Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Emmyly Bönfors (C), kommunkandidat Göteborg

Fokus på välfärden och miljön lyfter Göteborg

Göteborg har framtiden för sig, men den politiska oförmågan att lösa problem har blivit ett allt större sänke för staden, skriver Emmyly Bönfors (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunvalet 2018

I morgon: Vänsterpartiet

Socialdemokraterna har under de senaste decennierna haft en övertro till sin egen politiska förmåga. Den övertron har avspeglats i att man under de senaste 24 åren byggt upp en kommunapparat som saknar motstycke i Sverige, framförallt vad gäller kommunala bolag. I jämförelse med Stockholms stad har Göteborg mångdubbelt fler bolag. Dessutom brottas Göteborg med hög personalomsättning och ständigt skenande kostnader för avgångsvederlag.

Misskött ekonomi

Varje år skickar andra kommuner cirka 2,5 miljarder i kommunalt utjämningsbidrag till Göteborg. Samtidigt betalar vi göteborgare 6 800 kronor mer i skatt än stockholmarna. De rödgröna finansierar kommunens underskott genom utdelningar från stadens bolag. I fjol tecknade moderbolaget lån på 580 miljoner kronor för att klara av att betala de rödgrönas utdelningskrav. Mycket lite talar för att göteborgarna får en avsevärt bättre kommunal service än andra jämförbara kommuner. Stadens medarbetare gör fantastiska insatser varje dag. Men de rödgröna har tappat kontrollen över kommunen.

Göteborg behöver ett nytt ledarskap som fokuserar på kärnuppgifterna, bryter stadens utanförskap och lägger om miljöpolitiken. ​

Under lång tid har S styrt staden tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som i sin tur haft stort inflytande i sina hjärtefrågor. Vänsterpartiet säger sig värna jämlikheten, men har i praktiken styrt staden mot att bli Sveriges mest segregerade och ekonomiskt ojämlika. Miljöpartiet leder det miljöpolitiska arbetet både i regeringen och i Göteborg, med ett nedslående resultat. Nationellt ökar klimatutsläppen och på lokal nivå har partiet inte lyckats nå ett enda av stadens miljömål till år 2020.

Göteborg behöver ett nytt ledarskap som fokuserar på kärnuppgifterna, bryter stadens utanförskap och lägger om miljöpolitiken. Centerpartiet menar att det är dessa tre områden som ett nytt styre först bör prioritera.

 

Fokusera på kärnverksamheten. Sälj eller avveckla kommunens gym, hotell, biltvättar och kommunala bolag som inte har ett kommunalt ändamål. Satsa i stället på bra förskolor och skolor med minskade barngrupper och en värdig äldreomsorg med ökad valfrihet. Verka för att ideella och fristående aktörer får vara med och bidra i välfärden.

I dag finns det skolor där sju av tio elever inte går ut med fullständiga betyg. Där resultaten brister ska det finnas en särskild möjlighet att snabbt byta ut skolledning och erbjuda en ny ideell eller privat huvudman som bevisat att de kan leverera goda resultat.

 

Bryt utvecklingen i utsatta områden. Integrationen i Göteborg har misslyckats på flera håll. Staden har nu sju särskilt utsatta områden och en gängkriminalitet som förstör tillvaron för många invånare. Nationellt vill Centerpartiet stärka rättskedjan i alla led. Lokalt ska vi vända utvecklingen genom att på allvar investera i de områden där utanförskapet fått växa. Det behövs en grönare stadsutveckling, fler verksamhetslokaler för lokala företag och inte minst en blandad bebyggelse som bryter miljonprogrammets feltänk i stadsplaneringen.

Stadsdelar som Norra Biskopsgården och Bergsjön består i princip enbart av hyresrätter. Där behövs fler småhus och bostadsrätter för att lyfta områdena och skapa attraktionskraft. S har länge sopat problemen under mattan och nu senast lovat att majoriteten av alla nya bostäder som byggs ska vara just fler hyresrätter.

 

Bedriv en resultatinriktad miljöpolitik. Alltför många viktiga satsningar inom klimat- och miljöområdet i Göteborg har uteblivit på grund av svag styrning från MP. Inom miljöförvaltningen har personalen flytt och på ett år har en halv avdelning sagt upp sig. Personalbrist i kommunen har medfört att avsatta medel till cykelbanor inte kunnat användas. Samtidigt har MP misslyckats med att ställa om Göteborg Energi, som årligen eldar fossil naturgas motsvarande ett halvt ton koldioxid per göteborgare. Stadens luftkvalitet hör till landets sämsta och årligen dör cirka 200 personer i förtid som en följd av luftföroreningar.

Det är tydligt att Göteborg behöver ett resultatinriktat ledarskap i miljöarbetet. Vi kommer kräva att Göteborgs Energi ställer om till förnybar energiproduktion. Utsläppen från trafiken ska minska genom en reformerad trängselskatt där elbilar och andra bilar med mycket låga utsläpp ska betala halv avgift. Vi ska satsa på kraftigt utbyggda cykelvägar och utreda miljözoner i innerstaden. Det ska råda nolltolerans mot nedskräpning av våra parker och badstränder. Därför ska kommunala parkvakter ha rätt att bötfälla de som skräpar ned. Vi kommer att ställa hårdare miljö- och djurskyddsregler som gynnar närodlad och klimatsmart mat i kommunens verksamheter. Just nu köper staden in mängder av importkött från EU som fraktas långväga.

Stor potential att utveckla

Trots stadens utmaningar är utvecklingen i Göteborg långt ifrån nattsvart. Faktiskt tvärtom. Här finns några av världens mest framgångsrika företag, en växande tech-sektor och många som vill flytta hit.

Det är där andra ser problem som vi ser potential. Göteborg behöver en vass, grön politik som för staden framåt.

Emmyly Bönfors (C)

kommunkandidat Göteborg