Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill och kräver att få vara med när politikerna beställer vården! Vi måste bli fler barnmorskor och få bättre arbetsvillkor, skriver debattörerna.

Flykten från förlossningen måste stoppas

DEBATT: Trots en ohållbar situation på SU:s förlossningsavdelningar kommer lojal personal garantera att ingen födande ska bli utan plats. Vi kommer klara vårt uppdrag även i år, men det har ett pris. Ska personalflykten från förlossningen bromsas måste SU tänka om, skriver flera barnmorskor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det pratas i media om förlossningskrisen i Sverige. Att födande kvinnor inte får någon förlossnings eller BB-plats. Att det är värre än någonsin förut.

Vi vill, ifrån ”förlossningsgolvet”, ge en bild av situationen i Göteborg. Samtidigt vill vi passa på att tipsa våra beslutsfattande politiker om vad som krävs för att få till en långsiktigt hållbar förändring inom förlossningsvården.

Sommarsituationen på SU:s förlossningsavdelningar är allvarlig. Betydligt allvarligare än tidigare år. Under 12 veckor förutsätts 1/3 av personalen få sin lagstadgade semester och det finns inga vikarier att tillgå.

Kan inte stänga

I stort sett alla verksamheter under kvinnoklinikens tak kommer att vara igång då de faktiskt inte går att stänga. Födslar avstannar inte, mjölkstockningar försvinner inte, infektioner och förlossningsrädsla självläker inte bara för att det är sommar.

Det innebär att betydligt färre barnmorskor arbetar under den period då minst 25 procent av årets födslar är beräknade. Den ekvationen är svår att få ihop.

Situationen kompliceras ytterligare av att många kollegor lämnat SU:s förlossningsvård under året som gått. Nya men även äldre erfarna barnmorskor har valt, och väljer, att gå till andra verksamheter. Långt innan sommaren var personalsituationen ansträngd. Det ger en ohållbar arbetsmiljö som i sig skapar en ond spiral där allt fler överväger att säga upp sig.

Positivt är att vi kommer klara vårt uppdrag även i år. Målsättning är att ge en god och säker vård trots underbemanning. Lojal personal garanterar att ingen födande ska bli utan plats. Barnmorskorna kommer att arbeta extrapass, dubbelpass, inte ta ut raster, konstant arbeta över och flytta semesterveckor långt in på hösten. I sommar precis som alla andra somrar.

Uppenbara risker

Riskerna med att personalen utsättas för en sådan arbetssituation är uppenbara. Det kan och kommer troligen få ännu fler att säga upp sig.

Nu är det högsta prioritet att SU förstår vikten av att behålla de barnmorskor som fortfarande är kvar samt rekrytera fler. Det handlar om att göra SU till en riktigt attraktiv arbetsplats. Det handlar om arbetsmiljö, arbetstider och sist men inte minst lön.

Vi måste bli fler så att semestrar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och vård av barn inte automatiskt innebär slitsam övertid för kollegorna. Vi måste få ett bättre avtal för de som kan tänka sig nattarbete. SU bör gå i bräschen och inte fegt invänta ett avtal som förväntas komma om två år. Vi måste få betalt utifrån utbildning och det ansvar vi har. SU är ett universitetssjukhus och ska sätta en ära i att vara löneledande.

Sparar pengar på sikt

Vi förstår att det här är förslag som initialt kostar pengar men barnmorskor är både förändringsbenägna och problemlösningsorienterade. Det finns mängder av forskning om den födande kvinnans behov och vilka olika vårdformer som kan erbjudas. Vi vet att en differentierad förlossningsvård innebär en omfördelning av resurserna så att vården blir styrd utifrån behov. Vi vet att en barnmorska per föderska ger ett bättre utfall för henne, barnet och partnern och i förlängningen ”sparar” pengar.

Vi vill och kräver att få vara med när politikerna beställer vården! Om SU får en långsiktigt planerad och evidensbaserad förlossningsvård med fokus både på de födande och personalen kommer barnmorskorna att återvända.

Eva B Jones

Malin Bergander

Carina Deréus

Charlotta Ek

Matilda Olin Bergström

barnmorskor på Mölndal och Östra