

Jenny Bergenmar

docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Kalle Berggren

lektor i sociologi vid Uppsala universitet

Alireza Behtoui

docent i socialantropologi vid Stockholms universitet

Anna Bredström

lektor på REMESO vid Linköpings universitet

Signe Bremer

forskare i genusvetenskap vid Uppsala universitet

Maria Carbin

forskare i genusvetenskap vid Umeå universitet

Andrea Castro

docent i spanska vid Göteborgs universitet

Carin Björngren Cuadra

docent i socialt arbete vid Malmö högskola

Christian Claesson

lektor i spanska vid Lunds universitet

Marta Cuesta

docent i sociologi vid Högskolan i Halmstad

Lory Janelle Dance

docent i sociologi vid University of Nebraska-Lincoln och gästprofessor vid CMES vid Lunds universitet

Ulrika Dahl

docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola

Magnus Dahlstedt

biträdande professor på REMESO vid Linköpings universitet

Paulina de los Reyes

professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet

Maria Eriksson

doktorand i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Fataneh Farahani

docent i etnologi vid Stockholms universitet

Yael Feiler

lektor i teaterstudier vid Göteborgs universitet

Lotta Fernstål

1:e antikvarie och forskare vid Historiska museet

Zlatan Filipovic

forskare i engelska vid Göteborgs universitet

Otto Fischer

Dag-Hammarskjöld-Professor för svensk kultur vid Humboldt-Universität

Linda Flores

lektor i spanska vid Göteborgs universitet

Leticia Gómez

doktorand i spanska vid Göteborgs universitet

Johanna Gondouin

forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet

Katarina Gregersdotter

lektor i engelska vid Umeå universitet

Sandra Grehn

doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Sabine Gruber

lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet

Ylva Habel

lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola

Lann Hornscheidt

professor i genusvetenskap vid Humboldt-Universität

Stefan Helgesson

professor i engelska vid Stockholms universitet

Tobias Hübinette

docent i interkulturell pedagogik

Charlotte Hyltén-Cavallius

forskningsledare vid Mångkulturellt centrum

Helena Hörnfeldt

forskare i etnologi vid Stockholms universitet

Rickard Jonsson

docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet

Stefan Jonsson

professor på REMESO vid Linköpings universitet

Masoud Kamali

professor i socialt arbete och sociologi vid Mittuniversitetet

Lisa Karlsson Blom

doktorand på Tema Q vid Linköpings universitet

Annica Karlsson Rixon

doktorand på Akademin Valand vid Göteborgs universitet

Ulrika Kjellman

lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet

Lill-Ann Körber

lektor i nordiska studier vid Humboldt-Universität

Mats Landqvist

docent i svenska vid Södertörns högskola

Linda Lane

lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Pia Laskar

lektor i genusvetenskap vid Linköpings universitet

Mara Lee

fil.dr. i litterär gestaltning

René León Rosales

forskare i pedagogik vid Uppsala universitet

Katarina Leppänen

docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet

Maja Lilja

doktorand i sociologi vid Örebro universitet

Patricia Lorenzoni

forskare i idéhistoria vid Göteborgs universitet

Catrin Lundström

docent i sociologi vid Linköpings universitet

Mikela Lundahl

lektor i idéhistoria vid Göteborgs universitet och biträdande professor i modern kultur vid Københavns universitet

Marcus Lundgren

doktorand i statvetenskap vid Umeå universitet

Elin Lundsten

lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Ann-Sofie Lönngren

docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

Moa Matthis

gästlärare på Konstfack

Maria Clara Medina

adjunkt vid Globala studier vid Göteborgs universitet

Irene Molina

professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet

Diana Mulinari

professor i genusvetenskap vid Lunds universitet

Khashayar Naderehvandi

adjunkt i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet

Anders Neergaard

docent vid REMESO vid Linköpings universitet

Iwo Nord

doktorand i genusvetenskap vid Södertörns högskola

Anna Nordenstam

docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Anna Olovsdotter Lööv

lektor i genusvetenskap vid Lunds universitet

Ronald Paul

professor i engelska vid Göteborgs universitet

Edgar Platen

docent i tyska, professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet

Petra Platen

lektor i tyska och  vid Göteborgs universitet

Anna Ryan Bengtsson

doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Houman Sadri

doktorand i engelska vid Göteborgs universitet

Moa Sam Holmqvist

doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

Imri Sandström

doktorand i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet

Ulrika Schmauch

lektor i sociologi vid Umeå universitet

Rashmi Singla

docent i psykologi vid Roskilde universitet

Nicholas Smith

lektor i filosofi vid Södertörns högskola

Lena Sohl

forskare på Tema Q vid Linköpings universitet

Eva-Maria Svensson

professor i rättsvetenskap och föreståndare för Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet

Veronica Svärd

doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Mekonnen Tesfahuney

docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet

Catharina Thörn

lektor i kulturstudier vid Göteborgs universitet

Håkan Thörn

professor i sociologi vid Göteborgs universitet

Karin Tillberg

doktorand i teologi vid Göteborgs universitet

Alejandro Urrutia

lektor i spanska vid Mittuniversitetet

Juan Velasquez

lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Jenny Wenzer Dahlgren

doktorand i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Jeff Werner

professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet

Kajsa Widegren

lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Hanna Wikström

docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Julia Willén

doktorand i etnicitet och migration vid Göteborgs universitet

Layal Wiltgren

doktorand på Tema Barn vid Linköpings universitet

Nikolay Zakharov

lektor i sociologi vid Södertörns högskola

Cecilia Åsberg

biträdande professor i Tema Genus vid Linköpings universitet

May-Britt Öhman

fil dr forskare vid Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet