Förlossningsvården måste byggas ut

Det räcker inte med kortsiktiga engångssatsningar i en valrörelse för att komma till rätt med förlossningsvårdens utmaningar. Nu behövs ett långsiktigt arbete för att rusta upp svensk förlossningsvård och förändra arbetssätt. Det har kvinnor rätt till, skriver Hans Linde, förbundsordförande RFSU och Ingrid Frisk, barnmorska och sakkunnig.

ANNONS

Sverige är ett av de säkraste länderna på jorden att bli gravid och föda i. Tack vare en utbyggd förlossningsvård och välutbildade barnmorskor men också tillgång till preventivmedel, säkra aborter och sexualundervisning har vårt land bland de lägsta nivåerna i världen av mödradödlighet och skador i samband med förlossningar.

Men alltför många gravida och blivande föräldrar känner i dag oro inför förlossningen.

Sedan 2000 har tio förlossningsavdelningar lagts ner, samtidigt som vi blivit en miljon fler och antalet förlossningar ökat med 30 procent. Allt fler gravida måste åka allt längre för att föda sitt barn. I Stockholm kan du samtidigt bo granne med en förlossningsavdelning, men ändå tvingas föda i ett annat län på grund av platsbrist.

ANNONS

Alltför många kvinnor drabbas av förlossningsskador. Det begränsar vardagen, påverkar relationer, inskränker möjligheten att idrotta och ha ett tillfredsställande sexliv. Men föder du ditt barn i Jämtland eller Stockholm är risken tre gånger större att du ska drabbas av allvarlig förlossningsskada än om du föder i Halland. På 30 år har vårdtiden efter förlossningen mer än halverats. Det innebär att flertalet reser hem med många frågor och behov obesvarade, men till en eftervård som ofta inte finns. Alla som drabbas av läckage som ofrivilliga pruttar eller smärta efter en förlossning behöver alltför ofta både kämpa för att få rätt vård och mot samhällets tystnad.

Sammanhållen vård

Vården före, under och efter en förlossning hänger alltför ofta inte ihop. Vill vi öka tryggheten och minska förlossningsskadorna måste vården bli mer sammanhållen. Då måste barnmorskan på mödravårdscentralen som följt den gravida och eventuell medförälder också ha ansvaret till att tidigt erbjuda verklig eftervård efter att barnet är fött.

Det saknas också inflytande och delaktighet från födande och eventuell medförälder. Fler gravida vill föda i vatten, men få förlossningsavdelningar erbjuder det. Vissa vill föda på en mindre förlossningsenhet närmare hemmet, andra på det stora sjukhuset. Vi måste lita på att kvinnor kan fatta beslut om hur och var en vill föda.

ANNONS

RFSU har sedan 1933 arbetat för allas frihet att vara, välja och njuta. Vi vet att en förutsättning för denna frihet är att alla har rätt till en förlossningsvård vi kan lita på. Att kvinnor garanteras vård, råd och stöd före, under och efter en förlossning är därför vår viktigaste valfråga 2018. Nu avgör vi tillsammans hur framtidens förlossningsvård ska se ut.

Det här är RFSU:s krav på Sveriges beslutsfattare:

1. Garantera en modern förlossningsvård i hela Sverige. Var vi bor ska inte avgöra vilken vård vi får.

2. Ge de gravida rätt att bestämma över sin egen förlossning och erbjud olika vårdformer före, under och efter en förlossning.

3. Inga gravida ska skickas mellan sjukhus eller över länsgränser. När värkarna börjar ska den födande veta var förlossningen ska äga rum.

4. Satsa på barnmorskorna och ge varje födande rätt till en egen barnmorska vid sin sida under hela förlossningen.

5. Bryt tystnaden om förlossningsskador och rusta upp eftervården.

Vi ser nu hur regeringen såväl som delar av oppositionen utlovar mer resurser till förlossningsvården. Det är välkommet, men det kommer inte räcka med kortsiktiga engångssatsningar i en valrörelse för att komma till rätt med förlossningsvårdens utmaningar. Nu behövs ett långsiktigt arbete för att rusta upp svensk förlossningsvård och förändra arbetssätt. Det har kvinnor rätt till.

ANNONS

Hans Linde

förbundsordförande RFSU

Ingrid Frisk

barnmorska och sakkunnig

ANNONS