Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi ska lösa trafikknutarna i Torslanda. Därför satsar vi nu stort på nya bussfiler, gång- och cykelbanor men också den efterlängtade vägen – Torslanda tvärförbindelse, skriver Shahbaz Khan (S).

Flera behov i fokus när Torslandatrafiken förbättras

Trafikknutarna i Torslanda ska lösas med fokus på flera behov. Genom att skapa nya bussfiler, gång- och cykelbanor men också Torslanda tvärförbindelse kan vi både få smidigare trafiksystem och bättre social sammanhållning, skriver Shahbaz Khan (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Tväförbindelse i Torslanda, 4/6

Jag är helt överens med Johan Isacson om att kollektivtrafiken ska göras mer attraktiv. Vi ska lösa trafikknutarna i Torslanda. Därför satsar vi nu stort på nya bussfiler, gång- och cykelbanor men också den efterlängtade vägen – Torslanda tvärförbindelse. Det handlar om att knyta ihop en växande storstad med nya förbindelser och kortare restider. Vi sätter både miljö och social sammanhållning i fokus.

Bristen i trafiksystemet i Torslanda syns varje dag i form av stora köbildningar, bristande trafiksäkerhet och ett störningskänsligt system. Det blir till slut även ett direkt hinder för att bygga ut nya välbehövliga bostäder i Torslanda.

Uppgraderat trafiksystem

Samtidigt handlar trafiksatsningarna i Torslanda om mycket mer än om en tvärförbindelse. Det handlar om ett uppgraderat trafiksystem och viktiga satsningar på kollektivtrafiken. Här kommer busskörfält genom centrala Torslanda göra stor skillnad för kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet. Skolorna i närheten får nya gång- och cykelbanor – där flera föräldrar i princip varit utelämnade att ta bilen för att lämna barnen. Idrottsplatsen får både ny cykelbana och ny busshållplats. Med den breda satsningen löser inte bara Torslandapaketet trafikknutarna – det ligger även inom trafikstrategins ramar.

Mer kollektivtrafik

Att kollektivtrafiken tar en högre andel är en förutsättning i en växande storstad och för Göteborgs trafikstrategi. Just nu ser vi en omställning mot ett mer hållbart resande tydligast i stadens centrala delar. Precis som Isacson skriver så är kollektivtrafiken i dag inte alltid ett alternativ som passar in i allas vardag. Vardagen innehåller olika behov – ibland och allt oftare kommer kollektivtrafiken att var ett alternativ, ibland är det bilen som fyller behovet bäst. Därför är det så viktigt att vi fick till ett helt Torslandapaket och inte bara en isolerad väglösning med tvärförbindelsen.

Den nya tvärförbindelsen ökar kapaciteten och skapar smidigare trafikflöden både på Kongahällavägen och väg 155. Med tvärförbindelsen skapas även goda möjligheter att förbättra kollektivtrafiken för Torslandaborna. Dessa förbättrade kommunikationer får i sin tur stor betydelse för möjligheten att bygga nya bostäder i Torslanda i kollektivtrafiknära lägen.

Shahbaz Khan (S)

trafikkommunalråd Göteborg