Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns ett samband mellan god kvalitet och låga kostnader och vi behöver de privata vårdgivarna. Begränsningar i vinstuttag kommer att drabba patienterna, skriver debattörerna.

Fokusera på kvaliteten – inte på vinsten

Vi fokuserar på ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och ett gott bemötande. Det är där som vårdens främsta utmaningar ligger – inte i att det finns privata vårdgivare som tar ut vinst, skriver den grönblåa majoriteten i regionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vinster och budgetöverskott som genereras genom avvikelser i kvalitet och tillgänglighet är dock långsiktigt oacceptabelt, oavsett vårdgivare. Därför är vi mycket bekymrade över de förslag som presenteras i regeringens utredning om vinster i vården. Förslagen i utredningen riskerar nämligen att direkt drabba patienter och brukare i Västra Götalandsregionen.

Den begränsning av vinstuttag som föreslås riskerar att skapa en minskad tillgång till alternativa vårdgivare och därmed en försämrad tillgänglighet. Erfarenheterna i Västra Götaland från vårdvalet inom primärvården är mycket goda, liksom erfarenheterna av att upphandla vård på Lundby sjukhus och på de tre lokala specialistsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors. Mixen av såväl offentliga som privata utförare har skapat utvecklingskraft och framtidstro för både de privata och offentliga vårdgivarna i området, och skapat värde för patienten.

Förslagen i utredningen skulle även negativt påverka Västra Götalandsregionens möjligheter att nå framgång i det aktiva och målmedvetna omställningsarbete som bedrivs, från en alltför sjukhusfokuserad hälso- och sjukvård till en mer nära vård, i många fall utförd i patientens hem.

Den primära utmaningen för Västra Götalandsregionen de närmaste åren är att lösa problem med tillgänglighet, liksom brister i kvalitet och bemötande. Vi kan konstatera att det kommer att krävas avtal med privata vårdgivare för att klara utmaningar om tillgänglighet och innovation kring ett personcentrerat förhållningssätt.

Ständig förbättring

Vad som måste stå i centrum är arbetet med att kvalitetssäkra och ständigt förbättra kvaliteten. Detta gäller oavsett om vården drivs i privat eller offentlig regi. Vår bestämda uppfattning är därför att ett stärkt kvalitetsfokus är en bättre metod att minska oskäliga vinstuttag, än att införa fasta vinsttak.

Sjukvårdens organisering och finansiering är en central och strategisk fråga sett i förhållande till de utmaningar som sjukvården står inför. Stora strukturella förändringar såväl inom sjukvården, som i samhället i stort och den demografiska utvecklingen i Sverige kommer sammantaget utmana de offentliga resurserna. Samtidigt finns inte sällan ett samband mellan god kvalitet och låga kostnader. Att då initiera en lagstiftning som syftar till att tvinga upp kostnadsläget inom välfungerande verksamheter förefaller synnerligen ogenomtänkt.

Johnny Magnusson (M), gruppledare

Birgitta Losman (MP), gruppledare

Jonas Andersson (L), gruppledare

Kristina Jonäng (C), gruppledare

Monica Selin (KD), gruppledare