Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Nollvision. Mer forskning, information och kunskap behövs för att fler barn ska kunna räddas. En nollvision för spädbarnsdöd vore självklar, skriver, skriver Henrik Ahlstrand.

Fler små barn kan räddas

DEBATT: Trots de stora medicinska framsteg som sker inom svensk hälso- och sjukvård har antalet dödfödda barn i Sverige inte minskat på 20 år. Att våra grannländer har lägre dödstal visar att fler barn kan räddas. Sverige kan bättre, skriver Henrik Ahlstrand, Spädbarnsfonden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att mista sitt barn är det värsta som kan hända för en förälder. En del av dig själv går förlorad. Utöver den ibland outhärdliga smärtan, kan föräldrarna också få möta en omgivning som saknar förståelse och förmåga att hantera den tragedi som utspelar sig. Tyvärr möter cirka 1 400 föräldrar den grymma verkligheten varje år.

Varje år mister omkring 450 barn sitt liv strax innan födseln, ytterligare cirka 200 barn dör innan de fyllt ett år. Trots de stora medicinska framsteg som sker inom svensk hälso- och sjukvård har antalet dödfödda barn inte minskat på 20 år. Att våra grannländer har lägre dödstal visar att fler barn kan räddas. Sverige kan bättre.

Ta helhetsgrepp

Fler barn kan räddas. I dag saknas en nationell strategi för att minska dödstalen. Mer forskning, information och kunskap behövs. Spädbarnsfonden anser att Socialstyrelsen borde ta ett helhetsgrepp och göra en nationell kartläggning av spädbarnsdöden för att sedan arbeta fram en handlingsplan. Landstingen behöver samarbeta, analysera och se över sina rutiner och arbetssätt för att rädda fler små barns liv och bättre bemöta föräldrar som förlorar sina barn.

Goda resurser till mödra- och förlossningsvården är självklart en grundförutsättning för att barnmorskor ska få tillräckligt med tid för varje mamma och barn. Spädbarnsfonden ser med oro på de neddragningar och platsbristen som förekommer i delar av landet. Det kan i värsta fall få förödande konsekvenser och bör tas på största allvar.

Nollvision en självklarhet

I april fyller Spädbarnsfonden 30 år. I tre decennier har vi som ideell förening gett stöd till föräldrar och familjer som mist barn under graviditeten eller under barnets första levnadsår. Att träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter är för många ett ovärderligt möte som kan möjliggöra en hjälp i den livslånga sorgen. I samtalsgrupper får föräldrarna möjlighet att bearbeta sin sorg och dela den med människor som förstår. Trots att de dödfödda barnen sällan uppmärksammas är de inte glömda.

Spädbarnsfonden menar att det vore självklart att Sverige antog en nollvision för spädbarnsdöd. En tydlig vision kan skapa förutsättningar till ett strukturerat arbetssätt för att rädda flera barn. En nollvision för spädbarnsdöd vore en tydlig signal om att vi inte accepterar att dödstalen inte minskar. Sverige kan bättre.

Henrik Ahlstrand

ordförande Spädbarnsfonden