För Israel, för Palestina och för fred

ANNONS

Genmäle

Bistånd till Palestina, 12/7

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel får humanitära biståndsmedel från Sida efter ansökan och sedvanlig prövning. Följeslagarprogrammet får ansökningar från och antar personer som följeslagare med olika etnisk och religiös tillhörighet och en del partipolitiskt aktiva, till både höger och vänster. Vi antar inte personer som är ”anti-israeliska propagandister”. I följeslagarnas förberedelseutbildning finns bland annat pass om de olika religionerna, om antisemitism, konfliktens historia, träning i ickevåld och internationell humanitär rätt. Följeslagarprogrammet förespråkar inte Kairos Palestinadokument men blivande följeslagare informeras om dokumentet liksom de också får information om andra organisationer och litteratur.

ANNONS

Följeslagarnas uppgift är att finnas i konflikten som en skyddande internationell närvaro, att solidariskt stötta palestinier och israeler som också verkar för fred genom ickevåld. Följeslagarprogrammet är inte anti någonting – Följeslagarprogrammet är för Israel, för Palestina och för fred.

Jonas Thorängen

nationell koordinator för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

ANNONS