Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kristofer Lundberg, ordförande Hyresgästföreningen Region västra Sverige.
Kristofer Lundberg, ordförande Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Fler vill ha billig hyresrätt än dyr bostadsrätt

Efterfrågan på billiga hyresrätter i Göteborg är mycket större än det utbud som finns. Att då minska antalet billiga hyresrätter till förmån för det ägda boendet och dyr nyproduktion kommer att fördjupa de ekonomiska klyftorna och segregationen, skriver Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Hyresrätten, 13/3 och 18/3

Göteborg är en delad stad, men det är en falsk retorik som Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) använder sig av för att vinna stöd för ombildningar. Orsaken till segregationen är att allt fler människor lever i djup fattigdom, det kommer inte att förändras för att människor skuldsätter sig för att bo kvar i sina lägenheter.

Segregationen är ett resultat av växande ekonomiska klyftor, skillnader i levnadsvillkor, slakt på välfärden genom nedskärningar på social service inom allt från fritidssysselsättning till vårdcentraler som också får effekter på skillnader i utbildningsnivå, hälsa och välmående. Svaret på problemet med segregation kan därför inte lösas av att ombilda hyresrätter till bostadsrätter utan behöver en politik för arbete, utbildning, välfärd och att bygga bort bostadsbristen.

Hyresrätten ger möjlighet till en naturlig integration där människor blandas i stället för att delas upp.

Göteborg ligger i topp med högst bostadsbrist i landet. När allmännyttan ombildar sina bostäder blir resultatet att allt färre når bostadsköerna. Efterfrågan på billiga hyresrätter i Göteborg är mycket större än det utbud som finns, att då minska antalet billiga hyresrätter till förmån för det ägda boendet och dyr nyproduktion kommer fördjupa ekonomiska klyftor och segregation.

Dessutom visar rapporten Mångfald och segregation som Hyresgästföreningen tog fram förra våren att mångfalden är högre i bostadsområden där det finns en hög andel hyresrätter. Hyresrätten ger alltså möjlighet till en naturlig integration där människor blandas i stället för att delas upp. Så fungerar inte det ägda boendet.

Långt ifrån alla har råd att köpa sig en bostad och om hyresrätterna blir färre så riskerar än fler att hamna utanför bostadsmarknaden.

I dagens verklighet har inte alla möjlighet att äga sitt boende. Även om Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) skriver att alla ska kunna göra det så har inte alla de ekonomiska förutsättningarna.

Långt ifrån alla har råd att köpa sig en bostad och om hyresrätterna blir färre så riskerar än fler att hamna utanför bostadsmarknaden. Det leder inte till mindre segregation utan en fördjupad segregation.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla inte vill äga sitt boende. Hyresrätten är en boendeform som passar människor i olika stadier av livet, med olika bakgrund och inkomster. Problemet med ombildningsivrarna är att de sällan kommer från de områden som de vill ombilda utan utifrån med en politisk agenda.

Hyresgästföreningen har inget emot att det byggs bostadsrätter, men vi ser att behovet av billiga hyresrätter som alla har råd med är större.

Hyresgästföreningen har inget emot att det byggs bostadsrätter, men vi ser att behovet av billiga hyresrätter som alla har råd med är större. Vi kommer inte stillasittande se på när ombildningar av prisvärda hyresrätter omvandlas till bostadsrätter, för att i nästa steg bygga nya dyra hyresrätter. Det är inte rätt väg att gå och vi kommer företräda hyresgästkollektivet i den kamp de väljer att ta.

Kristofer Lundberg

ordförande Hyresgästföreningen Region västra Sverige