Fördubblat stöd till cykel och järnväg – om MP fått bestämma

Vi vill dubblera anslagen till järnväg och cykel. Det hade vi gjort om vi haft 51 procent av väljarstödet. När regionstyrelsen i dag fattar beslut om förslaget till regional infrastrukturplan är vi därför stolta men inte nöjda, skriver miljöpartisterna Birgitta Losman, Ulrika Frick och Helen Persgren i Västra Götalandsregionen.

ANNONS

I dag beslutar regionstyrelsen om förslaget till regional infrastrukturplan för perioden 2018-2019. Inför beslutet har det funnits ett stort engagemang från miljörörelsen, ett engagemang vi gröna verkligen uppskattar.

I det liggande planförslaget finns ett fåtal inslag som är direkt negativa för klimatet, men betydligt fler delar är direkt positiva och generellt finns det klimatpotential i förslaget. Förslaget bär kompromissens prägel och är resultatet av ett långt arbete kommuner och region tillsammans.

Hade Miljöpartiet haft 51 procent av väljarstödet hade förslaget till regional infrastrukturplan givetvis inte sett ut exakt det som gör. Då hade det varit en dubblering av anslagen till järnväg och cykel och vi hade pumpat in pengar i åtgärder som uppmuntrar ett hållbart resande. För att finansiera detta vill vi som parti plocka bort eller göra rejäla omtag i de mer ålderdomliga vägtrafiklösningar som beslutats av tidigare majoriteter och där kommunernas företrädare inte velat göra en klimatanpassning trots alarmen om skenande koldioxidutsläpp. Regional plan kan inte ensam lösa hela klimatfrågan i regionen, men med Miljöpartiets förslag hade den bidragit i högre grad.

ANNONS

Nöjda med liggande förslag

Samtidigt får vi dock säga att vi gröna är nöjda med det liggande förslaget, då alternativen hade varit betydligt sämre. Västra Götalandsregionen med Miljöpartiet i spetsen har kämpat för att få med oss hela länet på ökad andel cykel, kollektivtrafik och järnväg och det liggande förslaget är avsevärt bättre än tidigare förslag och planer.

Vi är stolta men inte nöjda med det arbete som gjorts i rätt riktning den här mandatperioden och lite besvikna över att övriga partier och framförallt kommunalförbunden inte ville gå längre. Med fem procents väljarstöd får vi inse att vi inte ensamma kan ta beslut om att gå längre i klimatanpassningen av planen – vi är hellre med och tar fram en plan som blir verklighet än lägger fram en egen som enbart blir hyllvärmare. Lysande förslag som aldrig blir verklighet hjälper inte till att klara klimatkrisen, det krävs verkstad!

Birgitta Losman (MP)

ordförande regionutvecklingsnämnden

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden

Helen Persgren (MP)

vice ordförande miljönämnden

ANNONS