Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Flytta mobbande elever ingen framgångssaga

Det saknas vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet att svensk skola blir bättre genom att ”straffa elever” som mobbar med ofrivilliga skolbyten, skriver Christian Arensberg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Mobbning, 10/11

Helene Odenjung (L) skriver att Liberalerna vill öka möjligheten för en skola att flytta på mobbande elever. Utifrån ett politiskt ideologiskt perspektiv kan ett sådant uttalande vara relevant, men sett från ett skolvardagligt perspektiv kan frågan vara både mer komplex och problematisk.

I inledningen av debattartikeln redogör Odenjung för att elever i Göteborg upplever en försämrad studiero i skolan. Jag håller med henne fullständigt om att det är en allvarlig utveckling och att det är nödvändigt att vi i Göteborg säkerställer att alla skolor upplevs trygga och att samtliga elever har goda förutsättningar för sitt lärande.

Lösningen på problemet är dock inte att flytta på några elever, jag ska försöka reda ut varför.

Ansvar för samtliga elever

Skolan har ansvar för samtliga elever, även de som skulle vara aktuella för liberalernas flyttplaner. Jag har varit med om många situationer där det varit aktuellt med ett skolbyte för elever som haft det rejält trassligt och som upplevts mobbande av andra elever. Gemensamt för alla de ärenden jag har erfarenhet av, är att det varit väldigt komplexa situationer där själva bytet av skola inte löst några av de grundläggande problemen.

Att öppna upp för att ”flytta problem någon annanstans” kan också ge oönskade konsekvenser. I flera fall har jag varit med om att föräldrar ställt stora krav på rektorer att flytta på enskilda elever, elever som föräldrarna av olika skäl upplever inte passar in på skolan. Jag har erfarenhet av föräldrar som knappt vågat visa sig på skolan eller inte vågat delta i bostadsområdets städdagar för att andra föräldrar vill ha bort deras barn från skolan.

Mer rättsinstans än skola

Skolans agerande i dessa situationer är delikat. Skolan ska säkerställa att samtliga elever, även den som mobbar, ska garanteras sin rätt till utbildning. Det finns flera fall där Skolinspektionen kritiserat skolor för att de fungerat mer som rättsinstans än skola. Skolor är ofta bäst på att vara skola. Att döma elever är inte skolans kompetensområde. Det är också tveksamt om det bör vara det.

Det saknas erfarenhet och vetenskaplig grund för att svensk skola skulle bli bättre genom att ”straffa elever”, vilket ett ofrivilligt skolbyte är. Politiska krav på ökade möjligheter att flytta elever riskerar att öka föräldratrycket på rektorer att de ska flytta på utpekade elever, bidra inte till en sådan utveckling Helene Odenjung.

Sällan en framgångssaga

Om en elev bytt skola så är det sällan en framgångssaga. Olika ryktesspridningar kan gå före eleven och jag har aldrig varit med om att en ”flyttad elev” varit välkommen på den nya skolan. Det finns inga klasser på någon skola som har en beredskap att ta emot en elev som ”straffat ut sig” från sin skola. Det är inte ovanligt att eleven på olika sätt blir stigmatiserad och problemen större.

Många skolor i Sverige har haft en kultur där man förväntar sig att de svåraste utmaningarna ska skötas av någon annan. Denna ”nån-annan-ismen” har gjort att skolor varken haft en beredskap eller verktyg för att hantera konflikter och mobbing. Under flera år har skolor med stöd av sina huvudmän arbetat hårt med att förändra kulturen och utveckla sitt arbete kring trygghet, studiero och mobbing. På skolsvenska har skolan bytt fokus, från att i huvudsak arbeta åtgärdande till att i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Förebyggande arbete fungerar

De skolor som har elever som beskriver sin skola som trygg och med goda förutsättningar för lärande har samtliga ett gott förebyggande arbete. Det är där, i skolans förebyggande arbete, lösningarna på de problem som Helene Odenjung beskriver finns. Genom att öka förutsättningarna för skolor att utveckla sitt förebyggande arbete kan politiken bidra till att alla skolor upplevs trygga och med god studiero. Inte i att göra skolan till en rättsinstans som straffar elever med ett skolbyte.

Christian Arensberg

tidigare rektor och utredare på Skolinspektionen