Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vi vill att alla ungdomar i staden ska få möjlighet att resa fritt under lovet. Vi vill inte att det ska vara något som en behöver gå till socialkontoret för att be om, skriver debattörerna. Bild: Karl af Geijerstam

Flera felaktigheter om sommarlovskorten

Moderaterna och Liberalerna anklagar oss för att skapa en känsla av segregation genom att förespråka att vissa stadsdelar ska ha olika gratislösningar. Deras replik på vår debattartikel är fylld av felaktiga påståenden, skriver bland andra Stina Sewén (FI).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Kollektivtrafikkort, 1/10

För det första har vi aldrig föreslagit att sommarlovskort endast ska ges till ungdomarna i Östra Göteborg. Vi vill att alla ungdomar i staden ska få möjlighet att resa fritt under lovet. Vi vill inte att det ska vara något som en behöver gå till socialkontoret för att be om. Vi förespråkar inte behovsprövade eller riktade sommarlovskort, utan generella.

Att hävda att vi politiker skapar segregation genom att skriva om de konsekvenser som undersökningen visar är helt absurt

För det andra är det stadsdelsförvaltningens slutsats från undersökningen som vi lyfter fram när vi skriver att de indragna sommarlovskorten med stor sannolikhet bidrar “till ökad exkludering och segregation”. Att hävda att vi politiker skapar segregation genom att skriva om de konsekvenser som undersökningen visar är helt absurt. Alliansen verkar dock övertygade om att de har större förmåga att bedöma konsekvenserna av indragna sommarlovskort än vad undersökningen har då de i sitt svar slår fast att det inte ökar segregationen i Göteborg.

Respektlöst av Alliansen

För det tredje är det märkligt att hävda att denna information inte kan skickas vidare för att den saknar “kvalitetssäkring”. Kvalitetssäkring och krav på statistiskt säkerställda resultat har så vitt vi vet aldrig tidigare krävts för att låta politiker ta del av invånarnas erfarenheter och perspektiv. Undersökningen är väl utförd och 508 respondenter är i sammanhanget ett stort antal.

Kvalitetssäkring och krav på statistiskt säkerställda resultat har så vitt vi vet aldrig tidigare krävts för att låta politiker ta del av invånarnas erfarenheter och perspektiv

Stora skillnader i livsvillkor gör att politiska beslut påverkar våra invånare på olika sätt och i olika hög grad. Det är respektlöst att Alliansen inte vill erkänna de konsekvenser som indragna sommarlovskort inneburit för många av våra ungdomar i Östra Göteborg.

Stina Sewén (FI), 2:a vice ordförande SDN Östra Göteborg

Frida Tånghag (V), ledamot SDN Östra Göteborg

Karl-Johan Nordensten (MP), ersättare SDN Östra Göteborg

Lena Landén Ohlsson (S), ledamot SDN Östra Göteborg