Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Fokusera på kvaliteten i välfärden

Nu förs en hårt driven ideologisk debatt om vinst och driftsformer samtidigt som politiker av alla färger rustar ner kvalitet och arbetsvillkor. Den debatten inger inget förtroende. Den står också i vägen för en brinnande angelägen diskussion om hur vi säkerställer resurser för hög kvalitet och utveckling av välfärdssektorn, skriver Eva Nordmark, TCO.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Utvecklingen av välfärden är viktig för TCO-förbundens medlemmar. Många är anställda i välfärdssektorn, såväl offentligt som privat. Välfärdstjänster är avgörande för ett väl fungerande samhälle och ledstjärnan måste vara hög kvalitet, tillgänglighet, valfrihet, likvärdighet, goda villkor för de anställda och att skattepengar används så effektivt som möjligt.

Det är politikerna nationellt, regionalt och lokalt som måste ta ansvar för att verksamheten håller en hög kvalitet, utifrån behov och kvalitetsmål. Det gäller oavsett om verksamheten upphandlas eller drivs i egen regi. Upphandlingarna behöver få bättre kvalitet och ett stort problem är i dag är att politiker av alla kulörer pressar kostnader för välfärdstjänsterna vilket påverkar såväl kvaliteten som villkoren för de anställda negativt.

 

Utmaningarna i välfärden är många. Det handlar om tillräckliga resurser för att möta ökade och nya behov, om hur bra löner och möjligheter att utföra ett gott arbete kan bli en självklarhet för de anställda i ett läge med tuff ekonomisk press och en hög stress bland personalen. Det handlar om hur yrkena kan göras mer attraktiva för att säkra kompetens och tillgång på personal. Det finns också ett starkt stöd för mångfald och rätten att välja välfärdstjänster.

 

Hot mot välfärden

Ett förbud mot eller kraftig begränsning av privata aktörer inom välfärden - i kombination med att välfärden har stora kvalitetsbrister, ser jag som ett potentiellt hot mot den generella välfärden. Om människor inte är nöjda med kvaliteten i välfärdstjänsterna och inte har några valalternativ är risken stor att man kommer att söka sig nya lösningar, utanför de offentliga systemen tex inom äldreomsorgen. På så sätt riskerar alltså stödet för det generella och gemensamt finansierade välfärdssystemet att urholkas. Varför ska jag betala skatt för en välfärd som inte levererar den kvalitet jag förväntar mig? När jag kanske till och med betalar två gånger för att få en god omsorg för mina föräldrar?

 

Det finns bra och dåliga exempel på verksamhet både i privat och i offentlig regi. Kompetensutveckling för medarbetare, organisation och ledarskap och transparens i verksamheterna behöver stå i fokus i både privat och offentligt driven verksamhet. Meddelarskydd måste införas även för privat drivna välfärdstjänster. En statlig utredning har nyligen börjat arbeta med den frågan. Vi välkomnar det, men ett sådant lagstiftningsarbete tar tid.

 

För att skapa goda villkor och långsiktighet i välfärdstjänsterna krävs stabila spelregler. Socialdepartementets arbete med en etisk plattform är bra men för att nå en långsiktig lösning krävs beslut över blockgränsen. Det är viktigt att skapa långsiktiga spelregler som står sig över riksdagsvalen. Höga kvalitetskrav och goda förutsättningar för kvalitetsutveckling måste komma i fokus, ett vinstförbud löser inte välfärdens utmaningar. 

 

Eva Nordmark

ordförande TCO