Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vill ta krafttag. De rödgrönrosa vill satsa på social hållbarhet i Göteborg.

Flyktingar har rätt till arbete och bostad

DEBATT: Det krävs krafttag och riktade insatser för att ta hand om asylsökande och nyanlända på ett värdigt sätt. Gör vi det på rätt sätt blir Göteborg en bättre stad, skriver fyra representanter för de rödgrönrosa.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag den 20 juni är det internationella flyktingdagen. Människor som flytt sina hemländer till vårt land har rätt till bostad, utbildning och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden – precis som andra. Vi arbetar hårt för en sammanhållen stad där vägar korsas och liv flätas samman, ett Göteborg där alla kan känna sig välkomna, skriver rödgrönrosa ledningen.

Världen är i ständig förändring. Krig, terror, konflikter och katastrofer i klimatförändringarnas spår kommer att tvinga människor på flykt även i framtiden. Nu måste vi hjälpas åt för att bygga ett jämlikt och socialt hållbart Göteborg som fungerar för alla. Både för den som bott i Göteborg i 40 år eller fyra månader.

Byggs mer än på 40 år

Utan bostad är det svårt att leva ett normalt liv. Därför är bostaden en mänsklig rättighet. Den rödgrönrosa bostadspolitiken har möjliggjort att det byggs mer än på 40 år i Göteborg. Samtidigt förs även temporära bostäder upp, som får stå i femton år, för att lösa den mest akuta krisen. Vi bygger en stad som uppmuntrar och möjliggör de naturliga möten som uppstår när man delar trappuppgång, tvättstuga och närbutik. Genom att växa upp i en gemenskap kan vi bygga en framtid tillsammans.

När många barn från krig och flykt får en fristad i vår stad måste skolan stå stark. Då krävs investeringar och i Göteborg jobbar vi på högvarv för att lösa situationen med bland annat brist på skollokaler. Därför är det positivt att regeringen insett de utmaningar som kommunerna står inför och bidragit med tio miljarder till kommunerna som även kommer Göteborg till del.

Nyanlända i alla stadsdelar

Vi jobbar också för att fler nyanlända barn ska gå i skolor i alla våra stadsdelar för att träffa nya kompisar och träna upp språket. Nyanlända elever får ett erbjudande om lämplig skola de kan välja och de har rätt till studiehandledning på modersmål. Fler skolor ovana att ta emot nyanlända gläds nu åt lärmöjligheterna av att få in hela världen i klassrummet, när de börjat ta emot nyanlända elever. En lyckad satsning mot skolsegregationen har börjat rulla igång med kraft.

Nu föreslår vi även en frivillig extra termins språkstöd på vård- och omsorgsprogrammet, så att personer med svagare svenska har möjlighet att studera till yrken där det finns stor efterfrågan på personal. Vi öppnar även upp för att papperslösa och asylsökande ska få SFI-undervisning genom idéburet offentligt partnerskap.

För barnen som bor i Bergsjön har en förskolebuss börjat rulla som ger barnen möjlighet att upptäcka havet eller en helt annan del av staden. Så kan integration också fungera. Med bussen som förskola växer världen samtidigt som självkänslan och ordförrådet utökas. I Göteborgs rödgrönrosa förslag till budget 2017 välkomnar vi därför fler förskolebussar.

Bättre matchning på arbetsmarknaden

Vi måste skapa förutsättningar för arbete. Här är inte minst vuxenutbildningen av central betydelse. Utbildningen måste matchas bättre mot arbetsmarknaden, vilket vi arbetar med bland annat i våra kompetenscentrum. Vi vill också stärka samarbetet med näringslivet för att ge unga fler vägar till jobb. Det kan gälla praktik, sommarjobb eller mentorskap.

Alla människor behöver en bostad och ett arbete att gå till. Det är ovärderliga grundbultar i ett fungerande samhälle. Det krävs krafttag och riktade insatser för att ta hand om asylsökande och nyanlända på ett värdigt sätt. Det gäller också att fånga upp den enorma potential som finns hos dessa människor, och hur den kan tas till vara för att stärka och utveckla vår stad. Gör vi det på rätt sätt blir Göteborg en bättre stad.

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd

Marina Johansson (S)

kommunalråd med ansvar för sociala frågor

Daniel Bernmar (V)

äldrekommunalråd

Stina Svensson (Fi)

gruppledare för Fi