Flygskatt är helt enkelt inte smart

Flygskatten förbättrar inte miljön. Däremot är träffsäkerheten att skada näringslivet stor, skriver Jonas Ransgård (M) och Anna Wilson, Svenskt Flyg.

ANNONS

Replik

Flygskatt, 28/2 och 7/3

Flygskatten löser inte allt, medger Ulf Kamne (MP). Nej, klimatförändringar och giftiga utsläpp drabbar alla och är ett gemensamt ansvar. Vill man göra skillnad, Ulf Kamne, är det meningslöst att införa en skatt som inte styr mot omställning eller effektivisering. Om man vill förbättra klimatet, på riktigt.

Flygskatten förbättrar inte miljön. Enligt utredningen beräknas den minska de svenska utsläppen med 0,2 procent – mindre än vad svensk vägtrafik släpper ut under 48 timmar. Försök från andra länder visar att flygskatt får flygresorna att flytta över gränsen och utsläppen med dem.

Skadar näringslivet

ANNONS

Träffsäkerheten att skada näringslivet är däremot stor. Västsverige är beroende av omvärlden för industrin, besöksnäringen och alla betydelsefulla entreprenörer. Destinationen och industrinavet Göteborg som förstahandsval framför Stockholm och Köpenhamn är dessvärre ingen naturlag. Flygskatten riskerar att bli ett hårt slag mot vår arbetsmarknadsregion. Förbättringar för miljön kan ske med drivkrafter för flygföretag att till exempel sträva mot högre energieffektivitet och större andel biobränsle. Den föreslagna skatten saknar varje incitament till teknikutveckling av bränslen eller i dyra moderna flygplan. Med satsningar på svensk flygforskning kan vi påverka flyg och klimat på global nivå - då gör vi skillnad.

Avgörande i klimatfrågan

Gemensamma internationella spelregler är avgörande i klimatfrågan, i synnerhet när det gäller flyget, eftersom flyget lätt kan flytta till närliggande land. Kamnes jämförelse med andra trafikslag haltar, då flyget har en annan geografisk logik och fyller andra behov. När man stiftar nya lagar är det bra om de för det första löser ett problem och för det andra inte skapar nya allvarliga problem. Flygskatten uppfyller inte något av detta. Den är helt enkelt inte smart.

Jonas Ransgård (M)

ordförande Göteborgs- regionens kommunalförbund

Anna Wilson

generalsekreterare Svenskt Flyg

ANNONS